Fotoğraf: Evrensel

Okuyan 500 milyarlık

   vurgunu gizleyemedi

Okuyan 500 milyarlık vurgunu gizleyemedi
Sibel Hürtaş
Sosyal Sigortalar Kurumu (SSK)'nu hizmet veremediği ve zarar ettiği için tasfiyeye çalışan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Yaşar Okuyan'ın üstünü örtemeye çalıştığı 500 milyarlık SSK Samsun Hastanesi yolsuzluğuna SSK el koydu.
SSK Samsun Hastanesi tevsii inşaatının 500 milyara yakın yolsuzluğunu 12 Ağustos 1999 tarihinde SSK Genel Müdürlüğü'ne gönderdiği "Gizli" ibareli yazı ile örtbas etmeye çalışan Okuyan'ın bu çabalarına karşın SSK tekrar soruşturma açtı. 17 Temmuz 2000 tarihinde Ankara 1. Asliye Ticaret Mahkemesi'ne açılan dava neticesinde Okman İnşaat Ticaret Limited Şirketi'nin SSK'yı toplam 472 milyar 801 milyon 348 bin 495 lira zarar ettirdiği ortaya çıktı.
SSK Genel Müdürlüğü tarafından açılan davada 16 Temmuz 1999 tarihinde yapılan incelemeler sonucu belirlenen 500 milyara yakın kurum zararının bu tarihten itibaren işleyecek olan yasal faizle birlikte geri verilmesi istendi.
Okuyan'ın daha önce resmi yazışmalarla engellemeye çalıştığı soruşturma kapsamında ayrıca 8'i İnşaat Daire Başkanlığı'nda olmak üzere 15 SSK görevlisi de "görevi kötüye kullanmak" ve "kurumu zarara uğratmak" suçlarından yargılanacak. Davada adı geçen görevlilerden de sebebiyet verdikleri zararın geri alınması istenildi. Ancak, Okuyan'ın yolsuzluğu kapatma çabası sürüyor. Dava dosyasının başına "gizli" tutulacağına dair bir yazı konuldu.
Ödemeler yapılmayacak
Dava dosyasında yer alan SSK Müfettişi Faruk Afşar'ın 16 Temmuz 1999 tarihli soruşturma raporuna göre, hastane inşaatında gerçeğe aykırı klas tutanağı düzenlendiği belirtilerek kurumun toplam 472 milyar 801 milyon 348 bin 495 lira zarara uğrattığı bildirildi.
SSK Müfettişi Afşar imzalı 30 Nisan 1999 tarihli 40/25 sayılı müfettişlik yazısı ile SSK Samsun Hastanesi'nin tevsii inşaatı durdurulurken, yine Eskişehir Hastanesi ve Eskişehir Hastanesi Ek Poliklinik bina onarım inşaatlarının da Okman İnşaat Limited Şirketi'ne verilmesi engellendi.
Yazısında SSK'nın böyle bir firmaya taahhüt işi yaptırmasının uygun olamayacağından, ihale işlemleri yönetmeliğine göre adı geçen firmanın SSK ile ilgili tüm işlemlerinin feshedilmesi ve bundan sonra söz konusu firmaya hiçbir iş yapılmaması gerektiğini vurgulayan Afşar, ayrıca "Firmanın yapmış olduğu yolsuzluk işlemleri kurumumuz Eskişehir Hastanesi inşaatında da yapmış olabileceği ihtimal dahilinde olduğundan Eskişehir Hastanesi onarımı işlemlerinin de incelenmesi" gerektiğini ifade etmişti.
Daha önce gazetemizde yayımlanan iddiaların doğruluğu soruşturma sonucunda ortaya çıkarken, hastane için yapılacak olan ödemeler durduruldu. Buna göre; Eskişehir Hastanesi Ek Poliklinik inşaatı için verilecek olan 185 milyar 554 milyon 771 bin 207 lira ve Eskişehir Hastanesi'nin 39 no'lu hakedişten kalan 98 milyar 176 milyon 173 bin 474 lira 40 no'lu hakedişten kalan 66 milyar 192 milyon 178 bin 242 hakediş bedellerinin firmaya ödenmemesine karar verildi. Ayrıca kurum Muhasebe ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı'nca da bloke edildi. Her üç inşaattan kalan alacakların da kurum borcuna mahsup edilmediği bildirildi.
Okman'ın büyük aymazlığı
SSK'nın farklı illerdeki hastane ihalelerini alan Okman İnşaat Limited Şirketi de kuruma dava açtı. Okman İnşaat Ticaret Sanayi Limited Şirketi sahibi Osman Okman ve Süer Okman da SSK'ya karşı Ankara 9. Asliye Ticaret Mahkemesi'ne hastane inşaatlarının 37 ve 38 no'lu hakediş bedellerini alamadığı üzerine dava açtı. Okmanlar'ın 1999/445 ve 2000/17 sayılı dosyalarla açtığı davalar ilerleyen duruşmalarda yine Ankara 9. Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından 999/446 E no'lu dosyada birleştirildi.
İnşaatın her kaleminde yolsuzluk yapılmış
Faruk Afşar'ın dava dosyasına sunduğu 16 Temmuz 1999 tarihli soruşturma raporuna göre, şirketin inşaatın her kaleminde yolsuzluk yaptığına dikkat çekiliyor. Hayali ölçümler ve abartılı rakamlarla SSK'nın milyarlarca liralık yolsuzluğa uğratıldığını ortaya çıkaran raporda şaşırtıcı olaylara yer veriliyor.
 • Harfiyat döküm yerlerine olan mesafe 5700 iken 10.300 olarak gösterilerek yükleniciye fazla para verildi.
 • Kum, çakıl alımı için gözüken en yakın yer Çarşamba iken malzemelerin inşaata en uzak yerler olan Bafra ve Alaçam'dan alındığı ve böylece 1999 yılı birim fiyatı üzerinden 193 milyar 246 milyon 562 bin 300 lira, harfiyat nakliyesine 65 milyar 491 milyon 286 bin 974 lira, yani harfiyat toplam masrafları üzerinden toplam 258 milyar 737 milyon 849 bin 274 lira fazladan gösterildi.
 • Hastane zemini önce yüzde 60 bataklık, ardından da yüzde 25 balçık gösterilerek 72 milyar 284 milyon 246 bin 504 lira, kum çakıl stabilize dolgu için 106 milyar 164 milyon 426 bin 18 lira fazladan gösterildi.
 • Hastanenin P-1, P-2, P-3, P-4 bloklarında kum, çakıl, dolgu ve harfiyat imalat ve nakliyesi için 35 milyar 614 milyon 862 bin 699 lira fazla ödeme yapıldığı
 • Su deposu ve galerinin 27 no'lu Hakediş bedelleri olan 52 milyar 517 milyon 47 bin 997 lira ödeme 29 no'lu hakedişte tekrar ödettirildi. Bunların ardından 9 kere daha hakedişin yapılmasına rağmen ödemelerin yapıldığı gösterilmedi.
 • Hastanenin istinat duvarları temelleri de belirli noktalarda sondaj yoluyla müteahhide açtırıldı ve perde yüksekliği, temel yükseklik ve temel genişlikleri fazla alındı.
 • Zemin etüdü raporunda 20-30 cm. kum çakıl yapılması gerektiği halde müteahhide 50-160 cm'lik projeler hazırlatıldı, kum çakıl dolgu daha da artırılarak tek katlı bir bina olan tesis merkezinin altına 4.10 metre kalınlıkta kum çakıl dolgusu yapılmış gösterildi.
 • İnşaatın Akdeniz ve Atlas sokakları cephesindeki bahçe istinat ve ihata ve duvarların temelinde yer aldığı gösterilen kum çakıl ve dolguya rastlanmadı.
 • 10 cm'den fazla replaj kazısının "yapılsa dahi ödenmemesi" hükmüne rağmen 50-200 cm. kum çakıl dolgu yerlerinde teknik gerekçe yokken 20 cm. replaj kazısı yapıldı.
  www.evrensel.net