Fotoğraf: AA

Enerji kullanmayarak tasarruf yapılmaz

EMO İzmir Şube Başkanı Mutaf, hükümetin genelgesini eleştirerek tasarrufun yolunun elektriği kapatmaktan değil, teknik kullanımdan geçtiğini vurguladı.

Enerji kullanmayarak tasarruf yapılmaz
Bülent Kılıç
Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) İzmir Şube Başkanı Macit Mutaf, enerji tasarrufunun bir eğitim ve bilinç olayı olduğunu belirterek, kapatarak elektrikten tasarruf etme mantığının tamamen cahillik olduğunu açıkladı.
Elektrik İdaresi Etüt İşleri'nin açıkladığı bilgilere göre Türkiye'de 3.5 milyar kilovat elektrik potansiyeli olduğunu kaydeden Mutaf, bu tasarrufun kullanımının elektriği kapatmaktan değil, teknik kullanım yollarından geçtiğini vurguladı. Aydınlatmanın ışık seviyesini görülebilecek derecede kullanmak demek olduğunu belirten Mutaf, "Oysaki bizim ülkemizde normalde toplam elektriğin yüzde 2.5'ini genel aydınlatmaya ayırmak gerekirken, bu oran yüzde 6'dır. Bu da elektriğin gelişigüzel kullanıldığının göstergesidir" dedi. Bugün kendi mekânımızı ısıtmak için İskandinavya'daki bir ülkeden 3 kat daha fazla elektrik harcadığımızı belirten Mutaf, enerji veriminin enerji kullanmama anlamına gelmediğini vurguladı. Son dönemde yapılan zammın Türkiye'deki enerji politikalarının iflas ettiğinin göstergesi olduğunun altını çizen Mutaf, "Şu anda enerji yönetimini elinde bulunduran bakan 4-5 yıldır hâlâ bu ülkede karanlıkta kalırız diyerek olmadık projeleri kabul ettirmek istiyorsa ve hâlâ tasarrufa yönelik bir plan yapılmamışsa bu da, uygulanan enerji politikasının iflas ettiği anlamına gelir ve bakanlığı işgal eden kişinin de hemen ayrılması gerekir" diye konuştu.
Öncelik ulusal kaynaklara verilmeli
Türkiye'de enerji politikası uygulanırken öncelikle ulusal kaynaklara dayalı bir politika oluşturmak gerektiğini şart koşan Mutaf, Türkiye'nin enerji kaynakları yönünden bağımlı olduğunu ve bu bağımlılığını gün be gün arttırmaya çalıştığını belirtti. Enerji ile ilgili kuruluşların kordinasyonunun sağlanması gerektiğinden bahseden Mutaf, şöyle devam etti:
"Özelleştirme enerji koordinasyonunun sağlanmasına engel teşkil etmektedir. Şu anda birçok taslak var, fakat bir koordinasyon sorunu var. Enerji yatırımları çok büyük yatırımlardır ve bu yatırımları devlet yapmalıdır. Neden diye sorarsanız, enerji halk yararına kullanılmalıdır. Bu koşulların uygulanmaması ve zamlar büyüyen enerji sorununun bir sonucudur ve şu döneme kadar uygulanagelmiş enerji politikaları da iflas etmiş durumdadır."
www.evrensel.net