Ambarlı tehlikede!

HABAŞ toplu konutların ve Ambarlı Limanı'nın bulunduğu bölgeye LPG tesisleri inşa ediyor. Üstelik tesisler, heyelan tehlikesinin bulunduğu yere yapılıyor.

Ambarlı tehlikede!
Muzaffer Özkurt
Kaymakamlığın inşaatını durdurduğu HABAŞ'a ait LPG tesisi yapımı devam ediyor. Ambarlı Limanı'na 50 metre ve İhlas Marmara Evleri'ne 250 metre uzaklıkta olan inşaatın yapımının bitmesi halinde binlerce insanın yaşamı tehlikeye girecek.
Dört metresi yeraltında ve dört metresi de yer üstünde olarak yapılması tasarlanan HABAŞ'a ait LPG tesisinin herhangi bir nedenle patlaması halinde İhlas Marmara Evleri'nde bulunan insanların ve çevreden gelen öğrencilerle beraber üç okulda öğrenim gören 15 bin öğrenci ile, Ambarlı Limanı'nda çalışan 1400 işçinin yaşamı tehlikeye girecek.
Patlamanın İhlas Marmara Evleri'nin hemen arkasında bulunan Yakuplu Beldesi'ni de tehdit edeceği söyleniyor. Kaymakamlığın yapımının durdurulmasını istediği inşaatın yapımına ise geçtiğimiz şubat ayında Bayındırlık Bakanlığı tarafından proje revizyon onayı verildi.
Kaymakamlık yasakladı
Bakanlıklar ve İstanbul Valiliği'nin yazışmaları sonunda Büyükçekmece Kaymakamı Emin Ergin Yakuplu Belediye Başkanlığı'na İl Çevre Müdürlüğü'nün yazlarıyla beraber gönderdiği talimatta şu sözlere yer verdi: "Yasal gereğinin yapılmasını, başlatılmış olan harfiyat ve inşaat çalışmalarının derhal durdurulmasını, verilmiş olan ruhsatın da iptal edilerek neticenin çok acele olarak Kaymakamlığımıza bildirilmesini önemle rica ederim." 13 Ocak 2000 tarihli bu yazının karşılığında Yakuplu Belediye Başkanı Cafer Özkara, 31 Ocak 2000 tarihli yazısı ile söz konusu inşaatın ruhsatının iptal edildiği ve her türlü inşaat faaliyetinin durdurulduğu iddia edildi. Ancak halen mevcut inşaat devm ediyor. Üstelik Bayındırlık Bakanlığı'nın zorunlu tuttuğu ÇED raporu da mevcut değil.
İnşaat heyelan bölgesinde
Tesisin yapıldığı yer ise heyelan bölgesinde bulunuyor. Sürekli tehlike altında olan bu bölgede LPG gazının sıkışması halinde olacak bir patlama, tesisin hemen 300 metre yakınında olan TOTAL'e ait petol dolum tesisini tehlike altında bırakıyor. Üstelik tankerlerle gelecek olan LPG'nin tesise gelebilmesi için TOTAL'n hemen yanından boru hattı geçirilmesi gerekiyor. Tüm bu tehlikeleri saptanmış ve yapımının durdurulmasına karar verilmiş olan inşaatın proje revizyon onayı ise Bayındırlık Bakanlığı tarafından 11 Şubat'ta verildi. Bakanlığın izin verme nedeni olarak ise Bayındırlık ve İskân Bakanı Koray Aydın ile HABAŞ'ın sahibinin aynı partiden olması ileri sürülüyor. Bütün bunların yanında HABAŞ'ın LPG getirtmek için liman olarak kullanacağı alan Milli Emlak tarafından ENELKA isimli şirkete üç yıllığına kiralanmasına karşın, aynı bölge bir de HABAŞ'a da kiralanmış durumda. Tüm bu gelişmeler HABAŞ'ın üst düzey yetkililerce korunduğu izlenimi veriyor. Şu anda limanda faaliyet gösteren şirketler ve İhlas Marmara Evleri yönetimi HABAŞ'a dava açmış durumda.
www.evrensel.net