AKTAŞ'a yine el konuldu

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı İşletme Heyeti, Danıştay 10. Dairesi'nin kararı üzerine AKTAŞ Elektrik'in yönetimine yeniden el koydu.

AKTAŞ'a yine el konuldu
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından oluşturulan İşletme Heyeti Başkanı Osman İlhan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın, yargı kararını uygulamak üzere, işletme heyeti teşkil ederek, 12 Ağustos 2000 tarihi itibarıyla Aktaş Elektrik Ticaret AŞ'nin işletme faaliyetlerine, davanın esastan görüşülüp karara bağlanıncaya kadar el koyduğunu açıkladı.
İlhan, Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) tarafından, Aktaş ile imzalanan imtiyaz sözleşmesi, işletme hakkı devir sözleşmesi ve enerji satış anlaşmasında kamu yararı gözetilmediği iddiasıyla Danıştay 10. Dairesi'ne dava açıldığını hatırlattı.
Danıştay 10. Dairesi'nin 24 Ağustos 1999 tarihinde, Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulu'nca verilen yürütmeyi durdurma kararını kaldırarak, davayı reddettiğini belirten İlhan, şunları kaydetti:
"EMO davanın reddi üzerine, yürütmeyi durdurma talepli olarak, kararı temyiz etmiş ve Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulu, 16 Haziran 2000 tarih ve esas no 1999/1260 sayılı kararı ile yürütmeyi durdurma kararı vermiştir. Yargı kararı 12 Temmuz 2000'de Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'na tebliğ edilmiştir. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, yargı kararını uygulamak üzere, İşletme Heyeti teşkil ederek 12 Ağustos 2000 tarihi itibariyle Aktaş Elektrik Ticaret AŞ'nin işletme faaliyetlerine, dava esastan görüşülüp karara bağlanıncaya kadar el koymuştur."
Yapılan işlemlerin bölgedeki abonelerle ilgisi bulunmadığı belirtilen açıklamada, elektrik tüketimi tahakkuk ve tahsilat işlemleri ile diğer faaliyetlerin heyet gözetimi ve denetimi altına alındığı bildirildi. Açıklamada, abonelerin, elektrik faturalarını halen ödemekte oldukları Aktaş Elektrik Ticaret AŞ banka hesap numaralarına veya tahsilat veznelerine ödemeleri istendi.
İlhan açıklamasında, Anadolu yakasındaki elektrik dağıtım ve ticaret faaliyetlerinin İşletme Heyeti'nin kontrolü altında yürütüleceğini bildirdi.
www.evrensel.net