Fotoğraf: AA

AB ILO'yu takmıyor

Uluslararası Çalışma Örgütü çocuk ve kadın işçilerin kötü şartlarda ayrımcılık yapılarak çalıştırılmalarının Asya ülkelerinde yaygın olduğunu belirtirken, benzer uygulamalar Avrupa ülkelerinde de sürüyor.

AB ILO'yu takmıyor
Avrupa Birliği'ne üye ülkelerde uluslararası çalışma standartlarının birçoğuna uyulmuyor. Özellikle Uluslararası Calışma Örgütü (ILO) Asya ülkelerinde çocuk ve kadın işçilerin kötü şartlarda ve ayrımcılık yapılarak çalıştırıldığını belirtirken, Avrupa ülkelerindeki ayrımcı uygulamalara göz yumuyor.
ICFTU araştırmasının sonuçları, AB'deki emek uygulamalarının pek çoğunun, kabul edilmiş uluslararası emek standartlarının altında kaldığını ortaya koydu. AB ülkelerindeki kadın emekçiler ayrımcılıkla, çocuklar ve mahkûmlar ise zorunlu çalışma ile karşı karşıya. İstisnasız bütün Avrupa ülkelerinde kadınlar, benzer işte çalışan erkeklerden daha düşük ücret alıyor ve çok daha zor terfi ettiriliyor.
Kadın-erkek arasında ücret dengesizliği
Örneğin; İtalya'da kadınlar aynı işi yapan erkeklerden yüzde 20 daha az ücret alıyorlar. AB'de kişi başına milli gelirin en yüksek olduğu ülke konumunda olan Lüksemburg ise, AB içerisinde kadın-erkek eşitsizliğinin en fazla olduğu 4 ülkeden bir tanesi ve ILO'nun ayrımcılıkla ilgili 111 No'lu sözleşmesini ülke yasalarına geçirmeyen tek AB ülkesi. İspanya'da kadınlar, aynı işi yapan erkeklerden yüzde 27 daha düşük ücret alıyorlar. Yine İspanya'da sekreterlik yapan erkekler, sekreter kadınlardan yüzde 13 daha fazla ücret karşılığında istihdam ediliyor. Hollanda'daki kadın-erkek ücret dengesizliğinin oranı ise yüzde 24.
Belçika'da çalışan her 3 kadından 1 tanesi cinsel tacize maruz bırakılıyor. Yunanistan ise cinsel tacizin en yaygın olduğu ülkelerden biri ve kadınların olayı dava konusu yapması engelleniyor.
Çocuk işçilik yaygın
Aralarında Fransa, İtalya, Yunanistan, Portekiz, İngiltere ve İspanya'nın da bulunduğu pek çok AB ülkesinde hâlâ çocuk işçi kullanılıyor. Örneğin Portekiz'de 16 yaşın altındaki 40 binden fazla çocuk metalurji, kimya, tekstil v.b. oldukça tehlikeli sayılabilecek işlerde istihdam ediliyor. Bu çocuklar günde yaklaşık 10 ila 14 saat çalıştırılıyorlar. İngiltere'de 13-15 yaş arası çocukların yüzde 40'ı kayıt dışı ve illegal işlerde, çoğunlukla part-time uygulama ile çalıştırılıyor.
İngiltere'nin kuzey doğusunda yapılan bir başka araştırmaya göre ise bu bölgedeki çalışan çocukların yüzde 25'i 13 yaşın altında ve bunlar arasında yüzde 44'ü de çeşitli iş kazalarından ötürü yaralanmış bulunmakta.
Mahkûmlar zorla çalıştırılıyor
Fransa, Almanya, Avusturya , İspanya ve İngiltere ILO normlarıyla yasaklanmış olmasına rağmen mahkûmları özel sektörde ve rızalarını almaksızın çalışmaya zorluyorlar. İngiltere'de sosyal güvenceden mahrum, ücretsiz ve korumasız olarak bu işlerde çalışmayı kabul etmeyen mahkûmlar af şanslarını da kaybetmekteler. Yine AB ülkelerinden Belçika, Almanya ve İngiltere'de -bu alandaki tüm ILO sözleşmelerini yasalarına geçirdikleri halde- işçilerin sendikalaşmasını engellemek için yapılan her türlü işveren girişimine göz yumuluyor. Bunlardan Belçika'da işverenler grevleri sonlandırabilmek için özel mahkemeleri kullanabilmekte ve sendikal faaliyeti bitirmek için işten çıkarma tehdidine başvurabilmekte. Almanya'da öğretmenlik, posta dağıtıcılığı ve telefon hizmetleri gibi kamu görevlerinde greve gitme yasağı uygulanıyor.
www.evrensel.net