Fotoğraf: AA

DİSK: Türk-İş yönetimi yerini belirlesin!

DİSK, Türk-İş'in Emek Platformu toplantısına katılmama gerekçesini 'sudan bahaneler'in ardına sığınma olarak nitelendirdi.

DİSK: Türk-İş yönetimi yerini belirlesin!
DİSK, Türk-İş'in Emek Platformu toplantısına katılmama gerekçesini 'sudan bahaneler'in ardına sığınma olarak nitelendirdi ve Türk-İş yönetimini gerçek niyetlerini açıkça söylemeye çağırdı.
DİSK Yönetim Kurulu tarafından yapılan yazılı açıklamada, Türk-İş'in Emek Platformu toplantısına katılmama gerekçesini "KESK tarafından yapılması gereken dönem sözcülüğünün DİSK tarafından üstlenilmesi" olarak açıkladığı hatırlatılarak şöyle denildi:
"DİSK'in dönem sözcüsü sıfatıyla çağrı yapması kendi arzusuyla değil, Türkiye Kamu-Sen'in yazılı talebi; KESK'in telefonla başvuruları üzerine olmuştur. Alınan kararların kamuoyuna duyurulmasından başka bir görevi olmayan dönem sözcülüğünün bu derece önemli bir sorun haline getirilmesini; kanun hükmünde kararname, barajlar vb. bir dizi sorunla ilgili bir toplantıya katılmama gerekçesi yapılmasını anlamak mümkün değildir. Bu durum Türk-İş'in bu konulardaki gelişmelere hiçbir itirazının olmadığını akla getirmektedir."
Türk-İş hafızasını tazelemeli
Türk-İş'in açıklamasında hükümetin gerekçelerini destekleyen nitelikte görüşler ileri sürüldüğünü, karar mekanizmalarının hissi ve siyasi etkilerden arındırılması talebini dile getirdiğini belirten DİSK, hükümetlerin geçmiş uygulamaları da dikkate alındığında Türk-İş'in talebinin "nafile dua" olduğunun görüleceğini kaydetti.
Türk-İş'in DİSK'i "yıllardır 12 Eylül hukukuna karşı verdiği mücadeleye destek olmaya" çağırdığı da hatırlatılan açıklamada, "Türk-İş yönetimi hafızasını tazelemelidir, karşı olduklarını belirttikleri yasaların mimarları arasında Türk-İş'in olduğunu hiç kimse unutmamıştır" denildi.
Güçlü sendikacılık için
Güçlü sendikacılığın emekçilerin örgütlenme ve toplusözleşme hakkını sınırlayarak, engelleyerek sağlanamayacağı belirtilen açıklamada, "İddiaların aksine barajlar güçlü sendikacılığı değil, tekelciliği teşvik eder ve sendikacılığa kan kaybettirir" denilerek, Türk-İş yönetiminin kaygısının işçi sınıfının değil, kendi örgütsel geleceğine yönelik olduğu vurgulandı.
Türk-İş'in "ILO normlarının uygulanması halinde baraj sorunu yaşanmayacağını" iddia ettiğini, oysa barajların onaylanmış ILO sözleşmelerine de aykırı olduğunu belirten DİSK Yönetim Kurulu, şunları söyledi: "Türk-İş yönetimi gerçek niyetini ortaya koymaktan kaçınmaktadır. Kamu çalışanlarının işgüvencesini elinden alan kanun hükmünde kararnamenin, ILO sözleşmelerine ve Anayasa'nın özüne aykırı olan barajların karşısında mı, yoksa yanında mıdır? Türk-İş yönetimi açık olmalıdır. Türk-İş yönetimi tutarlı olmalıdır. Yurtiçinde ayrı, yurtdışında ayrı olmaktan vazgeçmelidir. Emek hareketinin sorunlarına karşı duyarlı olmalıdır."
www.evrensel.net