F tipi cezaevi insanlığa aykırı

İstanbul Tabip Odası, tam bir izolasyon getiren F tipi cezaevlerinin, mahkûmların fiziki ve psikolojik sağlığı üzerinde ağır tahribatlar yaratacağı uyarısında bulunarak, projeden vazgeçilmesi çağrısında bulundu.

F tipi cezaevi insanlığa aykırı
İstanbul Tabip Odası, tam bir izolasyon getiren F tipi cezaevlerinin, mahkûmların fiziki ve psikolojik sağlığı üzerinde ağır tahribatlar yaratacağı uyarısında bulunarak, projeden vazgeçilmesi çağrısında bulundu.
F tipi sorunları çözmez
İstanbul Tabip Odası (İTO), son dönemde gündemde olan F tipi cezaevlerinin, sağlık üzerine etkileri ile ilgili olarak hazırladığı raporu, düzenlediği basın toplantısıyla kamuoyunun dikkatine sundu. Basın toplantısına İTO Yönetim Kurulu üyeleri ile raporu kaleme alan doktorlar ve İTO İnsan Hakları Komisyonu üyeleri katıldı.
Tabip Odası'nda düzenlenen basın toplantısında, Adalet Bakanlığı tarafından 1997 yılında projelendirilen F tipi cezaevlerinin yakında bitirileceğinin açıklanmasıyla beraber konunun, kamuoyunun sıcak gündemine girdiğine dikkat çekildi. Açıklamada, odanın, gözlemci kuruluşların ve ilgili meslek kuruluşlarının görüşlerine ve oluşan toplumsal duyarlılığa katıldığına vurgu yapılarak, tutuklu ailelerine yönelik baskılar kınandı.
Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanan projede insan unsurunun bulunmadığı belirtilen açıklamada, F tipinin sorunları çözmeyeceğinin altı çizildi. Toplumsal bir varlık olan insanın izolasyonunun insanı kişiliksizleştireceği, ağır psişik ve fizik bozukluklar yaratacağı kaydedilen açıklamada, tutuklu ve hükümlüyü bekleyen en önemli sağlık sorunları şöyle sıralandı: "Endokrin sistem bozuklukları, sağırlık, görme alanı kayıpları, kulak çınlaması, bağışıklık sisteminde baskılanma, hareket sistemi hastalıkları, algılama ve duyu bozuklukları, topluma ve diğer insanlara ilgide azalma, sosyal davranış bozuklukları, depresyon, yoğun endişe ve kuşku hali, saldırgan davranışlar, varsanılar."
Ağır tahribatlar yaratır
Hazırlanan projede kişinin sağlığının korunup geliştirilmesi ilkesi bulunmadığı, tam aksine kişinin yalnızlaştırılması, kişiliksizleştirilmesi, bedeninin ve belleğinin esir alınmasının hedeflendiği belirtilen açıklamada, Tabip Odası'nın konuya ilişkin şu önerilerine yer verildi: "Proje; bu haliyle uygulamaya geçirilmemeli, durdurulmalıdır. En kısa zamanda cezaevi yönetimi esaslarıyla ilgili yeni bir yönetmelik; ilgili meslek kuruluşlarının da katkılarıyla hazırlanmalı, yönetmelikte barolar, tabip odaları gibi konuyla doğrudan ilgili kuruluşların yetkileri resmen belirtilmelidir. Projede; ortak kullanım alanlarından yararlanma konusunda getirilen koşul son derece subjektiftir ve her bir sorumlu bunu kendince yorumlayarak tutuklu ve hükümlülerin bu imkândan yararlanmasını kısıtlayacaktır. Bu subjektif koşullar projeden çıkarılmalıdır."
Cezaevlerindeki sağlık sorunlarının çözümü ve her yurttaş gibi cezaevinde bulunanların da sağlıklarının korunup geliştirilmesi konusunda İstanbul Tabip Odası'nın her türlü desteği vermeye hazır olduğu bildirilen basın toplantısında; cezaevi sağlık sorunlarının tespiti ve çözümleri için hükümetlerden bağımsız meslek örgütlerinin, bu arada Tabip Odalarının hazırlanacak bir yönetmelikle yetkili ve söz sahibi kılınmasının, pek çok sağlık sorununu azaltacağı vurgulandı.
www.evrensel.net