Fotoğraf: Evrensel

Belediye işçisi işbırakıyor

İstanbul'da belediye işçileri dün de Bakırköy ve Avcılar'da grev kararlarını astı. Eylemlerde ayrıca Belediye-İş'in örgütlü olduğu yerlerde 9 Ağustos'ta bir günlük işbırakma eylemi yapılacağı belirtildi.

Belediye işçisi işbırakıyor
Belediye işçileri, toplusözleşme sürecindeki anlaşmazlık nedeniyle Bakırköy ve Avcılar belediyelerinde grev kararı aldı. Yapılan eylemlerde Belediye-İş 2 No'lu Şube Başkanı Hasan Gülüm, 9 Ağustos'ta örgütlü oldukları her belediyede 1 günlük işbırakma eylemi yapacaklarını açıkladı. Bakırköy'de Özgürlük Meydanı'nda yapılan basın açıklamasına katılan ve oldukça coşkulu olan işçiler, sloganlar atarak, "Bıçak kemiğe dayandı ve dayanacak hal de kalmadı" dediler.
Hasan Gülüm'ün okuduğu basın açıklamasında, toplusözleşme görüşmelerinde anlaşılamama nedeninin, işçi ücretlerini insanca yaşanılabilir bir düzeye çekme isteklerine belediye yöneticilerinin karşı çıkması olduğunu söyledi. Gülüm, "İşverenin bizden istediği ise iki yıl daha yoksulluğa mahkûm olmamızdır. Bu dayatmaları asla kabul etmeyeceğiz. Çünkü insanca yaşamak ve sağlıklı koşullarda yaşamak bizim de hakkımızdır" dedi.
IMF'nin Türkiye'ye sunduğu ekonomik program çerçevesinde, işçilere yüzde 25 zam uygulaması dayatıldığını hatırlatan Gülüm, IMF'nin iktidardaymış gibi davrandığına işaret etti ve özelleştirme, taşeronlaştırma ve SSK'nın tasfiyesinin IMF direktifleriyle yönlendirildiğini söyledi. Basın açıklamasının ardından işçiler meydandan belediye binası önüne kadar sloganlarla yürüdüler. İşçiler, grev kararlarını belediye binasının kapısına asarak, eylemlerini sona erdirdi. Belediye-İş 1, 2 ve 3 No'lu şubelerinin de katıldığı eyleme Tüm Bel-Sen ve Bem-Sen de destek verdi.
Avcılar'da da eylem
Belediye-İş 2 No'lu Şubesi dün Avcılar Belediyesi'nde de grev kararı astı. Belediye önünde "Kahrolsun IMF, bağımsız Türkiye", "Belediye işçisi köle değildir", sloganlarıyla toplanan işçilere, Belediye-İş Sendikası'nın çeşitli şubeleri de destek verdi. Burada da işçilere seslenen Hasan Gülüm, işverenlerin ortak tutumuna karşı işçilerin de ortak hareket edeceklerini söyledi. Gülüm, belediyelerde tıkanıklığın devam etmesi halinde 9 Ağustos günü örgütlü oldukları tüm belediyelerde tam gün iş bırakacaklarını söyledi. Gülüm bir günlük iş bırakma eyleminin grev öncesi bir uyarı eylemi olacağını söyleyerek, belediye işçisinin hakkını almaya kararlı olduklarını belirtti. Gülüm, yine 9 Ağustos'ta büyükşehir belediyesi önünde bir basın açıklaması yapacaklarını belirterek, iş bırakma eylemine Genel-İş'in de katılması için görüşeceklerini söyledi.
www.evrensel.net