KHK'ya üç ilde fakslı protesto

Kamu emekçilerinin işgüvencesini ortadan kaldıran, hak talebinde bulunmalarını engellemeyi amaçlayan ve ihbarcılığı teşvik eden kanun hükmünde kararnameye (KHK) tepkiler sürüyor.

KHK'ya üç ilde fakslı protesto
KESK İstanbul Şubeler Platformu hükümet tarafından hazırlanan kanun hükmünde kararname ile ilgili olarak, Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'e faks çekti.
KESK Genel Sekteri Sevil Erol yaptığı konuşmasında, hükümet tarafından hazırlanan kararnamenin iş güvenliğini ortadan kaldırılacağını kayderek, "Bunu kararname değil, kara-nağme olarak değerlendiriyoruz. Cumhurbaşkanımızın bu konuda sağduyulu davranacağını düşünüyoruz" dedi. Polisin eyleme müdahele ederek eylemin hemen bitmesi yönünde tutumuna tepki gösteren kamu emekçileri,"Baskılar bizi yıldırımaz", "Direne direne kazanacağız" ve "Yaşasın iş, ekmek, özgürlük mücadelimiz" sloganlarını atarak tepkilerini dile getirdi.
Faks çekme eylemine Eğitim-Sen Genel Başkanı Alaattin Dinçer, Haber-Sen Genel Başkanı Kemal Keleş ve Tarım Gıda-Sen Genel Başkanı Mihri Perinçek'te katılarak destek verdiler.
Malatya şubeler platformu tepkili
Malatya KESK Şubeler Platformu yaptığı basın açıklamasında hükümetin KHK'yı çıkarmaya çalışmasını protesto etti.
Malatya Eğitim-Sen binasında yapılan ve KESK Şubeler Platformu dönem sözcüsü, Eğitim-Sen Şube Başkanı A. Ekber Baytemur'un okuduğu basın açıklamasında, 'şeriatla mücadele' adı altında çıkarılmaya çalışılan KHK'nın iddia edildiği gibi şeriatçıları temizlemeye değil, hak arayan kamu emekçisini sindirmeyi, baskı altına almayı amaçladığı belirtildi.
Çıkarılmaya çalışılan KHK'yla işgüvencesinin emekçilerin ellerinden alınmaya çalışıldığına dikkat çeken Eğitim-Sen Malatya Şube Başkanı A. Ekber Baytemur, böyle bir düzenlemeyi hiçbir şekilde kabul etmeyeceklerini dile getirdi.
Adana'da Ecevit protesto edildi
Kamu emekçilerinin işgüvenliğini yok eden kanun hükmünde kararnameye (KHK) tepkiler sürüyor. Adana'da, KESK üyesi memurlar, Başbakan Bülent Ecevit'e faks çekerek, memurlarla ilgili KHK'nın, "antidemokratik ve yasalara aykırı" olduğunu belirttiler. KESK Adana Dönem Sözcüsü Tuncay Aytekin, önceki gün Büyük Postane önünde yaptığı açıklamada, KHK ile eşitlik ilkesinin çiğnendiğini, amirlerin yanlı tutumlarına ortam sağlandığını, çalışanların ajanlığa zorlandığını, haksızlığa yargı yolunun kapatıldığını ve memurlara örgütsüzlüğün dayatıldığını kaydetti.
KHK'da temel huhuk ilkeleri bile gözetilmiyor
Kamu Emekçileri Sendikaları İzmir Şubeler Platformu, hükümetin hazırladığı kanun hükmünde kararnameyi (KHK) protesto ederek Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'e faks çekti.
KESK İzmir Şubeler Platformu Dönem Sözcüsü Alim Murathan, Cumhuriyet Alanı'ndaki Telekom binası önünde yapılan kitlesel basın açıklamasında, KHK'nın, kamu çalışanlarının iş güvencesini tehdit ettiğini belirterek, örgütlü ve hakları için mücadele eden kamu çalışanlarını hedef aldığını ifade etti. Kararnamede, "haklarında cezai takibat yapılıp yapılmadığına bakılmaksızın..." ifadesi bulunduğunu belirten Murathan, şunları söyledi: "Kararname, kamu çalışanlarını örgütsüzleştirmeyi, haklarını arayan ve sendikalarında örgütlü bir şekilde mücadele eden kamu çalışanlarını işten çıkarmakla tehdit ederek, yıldırmayı ve kamudaki çalışma yaşamını, siyasi dengelerin baskısı altına almayı hedefliyor. Bunu hazırlayanlar, en temel hukuk ilkelerini bile gözetmiyorlar. Yasanın amacı, şeriatla değil, örgütlü kamu emekçileriyle mücadele etmektir. Kararnamenin yürürlüğe girmesi durumunda mevcut hükümetin tehlikeli kadrolaşmasının boyutları, kararnamenin tehdit edici gücünü de arkasına alarak genişleyecektir."
Kamu emekçilerinin kararnameyi kabul etmeyeceğini ifade eden Alim Murathan ve KESK üyeleri, daha sonra Cumhurbaşkanı A. Necdet Sezer'e yazılı bir metin faksladılar.
www.evrensel.net