Baz istasyonları gelişigüzel kurulmamalı

Adana Meslek Odaları ve Çevre Örgütleri Platformu, baz istasyonları konusunda kamuoyunun bilgilendirilmesi ve gerekli önlemlerin alınması için yetkilileri uyardı.

Baz istasyonları gelişigüzel kurulmamalı
Adana Meslek Odaları ve Çevre Örgütleri Platformu, baz istasyonları konusunda kamuoyunun bilgilendirilmesi ve gerekli önlemlerin alınması için yetkilileri uyardı. Adana'daki meslek odaları ve çevre örgütlerinin temsilcileri, Mimarlar Odası Adana Şubesi'nde düzenledikleri basın toplantısında, yaydıkları elektromanyetik dalgaların insan ve çevre sağlığını tehdit ettiği belirtilen baz istasyonlarının gelişigüzel yerlere kurulmasının önlenmesini istediler.
Elektrik Mühendisleri Odası Adana Şube Başkanı Tuncay Özkul, elektromanyetik dalgaların zararlı etkilerini azaltmak için halkın bilinçlendirilmesi gerektiğini söyledi. Bu amaçla Çevre Bakanlığı, yerel yönetimler ve diğer ilgili kuruluşların "Elektromanyetik Işınımdan Korunma Kurulu" oluşturmalarının yararlı olacağını ifade eden Özkul, "Cep telefonu SAR (özgül emilim hızı) değerleri konusunda kamuoyu bilgilendirilmeli" dedi. Vatandaşlardan da SAR değeri küçük olan cep telefonlarını tercih etmelerini isteyen Özkul, elektromanyetik dalgaların birçok kaynağı bulunduğunu, bu açıdan tüm bölgelerde elektromanyetik ışınım haritası çıkarılması gerektiğini belirtti. Adana Çevre ve Tüketiciyi Koruma Derneği (ÇETKO) Başkanı Prof. Dr. Figen Doran da baz istasyonlarının insan sağlığını olumsuz etkilediği yolunda birçok bilimsel yayın bulunduğuna dikkati çekerek, "Baz istasyonlarının olduğu yerlerde elektromanyetik ölçümler yapılması, bir toplum sorumluluğudur" diye konuştu.
Adana Barosu Başkanı Avukat Ziya Yergök de, işyerinde ve evinin bulunduğu apartmanın çatısında baz istasyonu kurulu bulunan kat maliklerinin sulh ceza mahkemelerine dava açabileceklerini bildirdi. Yergök, Kat Mülkiyeti Yasası'nın 45. maddesine göre, ana yapının dış duvarları, çatı ya da damının reklam amacıyla kiralanması gibi önemli yönetim işlerinin, bütün kat maliklerinin oybirliğiyle verecekleri karar üzerine yapılabileceğini belirtti. Adana'da şehir merkezindeki bir işyerinin çatısında kurulu bulunan cep telefonu yansıtıcılarının kaldırılması için işyerindeki bağımsız bölüm maliklerinden birinin açtığı davanın kabulüne karar verildiğini hatırlatan Yergök, şunları kaydetti: "Adana 2. Sulh Ceza Mahkemesi, 13.06 2000 tarihli kararında, davalı şirkete, iş merkezinin çatısındaki cep telefonu yansıtıcılarının sökülüp kaldırılması için süre verilmesini, süre içinde sökülmediği takdirde, İcra Müdürlüğü vasıtasıyla sökülmesine karar verdi. Oturdukları apartmanın çatısında baz istasyonları bulunan kat malikleri, sulh ceza mahkemelerine dava açabilirler."
www.evrensel.net