Elazığ'da kamu emekçisine

   gerekçesiz sürgün

Elazığ'da kamu emekçisine gerekçesiz sürgün
Özkan Zülfikar
Enerji sektöründe yapılmak istenen özelleştirmelere karşı direnen ve birçok kez ülke çapında iş bırakma eylemi gerçekleştiren Enerji-Yapı Yol Sen bu kez de sürgünlerle ve sendikalarına yapılan baskılarla karşı karşıya. Son olarak Elazığ Şubesi başkanı Mehmet Cengiz ve sendikaya üye olan ve olmayan 8 enerji çalışanının sürgün edilmesi nedeniyle Cengiz'le görüştük:
Sendikal ve özlük haklarınıza ilişkin talepleriniz nedir?
- Bizlerin yürüttüğü sendikal faaliyet kamu çalışanlarını ilgilendiren sendika yasasının bir an önce TBMM'den geçmesi çabasıdır. Enerji-Yapı Yol Sen 10 yıldır bu konuda çok yönlü bir mücadele verdi. Elazığ içinse durum çok daha farklı. Gerek sendikal, gerekse siyasal mücadele konusunda çok ağır şartlar mevcut. Bölgenin konumu itibariyle başkaları da yakından bilir. Muhafazakâr bir yapı var. Burada bu sorunların dile getirilmesi zor. Bu bölgede yaşayan bazı insanların ve bazı siyasi partilerin iki yüzleri vardır. Hedefleri ülkeye, halka ve kamu çalışanlarına hizmet değil kendi siyasi amaçlarına ulaşmaktır.
Sürgün edilme gerekçeniz ne?
- Biz Enerji-Yapı Yol Sen olarak özlük ve demokratik haklarımızın geliştirilmesi bayındırlık, enerji ve yatırım tazminatımız ve ek ücret verilmesi için örgütlü olduğumuz tüm kurum ve kuruluşlarda bakanların ve diğer yetkililerin yaptığı baskının son bulması, sendikasız kadroların örgütlenmesi, sürgünlere son verilmesi amacıyla mücadele programı başlattık. Elazığ'da da sendikanın kurulduğu günden bu yana üzerimizde baskılar var. Şube başkanı olarak bunları eleştirdim ve karşı çıktım ve hiçbir gerekçe gösterilmeden Çankırı Bayındırlık Müdürlüğü'ne sürüldüm. Ama biz bu mücadeleye devam edeceğiz. Yanlız ben bir tek şeyi çok yadırgadım. Demokrasiden, emekten, özgürlükten söz eden ve dahası kendisine 'emek örgütüyüm' diyen bazı sendikalar ve onların yöneticileri bize yapılanlara seyirci kaldı...
Sürgünlere karşı şube olarak ne yapmayı düşünüyorsunuz?
- Şube olarak bilindiği gibi KESK'e bağlıyız. Sendikamızın Elazığ şubesinin fazla üyesi yok. Hem şube olarak hem de KESK Şubeler Platformu olarak kendi gücümüz oranında bir tepki örgütlediğimize inanıyorum. Baskılar ve sürgünler sadece Eneji-Yapı Yol Sen'in sorunu olmamalı. KESK'e bağlı diğer sendikaların da gündeminde girmeli. KESK buna karşı eylem yapmalı, tepki göstermeli.
www.evrensel.net