Askeri tıbbiyeye 28 Şubat ayarı

Ünlü 28 Şubat kararlarıyla MGK'nın verdiği ödevlerden birinin, GATA'ya "çekidüzen" getirmek olduğu ortaya çıktı.

Askeri tıbbiyeye 28 Şubat ayarı
Hükümetin, 28 Şubat konseptine uygun müdahalelerden birini memurlardan önce Gülhane Askeri Tıp Akademisi (GATA)'ne yaptığı ortaya çıktı. Hükümetin, Meclis kapanmadan birkaç gün önce çıkardığı Yetki Yasası'na uygun olarak yürürlüğe soktuğu "GATA Kanunu'nun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname", GATA'nın başına tıpla uzaktan yakından ilgisi olmayan bir korgeneral ya da koramiralin getirilmesinin yolunu açıyor. GATA, kararname öncesi, tıp doktoru olan ve profesör unvanına sahip bir tümgeneral tarafından yönetiliyordu. Kararname, Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer tarafından da onaylandı.
GATA'nın eski hiyerarşisi GATA Komutanı, Akademi Kurulu, Yönetim Kurulu şeklindeyken, yeni düzenleme, Yönetim Kurulu'nun altına "Komutan Bilimsel Yardımcısı" sıfatıyla Askeri Tıp Fakültesi Dekanı, Komutan İdari Yardımcısı ve Yüksek Bilim Konseyi'ni ekledi. Yasanın eski halinde, GATA Komutanı, Sağlık Bilimleri Enstitüsü ve Askeri Tıp Fakültesi asker profesörleri arasından atandığı için ayrıca bilimsel ve idari yardımcıya ihtiyacı yoktu. Ancak, KHK, Komutan'ın "...harp akademisi mezunu bir korgeneral veya koramiral olması" koşulunu getirdiği için, tıp fakültesi ve bilimsel çalışmalar için ayrıca "Komutan Bilimsel Yardımcısı (Dekan)" unvanı oluşturuldu.
GATA Komutanı olan korgeneral, Gülhane Askeri Tıp Akademisi'nin amiri ve Akademi Yönetim Kurulu'nun başkanlığını yaparken, Yüksek Disiplin Kurulu'na da başkanlık edecek. Komutan, KHK'da, "GATA Komutanı, akademinin bütün idari faaliyetlerinin yürütülmesinden ve bilimsel faaliyetlerin koordinasyonundan sorumludur" denildiği için GATA'nın tüm işlerinin tek hakimi olacak. Böylece, en tepede, bütün kurulların ve GATA'daki tüm kurumların başındaki kişi haline gelen GATA Komutanı sayesinde, GATA'ya tam bir kışla düzeni verilmiş olacak.
Eski komutan yardımcı oldu
GATA Komutanı Bilimsel Yardımcısı yani Akademi'nin Dekanı, eskiden olduğu gibi Sağlık Bilimleri Enstitüsü ve Askeri Tıp Fakültesi asker profesörleri arasından atanacak. Ancak yetkileri fakülte ile sınırlandırılmış durumda. Karar alma yetkisi bulunmayan dekan, Yüksek Bilim Konseyi Başkanlığı'nı ancak GATA Komutanı olmadığı zamanlarda yürütebilecek. KHK'da dekanın görevleri, "Fakülte Kurulu'na başkanlık etmek, Fakülte Kurulu'nun kararlarını uygulamak ve fakültenin bilimsel faaliyetlerini koordine etmek ve yürütmek, birimleri arasında düzenli çalışmayı sağlamak" şeklinde sıralandı.
GATA Komutanı İdari Yardımcısı'nın ise GATA Komutanı gibi harp akademisi mezunu, muharrip sınıftan bir tuğgeneral veya tuğamiral olması gerekiyor. GATA'nın tüm idari işlerinde komutana yardımcı olacak idari yardımcı, komutanla birlikte GATA'yı yönetecek.
KHK'nın değiştirdiği maddeler arasında en önemlisi, yardımcı doçentliğe atama ile ilgili hükümleri belirleyen 19'uncu madde. Yardımcı doçentliğe atamada aranacak şartlar, yasanın eski halinde, her üniversite için gerekli şartlardan oluşurken, KHK ile dört madde daha eklendi.
Eklenen maddeler ile "Tutum ve davranışları ile yasadışı siyasi, yıkıcı, irticai, bölücü, ideolojik görüşleri benimsememiş, bu gibi faaliyetlere karışmamış...", ve "firar, üste hakaret, emre itaatsizlikte ısrar, mukavemet, amir veya üste fiilen taarruz, fesat, isyan suçları ile 1632 sayılı Askeri Ceza Kanunu'nun 148'inci maddesinde yazılı suçlardan biriyle hükümlü" olmayanlar ancak yardımcı doçentliğe atanabilecekler.
Doçentlik sınavı ile ilgili maddede yapılan değişiklikte de GATA haricindeki yükseköğretim kurumları tarafından açılacak doçentlik sınavına katılmak isteyenlerin Genelkurmay Başkanlığı'ndan izin alması şartı getirildi. Ayrıca, doçent ve profesör olarak atanmak için de 28 Şubat konseptine uygun olarak, yasanın 19'uncu maddesine eklenen niteliklere sahip olmak gerekiyor.
Yasanın eski halinde bilimsel denetimle görevli olan Bilimsel Denetim Kurulu yerine, KHK ile Yüksek Bilim Konseyi (YBK) oluşturuldu. KHK'da yapılan değişiklikle, YBK'de görevli öğretim üyelerinin hem GATA içinde hem de GATA dışına sürülmeleri kolaylaştırıldı. KHK'da "YBK'da görevli öğretim üyeleri, özlük hakları saklı kalmak kaydıyla, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sağlık ihtiyaçları nedeniyle diğer askeri hastanelerde, Genelkurmay Başkanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Kuvvet Komutanlıkları ve Jandarma Genel Komutanlığı'ndaki sağlık şube müdürlüğü veya daire başkanlığı kadrolarında görevlendirilebilirler" denilerek öğretim üyelerine itiraz şansı tanımadan, görev yerleri değiştirilebilecek.
www.evrensel.net