Yine çöplük, yine çevre katliamı

Ankara Büyükşehir Belediyesi, tüm tepkilere rağmen 1 Ağustos'ta Sincan Çadırtepe Çöplüğü'nü açmakta kararlı. Çöplük bu haliyle birçok tehlikenin de sinyalini veriyor. Belediyeler ve kitle örgütleri "İkinci bir çevre cinayeti işleniyor" diyorlar.

Yine çöplük, yine çevre katliamı
Sibel Hürtaş
Sincan Çadırtepe Çöplüğü 1 Ağustos'ta Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından tüm eksiklikleri ile açılıyor. Ankara'nın katı atık sorununu çözeceği öne sürülen çöplük, bugün birçok tehlikeyi içinde barındırarak açılmaya hazırlanıyor. Bölgedeki belediyeler ise çöplüğün açılması halinde eylemlere başlayarak, çöp kamyonlarını ilçelerine sokmayacaklarını söylüyorlar.
Sincan Çadırtepe Çöplüğü için gerekli olan 4 adet geri kazanım amaçlı aktarma istasyonları için toplam 36 milyon dolara ihtiyaç vardı. Söz konusu para için Ankara Büyükşehir Belediyesi, bütçesi olmadığını söyleyerek belediyelerden destek istemiş, belediyeler konuyla ilgileri olmadığını söylemiş, olay daha sonra Çevre Bakanlığı'na intikal etmişti. Çevre Bakanlığı da Ankara'da toplanan çöplerin Sincan'daki sahaya taşınabilmesi için hazırlanan "Geri kazanım amaçlı aktarma istasyonları ön fizibilte projesi'" kapsamında, İspanyol kredisinden faydalanılmak üzere, İspanyol hükümeti nezdinde girişimlerde bulunduğunu açıklamış, ancak bu girişimlerden de sonuç sağlanamamıştı. Aktarma istasyonları belediyeler ve bakanlığın "maddi sıkıntıları" yüzünden bugüne kadar çöplük üzerinden en fazla tartışılan konu olmuş, ancak çözüm bulunamamıştı. Ankara Büyükşehir Belediyesi ise bu konuda çözümü aktarma istasyonları olmadan çöplüğü açmakta buldu.
Kâğıt üzerinde çöplük
Büyükşehir Belediyesi daha önce Sincan Çadırtepe Çöplüğü'ne ilişkin hazırladığı raporlarda, 4 adet transfer istasyonunun kurularak çöplerin ayrıştırılacağını ve özel konteynerlerle taşınacağını ileri sürmüştü. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek ayrıca, depolama alanında ayrıştırılmış evsel nitelikli katı atık depolama sahası, tehlikeli atık depolama sahası, tıbbi atık depolama sahası ve diğer sosyal idari ve yan tesislerin (yıkama istasyonu gibi) oluşturulacağından bahsetmişti. Oysa ÇED raporunun bile alınmasına gerek duyulmadan açılmasına karar verilen Sincan Çadırtepe Çöplüğü için başta Sincan Belediyesi olmak üzere kamuoyunun daha ileride çevresel bir etkinin ortaya çıkmasının kaçınılmaz olduğunu belirtiyorlar.
Çöplük ne halde?
Yıllardar Ankara kamuoyunun tepkisini çeken Mamak Çöplüğü'ne alternatif kurulan Sincan Çadırtepe Çöplüğü de düzensiz çöplük alanı örneklerinden biri. Sincan Belediyesi'nin çöplük alanı üzerinde yaptığı araştırmalarda damperli ve üstü açık araçlarla uygunsuz şekilde katı atıkların taşındığı büyük bir kısmının depo içi transfer yolları üzerine kontrolsüz olarak döküldüğü ve çöplükte dren borusunun sızıntı sularının arıtılması amacıyla bir arıtma tesisine bağlanmadığı ortaya çıktı.
Ayrıca deponun zemininde sızıntı sularının geçirimsizliğini sağlayacak sistem bulunmadığı, katı atık toplama ve depolama alanının Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği'ne aykırı olduğu, ulaşım güzergâhının birçok yerleşim alanından geçmesi nedeniyle halkın sağlık ve sıhhatine zarar verdiği de çöplükte tespit edilen durumlardan.
ÇMO da uyarmıştı
Çevre Mühendisleri Odası (ÇMO) da daha önce sahada yaptıkları teknik inceleme sonucunda birçok tehlikeye işaret tutmuş ve çöplüğün bu eksikliklerle açılmaması gerektiğini söylemişti. Sincan Çadırtepe Evsel Atık Düzenli Depolama Sahası'nda depo sahasından kaynaklanacak metan gibi depo gazlarının toplanması için gaz bacalarının eksik bırakıldığını belirten ÇMO, yapılması gereken işleri ve alınacak tedbirleri şöyle sıralamıştı:
"Tıbbi atıkların depolanacağı alanın Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği'ne uygun olarak ikinci bir çitle çevrilmesi, çöp toplama-taşıma sırasında çöp ve sızıntı sularının yollara dökülmesinin engellenmesi; depolama sahasından kaynaklanacak sızıntı sularını sızıntı suyu toplama havuzuna iletecek ana bağlantının yapılması."
İkinci dava
Büyükşehir Belediyesi daha önce henüz kâğıt üzerinde aldığı kararları bile hayata geçirmeden bir oldubitti ile 30 Haziran 1998 tarihinde aldığı kararla Sincan Çadırtepe Çöplüğü'ne çöp dökmeye başlamıştı. 3 gün süre ile yapılan çöp dökümü bu dönemde Yenikent Belediyesi'nin Bölge İdare Mahkemesi'ne açtığı dava ile durdurulmuştu. Çöplüğün kullanılmaması için ayrıca Yenikent Belediyesi öncülüğünde diğer belediyeleri ve sivil toplum örgütlerinin de destek verdiği bir dava daha açıldı. Bölge İdare Mahkemesi'ne açılan bu davadan olumlu sonuç çıkması bekleniyor.
'Çöp kamyonlarını sokmayız'
Sincan Belediye Başkanı Rüstem Altınbaş, çöplerin ayrıştırılmasını sağlayan aktarma istasyonlarının yapılmaması ve altyapısının tamamlanmaması halinde çöplüğün açılmasına izin vermeyeceklerini söyledi. Bunun için çeşitli eylemler yapacaklarını söyleyen Altınbaş, "Gerekirse kendimizi arabaların önüne atarak kamyonları ilçeye sokmayız" dedi.
www.evrensel.net