DİSK'te birlik arayışı

11. Genel Kurulu'nu yarın toplayacak DİSK'te yapılan bütün açıklamalarda birlik çağrısı vurgulanıyor.

DİSK'te birlik arayışı
DİSK'in 11. Olağan Genel Kurulu yarın başlıyor. DİSK Başkanlar Kurulu dün toplanarak, genel kurula ilişkin son gelişmeleri tartıştı. DİSK'e yönelik saldırıların arttığı bir dönemde çok sayıda başkan adayı ile genel kurula gitmenin doğru olmayacağını söyleyen adaylar, tek liste üzerinde ittifak sağlamaya çalıştıklarını belirttiler.
Genel kurul öncesinde görüştüğümüz DİSK'e bağlı sendikaların yönetici ya da baştemsilcisi olan delegeler de aynı görüşü paylaşıyor.
"Kendi içinde demokrasi ve katılım sağlamış, işçi sınıfının sorunlarına ücret düzeyini de aşan bir perspektifle bakan, ekonomi ile siyaset arasında bağ kurabilen bir yapılanmaya ihtiyaç var" diyen DİSK Ankara Bölge Temsilcisi Tayfun Görgün, genel kurulda kimlerin seçileceğinden daha çok bu yeniden yapılanmaya uygun bir yönetimin belirlenmesinin önemli olduğunu ifade etti.
Tabanıyla bütünleşmiş DİSK
Lastik-İş Genel Örgütlenme Sekreteri Niyazi Yılmaz işçilerin ilkeli, örgütlü ve tabanı ile bütünleşmiş bir DİSK'e ihtiyacı olduğunu söyledi. Yılmaz "DİSK'in parlamentoda olmayan muhalefeti, her alana yayan bir mücadele çizgisi tutturması gerekiyor. DİSK'i oluşturan sendikaların, daha gerçekçi bir şekilde sorunlara sahip çıkması gerekiyor" dedi. Yılmaz, kurula tek adayla gitmeye çalıştıklarını da ekledi.
DİSK/Tekstil Genel Başkan Yardımcısı Kazım Doğan da DİSK'in birden çok adayı kaldıramayacağını belirterek, "İşçiler için hangi ismin başkan olacağı çok fark etmez, önemli olan kongrede mücadelenin nasıl yapılacağının tartışılması" diyen Doğan, kongrenin gündeminin 'nasıl bir DİSK' olması gerektiğini vurguladı.
DİSK'in olayları çözme gayreti içinde bir konfederasyon olduğunu söyleyen Genel-İş Ankara 1 No'lu Bölge Şube Sekreteri Kenan Cömert, genel kurula her yerde grev ilanlarının asıldığı bir dönemde gidildiğine dikkat çekerek, "Genel kurulda çalışma hayatındaki olumsuzluklara, hükümetin almış olduğu emek karşıtı politikalar, sendikaların önündeki baraj engelleri gündeme alınmalı. Amaç, tabanın beklentileri doğrultusunda kararlar alıp, süreyi de belirleyerek alanlara çıkmak olmalı. Arzumuz, DİSK'in 12 Eylül öncesindeki mücadeleci çizgisine dönerek, büyümesi" dedi.
DİSK delegelerinden Genel-İş Ankara Çankaya-Gölbaşı Şube Başkanı Muharrem Topalak, son baraj olayları ve Ecevit'le görüşmeyi hatırlatarak, mevcut yönetimin bir an önce gitmesini istediklerini söyledi. "Teslimiyetçi politika güden bir DİSK istemiyoruz. Oluşturduğu gündemi Türkiye'ye, hükümetlere tartıştıracak bir yönetim istiyoruz" diyen Topalak, AB'ye karşı politika üretilmesini de istedi.
Birleşik Metal-İş Ankara Şube Başkanı Süleyman Türker de "geçmişi aratmayacak" bir DİSK istediklerini söyledi. "DİSK'in ilkelerini hayata geçirebilecek, onları uygulamada taviz vermeyecek, tüm sendikaların ortaklaşa oluşturabileceği tek liste ile kongre yapılması arzusundayız" diyen Türker, çalışma yaşamına ilişkin yasaların demokratik hale getirilmesi için DİSK'in harekete geçmesi gerektiğini dile getirdi.
"Genel Kurul'da sendikalaşmanın önündeki engellerin, barajların kaldırılması için mücadele kararları alınmalı" diyen Emekli-Sen Genel Sekreteri Mustafa Balkız, emeklilere sendika kurma hakkı tanıyan yasanın Meclis'ten çıkartılması için mücadele kararı alınmasını istediklerini kaydetti.
Daha güçlü çıkmalıyız
OLEYİS Ankara Hilton Oteli İşyeri Baştemsilcisi Vedat Böke ise genel kurulda dört ya da beş adayın genel başkanlık için yarışacağını duyduklarını, bu parçalanmış görüntünün tüm tabanı rahatsız ettiğini söyledi.
Sosyal-İş Ankara Şube Başkanı Metin Ebetürk ise DİSK'in ilkelerinden ödün vermiş durumda olduğuna dikkat çekerek, "Genel başkanlar, özellikle milletvekili yaptığımız genel başkanımız bugüne kadar hep kendine yatırım yaptı, işçi sınıfının mücadelesini görmezden geldi. Genel kuruldan beklentimiz, DİSK'i toparlayacak, sınıf mücadelesinde kazanımlara önem verecek bir sonuç çıkması" dedi.
www.evrensel.net