Fotoğraf: Evrensel

Öfke Kızılay'a taştı

10 sendikanın barajın altına düşürülerek, 150 bini aşkın işçinin toplusözleşme hakkından mahrum bırakılması, Ankara Kızılay'da DİSK ve bağlı sendikalar ile TÜMTİS'in katıldığı eylemle protesto edildi.

Öfke Kızılay'a taştı
Hükümetin yüzde 10'luk barajı devreye sokarak 10 sendikanın elinden toplusözleşme hakkını alması, DİSK ve DİSK'e bağlı sendikalar ile Türk-İş'e bağlı TÜMTİS'in yönetici ve işyeri temsilcilerinin katıldığı eylemle protesto edildi. Ankara Kızılay'da yapılan eyleme bini aşkın sendika yöneticisi ve işyeri temsilcisi katıldı. Baraj uygulamasından yana tavır alan Türk-İş yönetiminin atılan sloganlarla protesto edildiği eyleme Emeğin Partisi üyeleri de ellerinde baraj uygulamasını protesto eden dövizlerle katıldı.
DİSK'e bağlı sendikaların temsilcileri sabah saatlerden itibaren Necatibey Caddesi Sezenler Sokak'ta bulunan DİSK Ankara Bölge Temsilciliği'nin önünde toplandılar. Eyleme kitlesel olarak katılan Genel-İş Ankara 1 No'lu Bölge Temsilciliği ise şube binası önünde buluşarak "Yaşasın iş, ekmek, özgürlük mücadelemiz", "İşçilere baraj, sermayeye avantaj", "İşçilerin birliği sermayeyi yenecek" sloganlarıyla ve "Yaşasın işçi sınıfı" yazılı önlükleriyle coşkulu bir şekilde toplanma yerine yürüdüler.
Eyleme kitlesel biçimde katılan TÜMTİS'liler ise Necatibey Caddesi'nde bulunan Ankara Şubesi önünde toplandılar. Toplanma yerine kadar "Sözleşme hakkımız engellenemez, işkolu barajı kaldırılsın" pankartı altında yürüyen TÜMTİS'liler ise, sık sık "TÜMTİS burada, Türk-İş nerede", "Barajı aşarız, hükümeti yıkarız" sloganlarını arttılar.
İzmir Caddesi girişinde "Yaşasın sınıf dayanışması" sloganları ile bir araya gelen DİSK'e bağlı Genel-İş, Tekstil-İş, Lastik-İş, Nakliyat-İş, Gıda-İş, OLEYİS, Sosyal-İş ve Birleşik Metal-İş üyesi işçilerle TÜMTİS'liler buradan Atatürk Bulvarı'na geçtiler. Önde "Yüzde 10 işkolu barajına hayır" ve "Barajlar sendikaların güçlenmesi için değil sermayenin güçlenmesi için var" dövizleri ile Atatürk Bulvarı'nı trafiğe kapatarak Kızılay Güvenpark'a yürüyen bini aşkın işçi, burada da sık sık "Hükümet barajı al başına çal", "Direne direne kazanacağız", "DİSK burada, Türk-İş nerede" sloganlarını attı. Eyleme katılan işçilerin yakalarına "DİSK susturulamaz, örgütlü emek barajları yıkacak" kokartını taktıkları görüldü.
EXSA işçilerinin coşkusu
Eyleme Emeğin Partisi (EMEP) üyeleri de "Genel grev, genel direniş", "Sendikal örgütlenme önündeki engeller kaldırılsın", "İşçilerin birliği sermayeyi yenecek" yazılı dövizlerle katıldı. 37 gündür direnişte olan ve Adana'dan gelerek Ankara'daki eyleme katılan DİSK Tekstil üyesi EXSA işçileri ise coşkularıyla dikkat çekti. "Hangi AB, hangi ILO, hepsi boş, sendika yoksa bakanın keyfi hoş", "Toplu pazarlık hakkımız yok edilemez", "Bakan müdahalesine son, barajlar kalksın" yazılı dövizler taşıyan EXSA işçileri, sık sık "Yaşasın EXSA direnişimiz" sloganını attılar.
Hükümet ve Türk-İş'e tepki
Kızılay'da konuşan DİSK Genel Başkanı Vahdettin Karabay, hem hükümete hem de yüzde on barajı karşısındaki tutumundan dolayı Türk-İş Genel Başkanı Bayram Meral'e yüklendi. Karabay, önceki gün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Yaşar Okuyan ve Başbakan Bülent Ecevit'i ziyaret ederek, sendikal hak ve özgürlüklerin kullanımının demokratikleşmenin en önemli unsurlarından biri olduğunu söylediklerini hatırlatarak, Başbakan'ın sorunun çözümü için yapılacakları görüşmekten çok DİSK'in Ekonomik ve Sosyal Konsey (ESK)'e katılmamasını eleştirdiğini söyledi.
ESK'e katılmamalarının nedeninin, hükümetin DİSK'in önerilerine karşı duyarsız olması olduğunu söyleyen Karabay'ın, "Biz AB normlarında, tüm kesimlerin temsil edildiği, demokratik ve katılımcı bir ESK oluşturulmasına ilişkin görüşlerimizi Sayın Ecevit'in de aralarında olduğu birçok başbakana ilettik" demesi üzerine işçiler, "ESK'e hayır" sloganlarıyla Ekonomik ve Sosyal Konsey'i protesto ettiler. DİSK'in hükümetin ekonomik politikasına destek vermemesi nedeniyle cezalandırıldığını ifade eden Karabay, "Konfederasyon olarak bizim görevimiz hükümet politikalarının uygulanmasına yardımcı olmak değil, üyelerimizin ve işçi sınıfının haklarını korumak ve geliştirmektir" dedi.
Sonuç alıcı eylem planı
2852, 2822 ve 1475 sayılı yasaların ve işgüvencesi konusunun TBMM'de ele alınarak gerekli değişikliklerin yapılmasını talep eden Karabay, sendikaların baraj altında bırakılmasının teknik değil politik bir karar olduğunu söyledi. Karabay, hafta sonu yapılacak DİSK Genel Kurulu'nda etkili ve sonuç alıcı bir eylem planının oluşturulacağını duyurdu. Türk-İş Başkanı Bayram Meral'in baraj konusundaki tavrını da eleştiren Karabay'ın, ILO'da baraj için Türkiye'yi şikâyet eden Türk-İş'in bugün barajın kalkmasına "hayır" dediğini hatırlatması üzerine, işçiler yuhalayarak Türk-İş'i protesto ettiler.
www.evrensel.net