26 Temmuz 2000 01:00

IMF'nin tarım projeleri hazır

IMF'nin emirleri doğrultusunda hazırlanan 'tarım reformu'; tarım sektöründeki KİT'lerin özelleştirilmesini, tütün, şeker pancarı, fındık ve çay üretimine ise kota getirilmesini öngörüyor.

Paylaş
IMF'nin tarım projeleri hazır
Halil İmrek
IMF ve Dünya Bankası'nın direktifleri doğrultusunda "tarım reformu" çalışmalarına hız veren 57. hükümet, bu çerçevede birçok proje hazırlıyor. Hükümet tarafından üreticiyi kurtaracak diye sunulan projelerin esasını; tarımın bitirilmesi ve tarım sektöründeki kamu iktisadi teşebbüslerinin (KİT) özelleştirmesi oluşturuyor.
Tarım ve Köyişleri Bakanı Hüsnü Yusuf Gökalp, tarım reformu çerçevesinde uygulamaya konulan tüm projelerin hazır olduğunu IMF ve Dünya Bankası'ndan kaynak beklediklerini belirtiyor.
Alternatif ürün projesi
Projelerin bu yıl uygulamaya sokulacağını belirten Gökalp, "Alternatif ürün projesi, telafi edici ödeme sistemi, çiftçi kayıt sistemi, ve pilot bölgelerde uygulanacak doğrudan gelir desteği" olarak sıraladı.
Çiftçi ve üreticileri yönlendirmek ve aşırı üretim yapıldığı söylenen tütün, şeker pancarı, fındık ve çay gibi ürünlerin üretim alanları, bu proje ile daraltılacak. Çiftçi ve üreticilerin üretim açığı olan diğer üretime yönlendirilmesi sağlanacak. Böylece tarım KİT'lerine hammaddenin sağlanması önlenmiş, tarım KİT'lerin satılmasının zemini hazırlanmış olacak. Ayrıca tütün, fındık, pancar, çay gibi belli başlı ürünlerin geçim kaynağı olan milyonlarca üretici ekmeğinden olacak. Bir nevi bu üreticilere kota konulacak. Özellikle önümüzdeki yıl ürün mevsiminde pancar ekim alanlarınnı sınırlandırılması ile ilgili yasa hükmünün hayata geçirileceği belirtiliyor. Yine kamu iktisadi teşebbüslerinin özelleştirilmesinde ilk sıranın TEKEL'e verilmesi planlanıyor. Bu çerçevede sigara markalarının ve rakı üretiminin özel sektöre açılması hedefleniyor.
Telafi edici ödeme sistemi
Alternatif ürün projesi uygulaması yerine getirilirken, tütün, şeker pancarı, fındık ve çay üretiminde, dekardan alınan gelir ile bu ürünler yerine yetiştirilecek alternatif ürünlerin dekardan alınan gelirleri bakanlık tarafından tespit edilecek ve üretiminden vazgeçilen eski ürünle üretimi teşvik edilecek yeni alternatif ürün arasındaki farkın üreticilere "telafi edici ödeme" olarak ödenmesi tasarlanıyor.
Çiftçi kayıt sistemi
Tarımda verimliliği ve kaliteli üretimi artırmak, tarım alanlarında uygulanacak politikaları tespit etmek ve uygulanacak tarımsal politikaların tespitinin doğru ve güvenli veriler üzerine dayandırılmasını sağlamak maksadı ile "çiftçi kayıt sistemi"nin hayata geçirilmesi hedefleniyor.
Doğrudan gelir desteği
Dünya Bankası tarafından önerilen doğrudan gelir sistemi dört pilot bölgede uygulanacak. DGD sistemine geçilmesi için, en önemli altyapı şartlarından biri olan kayıt veri tabanının oluşturulması amacıyla, öncelikle 3-4 ilde belirlenecek çiftçilere ödeme yapılması planlanıyor. Buna göre Adıyaman, Polatlı, Antalya ve Trabzon'da pilot uygulama yapılacak beldeler belirlenecek. Ödeme tapuya bağlı arazi üzerinden, dekar başına 3-5 dolar arasında belirlenecek bir tutar itibarı ile yapılacak.
ÖNCEKİ HABER

Camp David'de sona doğru

SONRAKİ HABER

Hukuk mezunlarına sınav geliyor: Sorun sınavla çözülmez

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa