F tipi cezaevi hukuka aykırı

Sincan F Tipi Cezaevi'nde incelemelerde bulunan Ankara Barosu yetkilileri, F tipi cezaevlerinin çağdaş infaz hukukuna ve insan haklarına uygun olmadığını bildirdiler.

F tipi hukuka aykırı
Sincan F Tipi Cezaevi'nde incelemelerde bulunan Ankara Barosu yetkilileri, F tipi cezaevlerinin Terörle Mücadele Yasası (TMY)'na uygun, ancak çağdaş infaz hukukuna ve insan haklarına uygun olmadığını bildirdiler.
Ankara Barosu Başkanı Hakkı Suha Okay, Yönetim Kurulu Üyesi Sanem Soytaş, İnsan Hakları Komisyonu Başkanı Mehmet Cengiz ve Komisyon Üyesi Şenal Sarıhan'dan oluşan bir heyet, Sincan F Tipi Cezaevi'nde incelemelerde bulunarak, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Ali Suat Ertosun'dan bilgi aldı. Heyet, Sincan F tipi Cezaevi'yle ilgili gözlemlerini ve cezaevleri sorunu ile görüşlerini bir raporla kamuoyuna açıkladı.
Raporda TMY'ye göre, bu yasa kapsamına giren suçlardan mahkûm olanlarının cezalarının "tek kişilik veya üç kişilik oda sistemine göre inşa edilen özel infaz kurumlarında infaz edileceği, bu kurumlarda açık görüş yaptırılamayacağı, hükümlülerinin birbirleriyle diğer hükümlülerle irtibatına engel olunacağı"nın öngörüldüğü belirtildi.
TMY'nin bir infaz yasası olmadığının ve hukuka aykırı bir biçimde İnfaz Yasası'na rağmen infaza ilişkin ayrımcı ve eşitlik bozucu hükümler içerdiğinin kaydedildiği raporda, mevcut düzenlemenin ve düzenlemeye dayalı uygulamanın "suç dışarıda, suçlu dışarda kalır" ilkesi ile çeliştiğine işaret edildi. Raporda, F tipi cezaevlerinin dayanağının hukuka aykırı olduğu vurgulanarak, sorunun temelden çözülmesi için öncelikle TMY'nın 16,17 ve 18'inci maddelerinin kaldırılması istendi.
Oda değil hücre
"Oda" ile "hücre" arasındaki farkın basit bir üslup farkı olmadığının ifade edildiği raporda, farkın "soyutlama" ve "tecrit"'te aranması gerektiği belirtildi. "Hükümlüyü tek başına, ya da üç kişiyi bir 'oda'ya kapatır, diğer mahkûmlarla irtibatına ve haberleşmesine engel olursanız, kapısını kilitlediğiniz yer, 'oda' değil, 'hücre' olur" denilen raporda, F tipi cezaevleriyle soyutlama ve tecrit sisteminin uygulanmasının amaçlandığı vurgulandı. Sincan F tipi Cezaevi'ndeki tek ya da üç kişilik "oda"ların ortak yaşam alanlarına açılmadığına dikkat çekilen açıklamada, bu odaların, başka hiçbir yerle irtibatı olmayan, yüksek duvarlarla çevrili bulunan havalandırmaya açılan kapı anahtarının kimde duracağı, kimin tarafından hangi saatlerde açılıp kapanacağı konusunda tatmin edici bilgilerin alınmadığı bildirildi.
Odaların havalandırma bölümlerinde, ikinci bir gardiyan kapısının daha bulunması nedeniyle, odaların cezaevlerinin diğer bölümlerinden tamamen tecrit edileceği, havalandırmaya açılan kapıların gardiyanların istemine göre açılıp kapanacağı izlenimi edinildiğinin belirtildiği raporda, cezaevinde ortak yaşam alanı olarak kabul edilecek bir mekân bulunmadığı kaydedildi.
Ya 'iyi halli' olmazsa
Sincan F tipi Cezaevi'nde, kütüphane, iş atölyeleri ve spor salonlu gibi mekânların yapıldığının ancak buralara geçebilmenin, odaların kapılarının açılmasıyla mümkün olabileceğinin belirtildiği raporda, bakanlık yetkililerinin, bu alanlardan "iyi halli" mahkûmların yararlanabileceğini söylediğine dikkat çekildi. Raporda, tutuklu ve hükümlü haklarının somut ve yasal standartlara bağlanmasının, bu hakların ve yasakların neler olduğunun, hakların hangi durumda kimin tarafından kısıtlanacağının ve itiraz yollarının açıkça belirlenmesi gerektiği vurgulandı.
www.evrensel.net