Üniversitede pazarlık!

Üniversite öğrencilerinin ellerinden alınan bütünleme hakları yerine uygulamaya konan yaz okulları "soygun aracı" olarak kullanılıyor. İTÜ Gemi İnşaat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali İhsan Aydoğan, yaz okulu açılması için yeter sayıya ulaşamayan öğrencilerden 756 milyon lira istedi.

Üniversitede pazarlık!
Suzan Aykaç
İki üniversite dışında İstanbul'daki tüm üniversitelerin "bütünleme hakkı" yerine uygulamaya koyduğu yaz okulları, "bilim kurumu" olması gereken üniversiteye "esnaf pazarlığı" yöntemini de soktu. Kaldıkları dersleri yaz boyu yeniden görmek zorunda kalan öğrenciler, yüksek miktarlarda para istendiğini ve yaz okullarının üniversite yönetimlerince gelir kaynağı olarak görüldüğünü söylüyor.
İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ)'nde okulu bitirme durumunda olan, ancak tek dersten yaz okuluna kalan öğrenciler, üniversite yönetiminin kendileri ile fiyat üzerinden pazarlık yaptığını aktardılar. Gemi İnşaat Fakültesi'nde yaz okuluna kalan 8 öğrenci, kaldıkları dersten yaz okulu açılması için gereken 20 öğrenci kalmadığı için yaz okulu hakkından yararlanamadılar. Bu olanağı sağlaması gereken Fakülte Dekanı Prof. Dr. Ali İhsan Aydoğan, ise, öğrencilere "diğer 12 kişinin paralarını ödemeleri" koşuluyla yaz okulu açabileceklerini söyledi.
'Kurtarmıyor çocuklar'
Gemi İnşaat Fakültesi 4. sınıf öğrencisi Cem Okan, kaldığı "Gemi Teorisi" adlı dersten yaz okulu açılması halinde ödemeleri gereken paranın 54 milyon lira olduğunu, fakat dekanın 8 öğrenden toplam 756 milyon lira ödemelerini istediğini anlattı. Bu duruma itiraz ettiklerini belirten Okan, "Bu kez de dekan bizimle pazarlığa oturdu. Hocalar da bu duruma itiraz ettiler. Konu üniversite kurulunda tartışıldı ve bu toplantıda fiyatın biraz daha düştrtlmesi kararlaştırıldı" dedi.
7 öğrenci parası daha ödemelerinin istendiğini aktaran Okan, bu bedelin de 486 milyon lira tuttuğunu söyledi. Okan, fakülte dekanına istenen paranın yüksek olduğunu söylediklerinde, hesap makinasıyla hesap yaptıktan sonra "Kurtarmıyor çocuklar" dediğini anlattı.
Hocalara gelir kaynağı
Yaz okulunda bütün derslerin hocaların insiyatifi ile açıldığını söyleyen Okan, yaz okulları için bir sürü para harcadıklarını ve bu adaletsiz durumun ortadan kalkması için bütünleme sınavı istediklerini dile getirdi. Yıl içinde hocaların kendilerini özellikli yaz okuluna bıraktıklarını kaydeden Okan, hocaları yaz okulunda daha yumuşak bir tutum takındığını ve parayı verenin derslerden geçtiğini söyledi. Parası olmayanın yaz okuluna gelemediğini ve okulunu uzatmak durumunda kaldığını belirten Okan, okullarında bu konuda bir çok örnek olduğunu, parayı verenin yaz okulunu açtırdığını ve okulu bitirdiğini vurguladı. Bazen 20 kişi oldukları halde yaz okulu açılmadığını kaydeden Okan, böyle durumlarda başka fakültelerin hocalarından kendilerine ders açmalarını istediklerini söylüyor. Okan, hocaların çoğu zaman oturup hesap yaptığını ve yaz okulundan alacakları paranın hesabını yaparak ders açtıklarını belirterek, yaz okullarının hocalara gelir kaynağı olmaktan başka bir işi yaramadığını kaydediyor.
Gemi İnşaatı Mühendisliği 3. sınıf öğrencisi Utku Özgen, yaz okuluna karşı olduğunu dile getirerek, yıl içinde derslere devam ettikleri için yaz okulunda o ders hakkında hiç bir şey öğrenemediklerini söyledi. Özgen, üniversitelerde her şeyin paralı hale getirildiğini ve bunların özelleştirmelerin birer parçası olduğunu dile getirdi.
İTÜ Deniz Teknolojisi Ana Bilim Dalı Araştırma Görevlisi Binnur Özmen, bütünleme taraftarı olduğunu ve yaz okullarının öğrenciler için vakit kaybı olduğunu dile getirerek, öğrencilere hiç bir şey kazandırmadığını vurguladı.
Amaç para kazanmak
Yaz okuluna devam eden Yıldız Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği Bölümü öğrencisi Yeliz Topuz da, okulunda diğer üniversitelerden gelerek yaz okuluna okulunda ders almak isteyen öğrencilerin iki kat fazla para ödediklerini söyledi. Üniversitelerde amacın sadece para kazanmaya dönüştüğünü vurgulayan Topuz, "Okula ödediğimiz harçlar yetmiyormuş gibi birde yaz okullarına milyonlarca lira para döküyoruz" diye konuştu.
www.evrensel.net