F tipi vahşet getirecek

Aydın ve Sanatçı Girişimi, F tipi cezaevlerine karşı başlatmış oldukları etkinlikleri çeşitli kitle örgütü, sendika ve partilerin desteğiyle sürdürüyor.

F tipi vahşet getirecek
Aydın ve Sanatçı Girişimi ile çeşitli parti, kitle örgütü ve sendika temsilcileri, F tipi cezaevlerine karşı başlatmış oldukları mücadeleyi sürdüreceklerini bildirdiler. Aydın ve Sanatçı Girişimi'nde yer alan şair, yazar, fotoğraf sanatçısı, müzisyen ve tiyatrocular, EMEP, HADEP, ÖDP, SİP; CHP, DİSK, TTB; Türkiye Eczacı Odaları Birliği, TMMOB, PSAKD; ÇHD Ankara Şube, İHD Ankara Şube, Ankara Eczacılar Odası, Ankara Tabip Odası ve Mülkiyeliler Birliği'nin desteğiyle dün bir basın toplantısı yaptılar.
Basın toplantısında konuşan Şükrü Erbaş, hücre tipi cezaevlerine karşı toplumu bilgilendirmek ve bu uygulamadan vazgeçilmesini sağlamak amacıyla bu girişimi oluşturduklarını anlattı. Özellikle yazılı ve görsel basının Ankara temsilcileriyle görüştüklerini ve belli bir duyarlılık sağladıklarını belirten Erbaş, etkinliklerine devam edeceklerini ve F tipi cezaevlerinden vazgeçilinceye kadar, açlık grevi dahil birçok eylem yapacaklarını bildirdi.
F tipi cezaevlerinin oda ya da villa değil hücre olduğuna işaret eden Erbaş, "F tipi cezaevi, nakillerin başlamasıyla birlikte, Ulucanlar ve Burdur'dan daha büyük vahşetlere yol açacak kötü niyettir" diye konuştu. F tipi cezaevlerinde yalnızlaştırılan mahkûmların, saldırıya ve işkenceye maruz kalacağına dikkat çeken Erbaş, hücre ile mahkûmların düşünsel ve duygusal olarak çökertilmek istendiğini vurguladı. Devletin hücre ile toplumsal barışı dinamitlemek istediğini söyleyen Erbaş, hücre uygulamasına karşı çıkılması gerektiğini bildirdi.
Adalet Bakanı'nın, F tipi cezaevlerine mafya ve çetelerin karşı çıktığını söylediğini belirten Erbaş, kendilerinin mafya ve çete olmadıklarını vurguladı.
İHD Ankara Şube Başkanı Lütfi Demirkapı da, öldürerek politika yapma sistematiğine karşı çıkacaklarını söyledi. İnsanın toplumsal bir varlık olduğunu belirten TMMOB Yönetim Kurulu Üyesi Senihi Kitapçı ise, tecrit uygulamasının insani olmadığını ifade etti.
EMEP Genel Başkan Yardımcısı Haydar Kaya, F tipi cezaevlerine karşı çıktıklarını vurgulayarak, hücre sisteminin dışardaki insanları da tehdit ettiğine işaret etti. Kaya, sendikaların üzerindeki baskıların arttığına vurgu yaparak, emperyalizme karşı mücadele eden sendikaların, toplusözleşme haklarının ellerinden alındığını hatırlattı. Muhalif her kesimin bu hücrelere atılmak istendiğini bildiren Kaya, F tipi cezaevlerine karşı mücadelenin daha da güçlendirilmesi için bu girişimin platforma dönüştürülmesi gerektiğini söyledi.
ÖDP adına konuşan Yıldız Temürtürkan ise devletin cezaevlerine hakim olmadığının söylenemeyeceğini vurgulayarak, toplumun hücreleştirilmeye çalışıldığını ifade etti. ÇHD Ankara Şube Başkanı Nedim Erkuş, Terörle Mücadele Yasası'nın daha da ağırlaşacağını bildirerek, bu yasayla hücrelere daha çok insanın atılacağına dikkat çekti. AST oyuncusu Yılmaz Demiral ise F tipi cezaevlerinin mimari yapısının TMMOB'ne verilmediğini bildirerek, gerçeklerin saklanmak istendiğini belirtti.
www.evrensel.net