Barajla vurdular

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, yüzde 10 işkolu barajını aşamadıkları gerekçesiyle Türk-İş'e üye TÜMTİS ve Koop-İş, DİSK'e üye Tekstil İşçileri Sendikası, Gıda-İş, Tümka-İş, Basın-İş, Sosyal-İş ve Nakliyat-İş ile Hak-İş'e üye Öz Ağaç-İş ve bağımsız Banksisen'in toplu iş sözleşme yetkisini düşürdü.

Barajla vurdular
Sendikal örgütlenmenin önündeki en büyük engellerden olan yüzde 10 işkolu barajı, işçilerin canını yakmaya devam ediyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, yüzde 10 işkolu barajını aşamadıkları gerekçesiyle Türk-İş'e üye TÜMTİS ve Koop-İş, DİSK'e üye Tekstil İşçileri Sendikası, Gıda-İş, Tümka-İş, Basın-İş, Sosyal-İş ve Nakliyat-İş ile Hak-İş'e üye Öz Ağaç-İş ve bağımsız Banksisen'in toplu iş sözleşmesi yapma yetkisini düşürdü. Sözleşme yetkisinin düşürülmesi ile birlikte 148 bin 569 işçi toplu pazarlık hakkını kaybediyor. Özellikle DİSK'e bağlı Tekstil İşçileri Sendikası'nın sözleşme yetkisinin düşürülmesinin; önümüzdeki günlerde tekstil işkolunda başlayacak toplusözleşme görüşmeleri öncesine gelmesi dikkat çekiyor.
Resmi Gazete'nin dünkü sayısında yayınlanan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın temmuz ayı istatistiklerine göre Türkiye genelinde çeşitli konfederasyonlara üye ve bağımsız 45 sendika, yüzde 10 işkolu barajını aşarak toplu iş sözleşmesi yapabilme yetkisi alıyor. İşkolu istatistiklerine göre, Türk-İş'e üye 31, DİSK'e üye 7, Hak-İş'e üye 5 ve bağımsız 2 sendika, işkollarında aranan yüzde 10 barajını aşarak toplusözleşme yapma hakkını elde ediyor.
Barajı aşan sendikalar
İşkollarında yüzde 10 barajı aşarak, toplu iş sözleşmesi yapabilme yetkisi alan sendikalar ve üye sayıları ise şöyle: Türk-İş: Orman-İş (75 bin 651), Tarım-İş (40 bin 500), Türkiye Maden-İş (47 bin 529), Genel Maden-İş (30 bin 122), Petrol-İş (64 bin 161), Tek Gıda-İş (164 bin 116), Şeker-İş (30 bin 599), Teksif (279 bin 344), Deri-İş (15 bin 279), Ağaç-İş (11 bin 548), Selüloz-İş (14 bin 355), Basın-İş (3940), BASS (14 bin 627), Basisen (53 bin 832), Çimse-İş (53 bin 278), Kristal-İş (14 bin 646), Türk Metal (202 bin 922), Dok Gemi-İş (3379), Yol-İş (157 bin 399), Tes-İş (101 bin 685), Tez Koop-İş (49 bin 732), Demiryol-İş (19 bin 693), Denizciler Sendikası (11 bin 841), Hava-İş (11 bin 266), Liman-İş (6017), Haber-İş (36 bin 702), Sağlık-İş (11 bin 312), TOLEYİS (32 bin 882), Türk Harb-İş (30 bin 853), TGS (3229), Belediye-İş (160 bin 822).
DİSK: TİS (248), Lastik-İş (36 bin 943), Bank-Sen (15 bin 62), Birleşik Metal-İş (56 bin 173), Limter-İş (1128), OLEYİS (28 bin 102), Genel-İş (22 bin 752).
Hak-İş: Öz Tarım-İş (494), Öz Gıda-İş (56 bin 322), Öz İplik-İş (61 bin 326), Öz Çelik-İş (79 bin 745), Hizmet-İş (80 bin 611).
Bağımsız Sendikalar: Emek Tarım-İş (3141), Banksis (18 bin 702) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın istatistiklerine göre, toplam 4 milyon 521 bin 81 işçiden 2 milyon 468 bin 591'i bir sendikaya üye bulunuyor.
www.evrensel.net