Eğitim-Sen kongresi başlıyor

Eğitim Bilim ve Kültür Emekçileri Sendikası (Eğitim-Sen) 4. Olağan Genel Kurulu yarın başlıyor. Önümüzdeki iki yıl boyunca görev yapacak yeni yönetimin seçileceği genel kurul üç gün sürecek.

Eğitim-Sen kongresi başlıyor
Erdal Kara
KESK içinde en çok üyeye sahip sendika olan Eğitim-Sen'in 4. Olağan Genel Kurulu yarın Ankara'da toplanacak. 3 gün sürecek Genel Kurul'da iki yıllık dönemde yapılanlar ya da yapılamayanlar ile, önümüzdeki dönem faaliyetlere ışık tutacak fikirlerin ortaya konmasının hedeflendiği bildirildi. 500 delegenin katılacağı Genel Kurul'da önümüzdeki iki yıllık dönemde görev yapacak sendika yönetimi de belirlenecek. Yönetime aday olacak listelerin belirlenmesi için yapılan görüşmeler ise hâlâ devam ediyor.Demokratik direnme hakkı
Eğitim-Sen, Temmuz 1998-Temmuz 2000 dönemindeki sendika faaliyetlerini, bu dönemdeki ülke ve dünya sorunlarının ve çalışma yaşamı sorunlarının dökümünü içeren bir çalışma raporu hazırladı. Merkez Yönetim Kurulu, raporun sunuş kısmında, Genel Kurul'a ilişkin, "Genel Kurullar bir anlamda bir muhasebe, geleceğe dönük planlama alanıdır. Özgürce tartışacağız, eleştireceğiz, önereceğiz, Eğitim-Sen'in bu genel kurulunda daha iyi, daha doğru işler yapmak, sendikamızı daha da büyütmek, daha da etkili bir örgüt yapmak için aklımızı aklımızın üzerine koyacağız" denildi.
Raporda, emek hareketinin, sermayenin saldırıları karşısında bütünlüklü bir siyasetten yoksun olduğu vurgulanarak, yerel direnişlerin ve kimi ekonomik ağırlıklı taleplerin saldırı dalgasını göğüslemesinin mümkün olmadığı belirtildi. Raporda Emek Platformu'nun emekçilerin yaşama ve çalışma koşullarını sermayenin çıkarları doğrultusunda düzenleyen ve ülkenin geleceğini ipotek altına almak isteyen egemen sınıf politikalarına karşı bir emekçi sınıf tavrı özelliği taşıdığı kaydedildi. KESK'in geleneksel sol kültürden kopmasının gerekliliği üzerinde durulduğu çalışma raporunda, sınıfın ortak örgütlenmesi fikrini pratik çalışmalarla yaşama geçirerek iradesini ve gücünü işyeri örgütlülüklerinden alması gerektiği vurgulandı.
Şu anda TBMM'de bulunan "Kamu görevlileri sendikaları yasa tasarısı"na da değinilen raporda, Eğitim-Sen'in bu taslağın grev ve toplusözleşme içeren bir biçimde düzenlenmesini istediği duyuruldu. Raporda, "Hükümet anlayışını değiştirmeyerek aynı yasada ısrar ederse, demokratik direnme hakkımızı kullanmaktan başka yol görünmemektedir" denildi.
Çalışma Raporu'nda ayrıca, eğitimde her türden fırsat ve olanak eşitsizliğinin derinleştiği belirtilerek, eğitimin cins ayrımcı yanının ders kitaplarından, okul türlerine ve mesleki yönlendirmeye kadar sürdüğü vurgulandı. Eğitimcilerin yaşadığı sorunların da altının çizildiği raporda, öğretmenlerin diğer ülkelerdeki meslektaşlarına göre daha ağır koşullarda çalıştığı kaydedildi.
Nasıl bir yönetim?
Genel Kurul'a ilişkin görüşlerini aldığımız Eğitim-Sen Genel Başkanı Kemal Bal, genel kurulun ön hazırlıklarının hem şubelerde hem de Genel Merkez bazında oldukça olumlu geçtiğini söyledi. Kongrede, eğitim iş kolunda çalışan öğretmen, memur ve yardımcı hizmetlilerin yaşam koşullarını insan onuruna yaraşır düzeye ulaştıracak bir yönetimin oluşturulacağını umduğunu söyleyen Bal, "Herkesin nitelikli bir eğitim olanağına kavuşması için gerekli mücadeleyi yapacak bir yönetim oluşturabileceğimizi umuyorum. Genel Kurulumuz, ülkedeki sıkıntıları ele alarak Yeni Dünya Düzeni saldırıları karşısında hem işkolunda hem de sınıfın diğer örgütlü kesimleriyle birliğin sağlanmasında katkı sunacaktır. Ayrıca kongremiz, küresel saldırıya karşı küresel ölçekte bir direnişin örgütlenmesine katkı sağlayacak iyi bir yönetim seçecektir" dedi.
Kongreden yüksek moralle çıkılacağını savunan Bal, daha önce yaşanan sorunların bu kongrede yaşanmayacağını söyledi. Bal, Eğitim-Sen'in, TÖS'ten başlayıp Eğit-Der'le devam eden bir örgütlenme geleneğini sürdürdüğünü kaydederek, seçilecek iyi bir yönetimle bu geleneğin genişleyerek süreceğini belirtti.
www.evrensel.net