Plan mühendisi vurdu

8. Beş Yıllık Kalkınma Planı'na göre, 2005 yılına kadar 120 bin mühendis ve mimar işsiz kalacak. TMMOB, planın 2005 yılında 350 bin mühendis ve mimara ihtiyacımız olacağını öngördüğünü bildirdi.

Plan mühendisi vurdu
Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB), Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı'na göre 2005 yılında 120 bin mühendis ve mimarın işsiz kalacağını bildirdi.
TMMOB 2. Başkanı Dursun Yıldız yaptığı yazılı açıklamada, Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı'nda, ülkede teknik personelin istihdamı ve geleceği ile ilgili politikalara yön vermesi gereken teknik personel arzı ve ihtiyacı projeksiyonlarının, Türkiye'deki gerçek mühendis ve mimar arzından farklı verilerle hazırlandığını ve plansızlığın sonuçlarını ortaya koyduğunu dile getirdi.
Yıldız, DPT'nin planında 2000 yılı için 308 bin olarak tahmin ettiği mühendis mimar sayısının, beş yıl içinde 68 bin kişi artarak 376 bine ulaşacağını öngördüğünü kaydederek, TMMOB'nin yaptığı araştırmaya göre 2000-2005 yılları arasında 68 bin yerine, yaklaşık 125 bin mühendis ve mimarın mezun olacağına dikkat çekti.
Mezunlar 110 bini bulacak
TMMOB'nin araştırmasına göre, 1995-2000 yılları arasında mühendislik-mimarlık fakültelerine her yıl ortalama 28 bin öğrenci kayıt yaptırdı ve 1998-1999 öğretim yılında yaklaşık 22 bin mühendis ve mimar mezun oldu. Mühendis ve mimar olarak mezun olanların sayısı yeni açılan üniversiteler ve artırılan kontenjanlar nedeniyle sürekli olarak arttığına vurgu yapan Yıldız, mezun sayısının arttırılan kontenjanlar nedeniyle gelecek beş yıl içinde sabit kalacağı düşünülse dahi DPT'nin öngördüğü gibi 68 bin yerine 110 bin sayısına ulaşacağını ifade etti.
Yıldız bu durumda 2000 yılında 340 bin olan mühendis mimar sayısının 2005 yılında 471 bine çıkacağına işaret ederek, bu sayının DPT tarafından 376 bin olarak öngörüldüğünü, dolayısıyla planın 100 bin mühendisi planlamadığını belirtti. Planın 2005 yılında 350 bin mühendis ve mimara ihtiyacımız olacağını öngördüğünü aktaran Yıldız, oysa bu sayının yaklaşık 470 bine ulaşacağını ve 120 bin mühendis ve mimarın işsizliğe ya da başka alanlarda çalışmaya mahkûm edileceğini dile getirdi. Ciddiyetsiz planlama
Yıldız, halen 74 üniversitenin 68'inde mühendislik ve mimarlık eğitimi verildiğini ve mühendis ve mimar sayısının plansız şekilde arttığını vurgulayarak, "DPT tarafından yapılan projeksiyonlardaki eksiklikler, bugüne değin uygulanan yanlış politikalar sonucunda mühendis ve mimarlarımız ve ülkemiz için ortaya çıkacak olan karanlık tabloyu saklama amacına yönelik değilse, ilgili kurum ve kuruluşlar arasındaki koordinasyonsuzluğu ve ciddiyetten uzak bir planlama anlayışını ortaya koymaktadır" dedi.
Bugüne kadar ki uygulanan politikalarda kalkınma, sanayileşme, planlı kentleşme, tarımsal ilerleme gibi gelişme öğelerinin göz ardı edilmesinin, DPT'nin mühendis ve mimarlara ilişkin planlarına da yansıdığına dikkat çeken Yıldız, mühendis ve mimar arzının ihtiyaç projeksiyonlarını aşıyor olmasının Türkiye'nin mühendis ve mimara ihtiyacı olmadığını göstermediğini belirtti. Yıldız, bu durumun üretim ekonomisinden uzaklaşmanın, eğitim politikasızlığının ve planlama anlayışının yoksunluğunun sonuçları olduğunu vurgulayarak, planın yatırımsızlık politikalarının, insan kaynaklarındaki plansızlığın ve eğitim sistemindeki karmaşıklığın devam edeceğini gösterdiğini ifade etti.
Yıldız, Türkiye'nin yetersiz sanayileşme ve yatırım politikaları ile ayakta durmaya çalışan, üretimden, araştırma geliştirmeden, planlama anlayışından uzaklaşan, IMF politikalarına teslim olan ve mühendis ve mimarını gözden çıkaran bir ülke olduğunu hatırlatarak, DPT uzmanlarının planda sözü edilen 3500 dolarlık kişi başına geliri 2023 yılına kadar 18 bin dolar olan Avrupa Birliği ülkeleri seviyesine nasıl çıkarmayı planladıklarını ortaya koymalarını istedi.
www.evrensel.net