10 Temmuz 2000 01:00

Rant yasası yürürlükte

Yapı Denetimi Hakkında Kanun Hükmünde Kararname bugün yürürlüğe giriyor. Kararname ile yapı denetimleri, görev süresi 12 yılı aşmış mimar ve mühendislere veriliyor.

Paylaş
Rant yasası yürürlükte
Muzaffer Özkurt
Devletin, deprem sonrası konut sorununa çözüm olarak sunduğu Yapı Denetimi Hakkında Kanun Hükmünde Kararname bugün yürürlüğe giriyor. Bu kararname, Yapı Denetimi Üst Komisyonu'na TMMOB'den de bir temsilcinin gönderilmesini öngörüyor. Ancak, rantçılara hizmet edeceği için kararnameye tümden karşı çıkan TMMOB Yönetim Kurulu, üst kurula temsilci göndermeme kararı aldı.
17 Ağustos Marmara depreminin ardından TMMOB'a bağlı odalarla beraber toplantılar yapan ve görüşler alan bakanlık, son çıkarttığı kararname ile sorunlara köklü bir çözüm getirmek bir yana, yeni rant alanlarının açılmasına vesile oluyor. Üstelik adı "Yapı Denetimi" olan kanun hükmündeki kararname, Türkiye'nin bütününü değil, belli pilot bölgeleri kapsıyor. Kararname ile yapı denetimleri, görev süresi 12 yılı aşmış mimar ve mühendislerin kurduğu özel şirketlere verilmek isteniyor. Bu uzmanlık belgesini TMMOB'un vermesini isteyen Bayındırlık ve İskân Bakanlığı, odanın bu belgeyi vermemesi halinde kendisinin devreye gireceğini açıklamış, ancak yasal engeller yüzünden, TMMOB kanununda değişiklik yaparak TMMOB'ye, 12 yıllık mimar ve mühendislik kaydı olan herkese bu belgeyi verme zorunluluğu getirmişti.
Ders alınmadı
"17 Ağustos ve 12 Kasım depremleri Türkiye'de ulusal, bölgesel, metropoliten ve kentsel planlama anlayışının ve kurumlarının fiziki, ekonomik, sosyal ve kültürel alanların tümünde nasıl ortadan kaldırıldığını ve bu plansızlık ortamında kaçak ve denetimsiz bir yapılaşmayı teşvik eden politikaların uygulamalarının yol açtığı ağır yıkım ve sonuçlarını bütün açıklığı ile ortaya sermiştir" görüşüne yer verilen TMMOB Yönetim Kurulu kararında, yürürlüğe konulan kararname ile bu depremden ders alınmadığının ortaya çıktığına dikkat çekildi.
Dava açılacak
TMMOB'un, deprem sonrası Türkiye'nin imar hukukunun, planlama toprak kullanımı, çevre, kentleşme, sanayileşme, ulaşım, altyapı ve yapı üretimi ile bütün bu süreçlerin kamusal denetiminin bir bütünlük içinde ele alınmasını beklediği kaydedilen kararda, yürürlüğe konulan 595 sayılı kararname ile kamusal denetim alanının özel şirketlere devredildiği ve ticarileştirilerek denetimin denetimsizliğe dönüştürüldüğü ifade edildi. Kararda, TMMOB kanununda yapılan değişiklikle Bayındırlık ve İskân Bakanlığı'nın meslek alanları ve TMMOB'ye müdahale ederek odaları denetimden dışladığına dikkat çekildi.
595 sayılı kararnamenin iptali ve yürütmenin durdurulması amacıyla Anayasa Mahkemesi'ne dava açılması için TBMM'de grubu bulunan partiler ve milletvekilleri düzeyinde girişimlerde bulunan TMMOB Yönetim Kurulu, Yapı Denetim Üst Kurulu'na temsilci göndermediği gibi kararnamenin de iptalini istiyor. src=/resim/b1.gif width=5>
Başa dön


ANAP: Erbakan'ı ancak Meclis affı kurtarır
ANAP Genel Başkan Yardımcısı Cengiz Altınkaya, Necmettin Erbakan hakkında verilen 1 yıllık hapis cezasının Yargıtay tarafından onanmasıyla ilgili olarak, "Erbakan, ancak Meclis'ten çıkacak bir afla kurtulabilir. Şahsi görüşüm, bu çok zor" dedi.
Altınkaya, partisinin Nazilli ilçe merkezinde düzenlediği basın toplantısında, TCK'nın 312. maddesiyle ilgili çalışmaların sürdüğünü, ancak bu çalışmaların Erbakan'ı kapsayacağını sanmadığını söyledi. "Erbakan ancak TBMM'den çıkacak bir afla kurtulabilir" diyen Altınkaya, şöyle devam etti: "Şahsi görüşüm, bu çok zor. Erbakan'ın konuşmalarını tasvip etmiyorum. Biz her şeyden önce laik bir ülkede yaşıyoruz. Din işleri ayrı, devlet yönetimi ayrıdır. Zaten demokraside de böyledir. Erbakan bunu bilmiyor mu? Eğer biliyorsa, neden konuşuyor? Erbakan'ın affı ile ilgili Meclis'te bir çalışma yok."
Altınkaya, üzerinde çalışılan yerel yönetimler yasa tasarısı hakkında da bilgi vererek, tasarının yasalaşması halinde yeni bir modelin ortaya çıkacağını, çalışmaların 6 ay içinde sonuçlanmasını beklediklerini bildirdi.
ÖNCEKİ HABER

Hücre paneline yine engel

SONRAKİ HABER

Esenyurtlu kadınlar talepleriyle 1 Mayıs’ta alanda olacak

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa