KİT'lerin kârı 393 kat arttı

KİT'lerin kârları hükümetin bütün iddialarına rağmen hızla artıyor. 1989 yılından 1999 yılına kadarki süreçte KİT'lerin satış hasılatı 204 kat, kârları ise 393 kat artış gösterdi.

KİT'lerin kârı 393 kat arttı
Yıllardır zarar ettikleri iddiasıyla "devletin sırtındaki kamburlar" olarak tanımlanan İşletmeci Kamu İktisadi Teşekkülleri (KİT)'nin son 10 yılda mal ve hizmet satış hasılatları 204 kat, kârları ise 393 kat arttı. Buna rağmen 57. hükümet bu kârlı kuruluşları elden çıkartmak ve özel sektöre devretmekte kararlı.
KİT'lerin kârları özelleştirmecilerin bütün iddialarına ve hükümetlerin bu işletmeleri batırmaya dönük uygulamalarına rağmen hızla artıyor. Devlet Planlama Teşkilatı (DPT)'nın verilerine göre, özelleştirmelerin yoğunlaştığı 1989 yılından 1999 yılına kadarki süreçte KİT'lerin satış hasılatı 204 kat, kârları ise 393 kat artış gösterdi. Buna karşın özelleştirme kapsamındakiler de dahil, işletmeci KİT'lerde personel sayısı 1990-1999 döneminde yüzde 29.8 oranında geriledi. 1990 yılında işletmeci KİT'lerde 643 bin 58 kişi çalışırken, 1999 yılında bu rakam 451 bin 743 kişiye indi.
İşçi sayısı azaldı
Dönem başında çalışanların yüzde 67'lik kısmını işçi, geriye kalan bölümünü de memur ve sözleşmeli personel oluştururken, 1999 yılında personel içinde işçilerin ağırlığı yüzde 60.6'ya geriledi. Bu dönemde personel harcamalarındaki artış ise satış hasılatındaki artışın altında kaldı.
1990'da 16 trilyon 168 milyar liralık personel harcaması yapan işletmeci KİT'ler, 1999 yılında bu rakamı 2 katrilyon 676 trilyon liraya çıkardı.
Personel harcamalarındaki artış 165 kat olurken, bu artış 204 katlık mal ve hizmet satış hasılatının altında kaldı. 1990 yılında hasılatlarının yüzde 20'lik bölümünü personel harcamalarına ayıran KİT'ler, bu oranı 1999 yılında yüzde 16.1'e çekti.
1990'da 4.1 trilyon lira kâr eden KİT'ler geçtiğimiz yıl bu rakamı 1 katrilyon 619 trilyon liraya çıkarmayı başardı. 1990 yılında KİT'ler 1 trilyon 424 milyar liralık dönem zararı açıklarken, geçtiğimiz yıl 1 katrilyon 897 trilyon liralık kara geçti.
1990 yılında 4.5 trilyon liralık faiz ödemesi yapan KİT'lerin faiz harcamaları da satış hasılatlarındaki artışların hayli gerisinde kalarak 86 kat artış gösterdi ve 4.5 trilyon liradan 396.8 trilyon liraya çıktı. Faiz ödemelerinin hasılata oranı da yüzde 5.6 seviyesinden yüzde 2.4'e geriledi.
www.evrensel.net