Baz istasyonlarına imar kanunu engeli

Cep telefonu şirketlerine ait baz istasyonları, halk sağlığına verdikleri zarar yanında, binaların güvenliğini de tehdit ediyor. Bu istasyonlar, imar mevzuatına hem yarattıkları görüntü kirliliği, hem ağırlıkları, hem de kapladıkları alan nedeniyle aykırı. İmar kanunları gereği kaldırılmaları için hukuki yol da açık.

Baz istasyonlarına imar kanunu engeli
Hacer Yücel
Cep telefonu vericilerinin halkın sağlığına verdikleri zarar bir yana, "binaların sağlığı" da tehdit altında. 500 kilo ile 1 ton arasında değişen ağırlığa sahip olan baz istasyonlarının binaların üzerine konulması İmar Kanunu'na aykırı. Bu durum, baz istasyonlarının kaldırılması için dava açılmasına olanak sağlıyor. Avukat Recep Ayyıldız, İmar Kanunu gereğince, binaların fiziki yapılarıyla istenildiği gibi oynanamayacağını vurgulayarak, denetim görevinin belediyelerde olduğunu hatırlatıyor. Bu denetimler sağlıklı yapılmadığı için depremde çok sayıda insanın öldüğünü hatırlatan Ayyıldız, bu büyüklükte bir cismin binaya zarar verebileceğini söylüyor.
Hukuki yol açık
Baz istasyonları, İmar mevzuatına üç açıdan aykırı. Ayyıldız, bu aykırılıkların ağırlık, kapladığı alan ve fiziki görüntü olduğunu belirtiyor. Baz istasyonlarının binayı çirkin gösterdiğini, başka bir amaçla boş bırakılan bir alanın farklı bir amaçla kullanılmasının yasak olduğunu söyleyen Ayyıldız, apartman sakinlerinin, mahallede bulunan dernek ya da tüzel kişilerin, baz istasyonlarının kaldırılması için belediyelere başvurabileceğini dile getiriyor. Belediyelere yapacakları baz istasyonunun kaldırılması yönündeki başvurudan sonuç alınamadığı durumda ise, Asliye Hukuk ya da Sulh Ceza mahkemelerine "müdahalenin menhi" için tespit davası açmak mümkün. Alınacak olumlu yanıt sonrası, kaldırılması için dava açılabiliyor. Baz istasyonlarının kurulması için idari bir birimin karar alması durumunda ise, bu kararın iptal edilmesi için de İdare Mahkemesi'ne dava açılabiliyor.
SİT alanlarındaki baz istasyonlarının kaldırılması ise hukuki açıdan daha kolay. Çünkü, imar mevzuatı bu alanlarda daha dar yorumlanıyor. Avukat Ayyıldız, SİT alanındaki binaların yapılarıyla oynamanın cezasının çok ağır olduğunu belirtiyor. Kültür Bakanlığı'na bağlı Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu'nun tarihi yapıları koruduğunu anlatan avukat Ayyıldız, koruma kuruluna kişilerin ihbarda bulunması halinde kurulun araştırma yapmaya başladığını söylüyor. Kurumun istasyonların lehine bir karar alması halinde bu durumun idari bir işlem olduğunu söyleyen Ayyıldız, apartman ya da mahalle sakinlerinin istasyonun kaldırılması için İdare Mahkemesi'ni dava açılabileceğini dile getiriyor.
İmar mevzuatından yararlanarak baz istasyonların kaldırılabileceğini vurgulayan Ayyıldız'ın açıklamalarına karşın, Beyoğlu Belediyesi'nde İmardan Sorumlu Bölüm Şefi Cihan Erbaş, bu durumun imar mevzuatında ayrıntılı bir biçimde işlenmediğini, ancak bu cihazların binaları çirkin gösterdiğinden imar mevzuatına aykırı olduğunu dile getiriyor. Erbaş, Beyoğlu'nda bulunan bütün binaların yığma yapı olduğunu, yan duvarların taşıyıcılık görevi gördüğünü, çatıda bulunan betonun ise çok ince olduğunu ve bu durumun tehlike oluşturabileceğini kaydediyor. Erbaş, apartmanda yaşayan insanların bu cihazları çatılarında istememeleri halinde kaldırılması için dava açabileceklerini belirtiyor.
İlk başvuru Cihangir'de
1. derece SİT alanı olan Beyoğlu Cihangir'de bir ay önce kurulmaya başlanan baz istasyonlarına karşı Cihangir'i Güzelleştirme Derneği, imza kampanyası başlattı. Toplanan imzaları belediyeye ya da valiliğe götüreceklerini kaydeden dernek başkanı Tülay Konur, hukuki süreci irdelediklerini söyledi. Konur, Koruma Kurulu yetkilileriyle görüştüklerini ve bir dilekçe ile bu kuruma başvuracaklarını belirterek, Beyoğlu Belediyesi'ne de bu istasyonların imar kanununa aykırı olduğu yönünde başvuru yapacaklarını aktardı.
www.evrensel.net