İdama hükümet dışı çözüm arayışı

MHP'nin karşı çıkışı nedeniyle hükümet ortaklarınca kaldırılması mümkün görünmeyen idama ilişkin düzenlemenin hükümet dışında gerçekleşmesinin yolları aranıyor.

İdama hükümet dışı çözüm arayışı
Bir süredir hükümet ortaklarından MHP ile DSP arasında sorun yaratan idam cezasının kaldırılması konusunda hükümet dışı çözüm arayışları başladı. Başbakan Bülent Ecevit, idam cezasını kaldırmak için ille hükümet girişimin gerekmeyeceğini belirterek, yasalarda yapılacak bazı değişikliklerle idam cezasının kaldırılabileceğini söyledi. MHP Grup Başkan Vekili Ömer İzgi ise, Öcalan'ın ceza aldığı TCK'nın 125. maddesi dışında idam cezasının kaldırılmasını desteklediklerini belirterek, "Konunun aceleye getirilmemesi lazım" dedi.
Başbakan Ecevit, Başbakanlık Merkez Binası'nda, kamuoyunu yakından ilgilendiren konulara ilişkin görüşlerini açıkladı. MHP dışındaki bütün partilerin idam cezasının kaldırılması konusunda bir görüş birliği ortamına girdiklerinin anlaşıldığını belirten Ecevit, DSP'nin öteden beri zaten idam cezasına karşı olduğunu anımsattı.
Ecevit, idam cezasının kaldırılmasının AB üyeliği açısından da kesin bir koşul olduğunu belirterek, şöyle devam etti: "İdam cezasını kaldırmak için ille hükümet girişimi gerekmez, Anayasa değişikliği de gerekmez. Yasalarda yapılacak bazı değişikliklerle idam cezası kaldırılabilir. MHP dışındaki bütün partilerin bu konuda uzlaşabilecekleri anlaşılıyor. MHP'nin de bunu bir koalisyon sorunu yapmayacağı izlenimini ediniyorum."
MHP'nin şerhi
MHP Grup Başkan Vekili Ömer İzgi, TCK'nın 125. maddesi dışında idam cezasının kaldırılmasını desteklediklerini belirterek, "Konunun aceleye getirilmemesi lazım" dedi. İzgi, AA muhabirinin konuya ilişkin sorularını yanıtlarken, TCK'nın bazı maddelerinde değişiklik yapılmasına ilişkin önerinin 1998 yılında gündeme geldiğini anımsatarak, o tarihte oluşturulan partiler arası komisyonda kendisinin de görev aldığını söyledi.
İzgi, MHP'nin yaklaşımını o tarihte de dile getirdiklerini ifade ederek, "1998'deki tavrımızı aynen koruyoruz. TCK'nın 125. maddesi dışında idam cezasının kaldırılmasına katılıyoruz" görüşüne yer verdi.
FP halkoyu istiyor
FP Grup Başkan Vekili Bülent Arınç ise, kendisinin hukukçu olduğunu hatırlatarak, şunları kaydetti: "Ceza hukuku açısından idamın tamamen kaldırılmasına evet diyemiyorum. İdam cezasının caydırıcı bir yönü olduğuna inanıyorum. TCK'nın 450. maddesinde sayılan taammüden adam öldürme fiillerinden doyalı idam cezası mutlaka korunmalıdır. Ancak, siyasi suçlarda, TCK'nın 146. maddesi gibi, devlete karşı işlenen suçlarda idam cezasının kaldırılması, demokrasinin geldiği noktada mümkündür. Konu her yönüyle iyice tartışılmalıdır. Kaldırılabilir. Halkoyuna başvurulmalıdır."
DYP kararsız
DYP Grup Başkan Vekilleri Saffet Arıkan Bedük ve Turhan Güven ise idam cezası konusunda kararsız bir tutum içindeler. Türkiye'nin idam cezasının kaldırılmasına yönelik düzenleme yapabileceğini söyleyen Bedük, "Şahsa dayalı olarak idamın kaldırılmasını olumlu bulmuyorum. Ama belli bir süre sonra kaldırılabilir" dedi. Bedük, Öcalan'ın idamının ise gerekli olduğunu iddia etti.
DYP Grup Başkan Vekili Turhan Güven ise "idam cezası hemen kaldırılsın" ya da "Kaldırılmasın" demenin yanlış olacağını söyledi.
DYP Grup Başkan Vekili Güven, dengeli bir geçiş sürecinde infaz sisteminde reform yapılması gerektiğini belirterek, "İdam cezasının, gelişmişlik ya da medeniyetle ilgisi yoktur. ABD dünyanın en medeni ülkesi kabul ediliyor, ancak bu ülkede idam cezası uygulanıyor" dedi.
www.evrensel.net