TEAŞ üçe bölünecek

Danıştay'ın "Sermayesinin tamamı devlete ait olan iktisadi devlet teşekküllerinin anonim şirket olarak kurulma olanağı bulunmamaktadır" kararına rağmen hükümet TEAŞ'ı üç ayrı parçaya bölmekte kararlı. Böylece enerjideki kamu tekeli tamamen kaldırılacak.

TEAŞ üçe bölünecek
Devlet, enerji alanındaki özelleştirmelerin önünü tamamen açmak amacıyla Türkiye Elektrik Üretim ve İletim AŞ (TEAŞ)'yi üçe bölüp kamu kuruluşu olmaktan çıkartmak istiyor. Ancak Danıştay, kamu itkisadi teşebbüslerinin anonim şirkete dönüştürülmesinin yasadışı olduğunu söylüyor. Nitekim daha önce Bakanlar Kurulu'nun bu yönde hazırladığı Kanun Hükmünde Kararname Danıştay 10. Dairesi tarafından iptal edilmişti. Ancak hükümet bu tasfiyede ısrarlı görünüyor. TEAŞ'ın bölünmesini Dünya Bankası istiyor.
TEAŞ'ın üçe bölünmesine ilişkin Bakanlar Kurulu kararı hakkında, Danıştay 10. Dairesi'nin aldığı yürütmeyi durdurma kararı üzerine, Hükümetin Kanun Hükmünde Kararname kapsamına aldığı belirtilen karar için, ilgili maddede değişiklik yapılması öngörülüyor. 233 Sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri hakkında Kanun Hükmündeki Kararname'nin ilgili maddesindeki "Teşebbüslerden iktisadi devlet teşekkülü olanlar, bankacılık alanında sermayelerinin en az yüzde 91'inin devlete ait olması şartıyla anonim şirket şeklinde de kurulabilir" ifadesindeki "bankacılık alanında" ifadesi çıkarılacak. Sonra da üçe bölme için Bakanlar Kurulu'ndan tekrar karar çıkarılması sağlanacak.
Danıştay 10. Dairesi TEAŞ'ın üçe bölünmesi ile ilgili Bakanlar Kurulu Kararı ile ilgili olarak yürütmeyi durdurma kararı vermişti. Tes-İş tarafından açılan dava sonucunda, nisan ayında alınan Bakanlar Kurulu kararı gereği halen sürdürülen TEAŞ'ın üretim, iletim ve ticaret konularında üç ayrı şirkete bölünmesi işlemi durdurulmuştu.
Danıştay 10. Dairesi'nin kararında TEAŞ'ın üçe bölünmesine dayanak teşkil eden 233 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin iktisadi devlet teşekküllerinin anonim şirket olarak teşkilatlanmasının ancak bankacılık alanındaki teşebbüsler için kullanılabilecek bir istisna olduğu belirtilmişti.
Mahkeme kararında "Bu durumda sermayesinin tamamı devlete ait olan iktisadi devlet teşekküllerinin anonim şirket olarak kurulma olanağı bulunmamaktadır" denilmişti. Dünya Bankası'nın vereceği Ekonomik Reform Kredisi için öngördüğü değişiklikler arasında TEAŞ'ın yeniden yapılandırılması da yer alıyordu.
www.evrensel.net