Sabit ücrete Yargıtay vizesi

Yargıtay, Ankara 30. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin, cep telefonunda "sabit ücret" uygulamasını iptal eden ve iadesini hükme bağlayan kararını usul yönünden bozdu.

Sabit ücrete Yargıtay vizesi
Yargıtay, Ankara 30. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin, cep telefonunda "sabit ücret" uygulamasını iptal eden ve iadesini hükme bağlayan kararını usul yönünden bozdu. Oybirliğiyle alınan Yargıtay kararında, bu tür davalara henüz kurulmamış olan Tüketici Mahkemesi'nin bakması gerektiği belirtildi. Ankara 30. Asliye Hukuk Mahkemesi, Sevil İnci adlı vatandaşın açtığı davada, "sabit ücret" uygulamasını haksız bularak, iptal etmiş ve bu ücretin yasal faiziyle İnci'ye ödenmesine karar vermişti.
Ankara 30. Asliye Hukuk Mahkemesi, davalı Turkcell'in bu karara ilişkin temyiz itirazını ise "zamanında yapılmadığı" gerekçesiyle reddetmişti. Yargıtay 13. Hukuk Dairesi, Turkcell'in bu karara yaptığı itiraz başvurusunu görüşerek karara bağladı. Yargıtay 13. Hukuk Dairesi, "temyiz itirazının reddine" ilişkin kararı bozdu. Karara, Ankara 30. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin gerekçeli kararının davalı Turkcell'in avukatlarından Orhan Gemicioğlu'na "usulüne uygun olarak" tebliğ edilmemesi gerekçe gösterildi.
Asliye Hukuk Mahkemesi'nin gerekçeli kararının Gemicioğlu'nun adresinden farklı adrese gönderildiği, bu adrese tebliğin temyiz süresinin işlemesinin başlangıcı olarak kabul edilemeyeceği belirtilen Yargıtay kararında, Gemicioğlu'nun kararı öğrendiği tarih esas alındı.
Kararda, bu tarihe göre, temyiz itirazının zamanında yapıldığı ifade edilerek, Ankara 30. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin "temyiz isteminin reddi" yönündeki kararının yerinde olmadığı belirtildi.
Olmayan mahkemeye havale
Temyiz isteminin süre yönünden reddine ilişkin kararı bozan Yargıtay 13. Hukuk Dairesi, konunun esasını da görüştü. Yargıtay 13. Hukuk Dairesi, bu inceleme sonunda, Ankara 30. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin "sabit ücretin iptaline ve yasal faiziyle birlikte iadesine" ilişkin kararını da "usul" yönünden bozdu. Oybirliğiyle verilen kararın gerekçesinde, mobil telefonunun bir "hizmet" olduğu, 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Yasası'nın 2. maddesine göre, tüketicinin taraflardan birini oluşturduğu her türlü hukuki işlemin bu yasa kapsamında yer aldığı belirtildi.
Bu tür hukuki anlaşmazlıklarda görevli mahkemenin belirlenmesinde de söz konusu yasa hükümlerinin uygulanmasının zorunlu olduğu kaydedilen gerekçede, yasanın bu görevi Tüketici Mahkemesi'ne bıraktığı, ancak Tüketici Mahkemesi henüz kurulmadığı için bu mahkemelerin yargı çevrelerinin Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nca belirleneceğinin hükme bağlandığı kaydedildi.
www.evrensel.net