Fotoğraf: Evrensel

Meclis IMF'ye çalıştı

14 ay ara vermeksizin çalıştıktan sonra 3 aylık tatile çıkan Meclis, IMF'nin bir dediğini iki etmedi. Meclis'in önceliklerini halkın ihtiyaçları değil IMF'nin öncelikleri oluşturdu.

Meclis IMF'ye çalıştı
Önceki gün tatile giren TBMM, ara vermeksizin 14 ay çalışarak "önemli" yasaları çıkarttı. "Çalışkanlığıyla", "karnesinin iyiliğiyle" övülen Meclis, bu dönemde 1080 saat çalışarak 204 yasa çıkarttı. Ancak bu yasaların, geniş kesimleri ilgilendiren en önemlilerini, halkın taleplerine değil IMF ve patronların isteklerine göre çıkartılanlar oluşturdu. 204 yasanın 194'ü hükümet tasarısı olarak Meclis gündemine alınırken, 14 ayda çıkartılan önemli yasaların ilki, halkın vergilerinden oluşan 7-10 milyar doların 5 batık bankaya aktarılmasını sağlayan Bankalar Yasası oldu. Tahkim ve özelleştirmenin Anayasa hükmü halini aldığı, mezarda emeklilik yasasının kabul edilerek sosyal güvenliğin tasfiyesine yönelindiği, IMF bütçesiyle enflasyonun halkın sırtına yıkıldığı ve Tarım Satış Kooperatifleri ve Birlikleri'nin tasfiye edilmesinin sağlandığı yasalar Meclis'in 14 aya sığdırdığı yasalardan bazılarını oluşturdu.
Meclis'in halkın aleyhine çıkardığı ilk yasa TBMM gündeminde bekleyen Bankalar Yasası'ydı. Böylece IMF'nin üzerinde durduğu ve ısrarla çıkarılmasını istediği Bankalar Yasası yürürlüğe sokuldu. Hükümet mali reform adı altında sunduğu Bankalar Kanunu Tasarısı ile bankalara yönelik devlet güvencesini daha da genişletti. Daha önce kanun hükmünde kararname ile zor durumda olan bankalar, Tasarruf Mevduat Sigorta Fonu'na devrediliyordu. Ancak Anayasa Mahkemesi bu kararnameyi yasalara aykırı bularak iptal etmişti. Hükümette reform adı altında bankaları kurtarma operasyonunu yasal bir zemine oturtacak düzenlemeyi uygulamaya sokmuş oldu. Bu yasanın ilk sonucu da içleri sahipleri tarafından boşaltılan 5 batık bankanın Tasarruf Mevduat Sigorta Fonu'na devredilmesiyle ortaya çıktı ve 5 bankaya 7 ile 10 milyar dolar arasında bir para aktarıldı.
Vatanı sattılar
Bağımsızlık ve ülkenin çıkarlarını her şeyin üstünde tuttuklarını iddia eden MHP ve DSP ağırlıklı koalisyon hükümeti, kuruluşunun hemen arkasından Türkiye'nin emperyalistlere olan bağımlılığını artıracak ve uluslararası tekellerin çıkarlarını hukuki güvence altına alacak olan tahkim konusunda anlaştı. Özelleştirme ihalelerinde Danıştay denetiminin ve anayasal engellerin kaldırılmasını, ihaleyi alan şirketlere uluslararası güvence sağlamayı hedef alan tahkim değişikliğinde anlaşan hükümet, 13 Ağustos 1999'da gerçekleştirilen jet oylama ile yabancı sermaye için ulusal yargıyı devre dışı bırakan tahkim değişikliğini gerçekleştirdi. Rekor bir çoğunluk ve beş partinin altında imzası bulunan tahkim ve özelleştirmeye ilişkin Anayasa değişikliği 448 oyla kabul edilirken işçiler ve emekçiler bu saldırılara çeşitli eylemlerle karşı koydular.
Mezarda emeklilik yasallaştı
Acilen özelleştirmenin yasal güvenceye alınmasını ve sosyal güvenliğin tasfiyesini isteyen IMF'nin bütün istekleri Meclis'in 14 aylık çalışma döneminin de en önemli gündemlerini oluşturdu. Emekçilerin direnişinin 17 Ağustos depremiyle geriye çekilmesini fırsat bilen hükümet ve Meclis, sosyal güvenlik yasa tasarısını da yasalaştırdı. Emeklilik yaşını 58-60'a çıkartan bu yasayla prim gün sayısı da yükseltilerek emekli olmak imkânsızlaştırıldı. Bu yasa aynı zamanda SSK'nın adım adım tasfiyesinin ve özel sigortacılığın da önünü açtı.
Stand-by emekçiyi ezdi
IMF'nin şartlarını bir bir yerine getiren hükümet, IMF'yle imzalanan stand-by anlaşmasına uygun olarak hazırlanan bütçeyle de enflasyonun yükünü emekçilerin sırtına yıktı. Reel yıllık maaş erimesinin yüzde 70'lerde seyrettiği bir ortamda memur maaş zamları yüzde 25'le sınırlandırıldı. Memur maaşlarına yapılan zam tüm toplusözleşmeler için de emsal oluşturdu.
Kooperatiflere tasfiye
Meclis'in bu dönemde çıkardığı yasalardan birisi de Tarım Satış Kooperatifleri ve Birlikleri'ne ilişkin oldu. Birlik ve kooperatiflerin özerkleştirilerek yeniden yapılandırılmasını sağlamak iddiasıyla çıkartılan yasayla, birlik ve kooperatiflerin tasfiyesinin önü açıldı. Aynı zamanda tarım birlikleri ve kooperatiflerinin elindeki sanayi kuruluşları ve tesislerin özelleştirilmesi hükme bağlandı.
Cumhurbaşkanlığı seçimi
Cumhurbaşkanlığı seçimi Meclis'i uzunca bir süre meşgul ederken, halk da emekçi karşıtı yasalara ara verildiği için kısa bir süreliğine de olsa rahat bir nefes aldı. Ardından soruşturma komisyonlarının çalışmalarını tamamlamasıyla oluşan Yüce Divan krizi Meclis'in yasa çıkarma hızını düşürdü. Ancak maharetini bu konuda da gösteren Meclis, onlarca yolsuzluk dosyasının ve çete ilişkilerinin üzerini örterek 15 dosyada birden "aklama" kararı verdi.
Sonuç olarak Meclis 3 ay sürecek tatile çıkarken, 14 aylık sürede 182 birleşim yapıldı. 182 birleşimde 448 oturum gerçekleşti, 1080 saat çalışıldı, 45 bin 807 sayfa tutanak tutuldu. OHAL ve güvenoylaması dahil olmak üzere 60 Meclis kararı, 204 yasa çıktı.
www.evrensel.net