Hastanelerde grev uyarısı

Sağlık emekçilerine dayatılan düşük ücret, örgütsüzlük, özelleştirme ve kazanılmış hakların gaspı dün SES Aksaray Şubesi tarafından Cerrahpaşa Tıp Fakültesi önünde yapılan basın açıklamasıyla protesto edildi.

Hastanelerde grev uyarısı
Sağlık emekçilerine dayatılan düşük ücret, örgütsüzlük, özelleştirme ve kazanılmış hakların gaspı dün SES Aksaray Şubesi tarafından Cerrahpaşa Tıp Fakültesi önünde yapılan basın açıklamasıyla protesto edildi. SES Aksaray Şube Başkanı Songül Beydili'nin okuduğu basın açıklamasından önce Okmeydanı SSK Hastanesi'nde yapılan saldırı kınandı. Açıklamada ise "paramız yok" diyerek sefalet zammı dayatan hükümet, ücretleri yaşanılabilir bir düzeye çıkarılması, grev ve toplusözleşmeli sendika hakkının tanınması, SSK'da sürgün kararlarını geri alınması konularında uyarıldı. Sağlık emekçileri aksi halde hastanelerde grevlerin kaçınılmaz olduğunu belirttiler.
Kartal SSK Hastanesi'nde SES Anadolu Yakası Şubesi üyeleri tarafından yapılan açıklamada da saldırı kınandı. Şube Sekreteri Mehmet Zaman tarafından yapılan açıklamada 'gönüllü çalışma' uygulamasının hukuki meşruiyetinin bulunmadığı vurgulandı.
Kocaeli'de de eylem
Öte yandan SES ve Tüm Sosyal-Sen üyesi emekçiler önceki gün Kocaeli SSK Hastanesi önünde sorunlarını açıklamak için bir basın açıklaması yaptı. Petrol-İş İzmit ve Yarımca şube başkanlarının da destek verdiği eylemde SES Kocaeli Şube Başkanı Güner Kizir basın metnini okudu. IMF talimatlarını uygulayan hükümetin 8 Temmuz'da Ankara'da düzenlenecek mitingle protesto edileceği belirtilen açıklamada hükümetin duyarsızlığının devam etmesi halinde hastanelerde greve gidileceği ifade edildi.
www.evrensel.net