Fotoğraf: AA

Ecevit'ten 'uzlaşma' çağrısı

Yüksek ücretin yabancı sermayeyi kaçıracağını savunan Ecevit, işçi ve memurlara "enflasyon programı" üzerinde uzlaşma çağrısı yaptı.

Ecevit'ten 'uzlaşma' çağrısı
Ekonomik ve Sosyal Konsey (ESK), Başbakan Bülent Ecevit'in başkanlığında toplandı. Toplantıda konuşan Ecevit, eylem kararı alan işçi, memur ve üreticileri "uzlaşmaya" çağırdı. Ecevit'in uzlaşma konuları ise enflasyonu düşürme adına ücret ve maaşların enflasyon hedefi doğrultusunda belirlenmesi ile özelleştirme oldu.
Başbakanlık merkez binadaki toplantıya, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcıları Devlet Bahçeli ve Hüsamettin Özkan, Devlet Bakanı Recep Önal'ın yerine Kültür Bakanı İstemihan Talay, Devlet Bakanı Rüştü Kazım Yücelen, Maliye Bakanı Sümer Oral, Tarım ve Köyişleri Bakanı'nın yerine Devlet Bakanı Şuayip Üşenmez, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Yaşar Okuyan, Sanayi ve Ticaret Bakanı Ahmet Kenan Tanrıkulu katıldı. Toplantıya ayrıca Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) Müşteşarı Akın İzmirlioğlu, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Fuat Miras, Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) Başkanı Derviş Günday, Türk-İş Başkanı Bayram Meral, Hak-İş Başkanı Salim Uslu, Maliye Bakanlığı Müsteşarı Erdoğan Öner, Hazine Müsteşarı Selçuk Demiralp, Merkez Bankası Başkanı Gazi Erçel ve Özelleştirme İdaresi Başkanı Uğur Bayar da katılıyor.
DİSK ve TZOB katılmadı
DİSK Başkanı Vahdettin Karabay ile Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Başkanı Faruk Yücel ise toplantıya katılmadı. Ecevit, toplantının açılışında yaptığı konuşmada, ESK ile ilgili bir yasa hazırlanmasını ilgili meslek kuruluşları yöneticilerinin öteden beri istediklerini belirterek, "Bu istekleri yerine getirilmiştir. Bu konuda hazırladığımız yasa tasarısı değerli meslek kuruluşlarının da görüşleri alındıktan sonra bugün TBMM'ye sunulmuştur" dedi. Ecevit, şu görüşleri savundu: "Popülizmden bu kadar uzak bir hükümet sanırım demokratik dönemde şimdiye kadar görülmemişti. Bu tutumumuzun sonuçlarını, semerelerini almaya başladık. Enflasyonda hızlı bir düşüş nisan ayından itibaren başladı. Faizlerde hızlı bir düşüş başladı. Faiz dışı bütçe fazlasında da hedef ve beklenti aşıldı. Bu arada bütçe disiplini sağlandı. Kamu harcamaları kısıldı, fonların büyük çoğunluğu da bütçeye aktarıldı. İçinden geçmekte olduğumuz kritik bir dönem var."
'TİS'lerde anlaşma sağlanmalı'
Ecevit, özelleştirmede de özellikle başta işçi kesiminin öteden beri yakınmalarına konu olan bazı değişiklikleri gerçekleştirdiklerini ileri sürdü. Özelleştirmeyle ilgili konuşmasında Ecevit, arsa spekülasyonlarına da özel bir vurgu yaptı.
ESK'te toplusözleşmelerle ilgili herhangi bir öneri getirmeyeceklerini, bunun kurallara aykırı olacağını anlatan Ecevit, ancak bu konuda işçi ve işveren çevrelerinin gereken özeni göstermesinin zorunlu olduğunu savundu.
DİSK ve TZOB'nin toplantıya katılmaması konusuna da değinen Ecevit, "Elbette bazı şikâyetler olabilir, şikâyetlerinin haklı yönleri olabilir ama sosyal sorunlar sadece sokaklarda çözülemez.
Tabii, sokaklarda da çözülmesi için girişimde bulunmak demokratik hukuk devleti kuralları içinde meşru bir yoldur.
Ama aynı zamanda böyle toplantılar, kurullar içinde de sorunların ele alınması çok yararlı olacaktır. O bakımdan DİSK ve TZOB`nin bu çalışmalara bundan böyle düzenli bir şekilde katılacaklarını umarım."
www.evrensel.net