Fotoğraf: AA

Yeni rant kapısı Hazine arazileri

Daha önce de RP-DYP koalisyonu zamanında oluşturulan "kaynak paketleri" içinde ihaleye çıkartılan arazilerin satışı, hükümet eliyle arazi rantını teşvik ediyor.

Yeni rant kapısı Hazine arazileri
Daha önce Refahyol hükümeti zamanı "kaynak paketleri" adı altında peşkeş çekilen devlet arazileri, şimdi de 57. hükümet tarafından haraç mezat satışa çıkartılıyor. "İşgal altında" olduğu gerekçesiyle satışa çıkartılan arazilerin birçoğu kent merkezlerinde bulunuyor. Bu da kentlerde yoğun bir rant birikimini beraberinde getirecek. Bu satışlardan elde edilecek gelir ise bütçede faiz ödemelerinden dolayı doğan açıkların kapatılması için kullanılacak.
Devlet İhale Kanunu'nda yapılacak köklü değişikliklerle birlikte, Hazine arazilerinin Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları (GYO) kanalıyla satışını da sağlayacak olan Maliye, yeni modelden katrilyonlar bekliyor. Daha önce de RP-DYP koalisyonu zamanında "bütçe açıklarını kapatmak" gerekçesiyle oluşturulan "kaynak paketleri" içinde ihaleye çıkartılan arazilerin satışı, hükümet eliyle arazi rantını teşvik ediyor. Üstelik kamuya ait arazilerin mülkiyeti oldukça düşük fiyatlarla özel şirketlere ve şahıslara verilecek.
Yasal hazırlık tamam
Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü'nde uzun bir süredir yürütülen devlete ait
taşınmazların GYO'lar aracılığı ile satışına yönelik teknik çalışmalar tamamlandı. Bu tarz satışın hukuki temeline ilişkin hükümler de hem Devlet İhale Kanunu, hem de kamu mallarının satışı taslaklarına konuldu. Böylece hükümet eliyle "rant yaratmanın" yasal altyapısı da hazırlanmış oldu.
Milli Emlak Genel Müdürlüğü yetkilileri, Hazine arazilerinin GYO'lar yoluyla satışının hem kamu taşınmazlarının gerçek değeriyle elden çıkarılmasını sağlayacağını, hem de rantı yüksek yerlerin spekülatif amaçlarla hareket edenler yerine gerçek yatırımcıya gideceğini savunuyorlar. Yetkililer, GYO'lu satışın borsa yoluyla küçük tasarrufların da değerlendirilmesine katkıda bulunacağını ifade ettiler.
Kentlerde yeni rant merkezleri yaratılıyor
Hazine arazilerinin GYO'lar kanalıyla satışı projesinde, öncelikle büyük kent merkezlerinde atıl durumda olan ya da aynı hizmetin başka yerde de verilebileceği kamu gayrimenkulleri elden çıkarılacak. Uygulamada öncelik, halen Ankara ve İstanbul'da tespit edilmiş olan kamu taşınmazlarına verilecek. Halen İstanbul-Kartal'da Set Beton'un işgal ettiği 670 dönümlük alan satışa çıkarılacak. Maliyeciler ticaret merkezi ve toplu konuta dönük bu alandan 200 ile 300 trilyon lira arasında bir gelir bekliyor.
Aynı şekilde Bağdat Caddesi'ndeki Tarım İl Müdürlüğü'ne 50 trilyon, Etiler-Akmerkez karşısında Perşembe Pazarı kurulan araziye de 40 trilyon lira dolayında değer biçiliyor. Maliyeciler, GYO'lar ile Ankara'da Köy Hizmetleri arkasındaki geniş araziler ile Karayollarının Eskişehir yolu üzerindeki Dozer Eğitim Parkı'nın da satılmasını planlıyor.
Gelir bütçeye yama olacak
Milli Emlak Genel Müdürlüğü, Ankara ve İstanbul'un yanı sıra, İzmir, Bursa, Antalya gibi merkezlerdeki kullanılmayan kamu binaları ile rantı yüksek Hazine arazilerini tespit çalışmalarını sürdürüyor. Bir üst düzey yetkili, "Devletin bugün trilyonlar eden yerleri, dozer eğitimi gibi başka yerlerde de yapılabilecek hizmetlere tahsis edilmiş. Bunları bir an önce değerlendirip, bütçeye de katkı sağlamamız gerekiyor. Bu yerler satıldığında Hazine'ye katrilyonlar gelecek" dedi.
www.evrensel.net