Üreticiler kararlı

Tekirdağ'da 29 Haziran günü yapılacak mitinge Çanakkaleli üreticilerden de destek geldi. Oda başkanları ve üreticiler, mitinge katılacaklarını belirttiler.

Üreticiler kararlı
Ozan Yaşar Demir
Çanakkale Ziraat Odası'nda üreticilerle bir araya gelen ilçe ziraat odaları başkanları ve Birlik Başkanı Faruk Yücel, üreticinin yaşadığı sorunları ve buğdaya verilen düşük fiyatın doğurduğu sonuçları tartıştı. Üreticilerin buğday fiyatına karşı öfkelerini dile getirdikleri toplantıda, mazot, gübre, tohumluk ve benzeri tarım giderlerinde yaşanan yüksek fiyat artışlarına da tepki göstererek, Çanakkale'de bir miting düzenlemenin kaçınılmaz olduğunu vurguladılar. Çanakkaleli üretici ve oda başkanları, perşembe günü Tekirdağ'da yapılacak olan mitinge geniş bir katılım sağlayacaklarını açıkladılar.
Birlik Başkanı Faruk Yücel, üreticinin 1 kg buğday için devlete 50 bin lira vergi verdiğine değinerek, sanayiciye toprağı, elektriği ve benzeri üretim giderlerini bedava veren devletin üreticiye büyük haksızlık ettiğini belirtti. Verdikleri 50 bin liranın kendilerine geri verilmesi gerektiğini söyleyen Yücel, "Malın değeri üreticiye veya tüketiciye verilmiyor, aracıya aktarılıyor. Tarımdan ve üreticiden gasp ederek Hazine'ye kaynak aktaran devlet suç işliyor" dedi.
Ülke ekonomisinin bel kemiğinin tarım olduğuna vurgu yapan Yücel, tarımın yok edilmek istendiğini, tarımı olmayıp da sanayisi olan bir ülke gösterilemeyeceğini ifade etti.
Her şey üreticinin aleyhine
Üreticinin köle yapılmak istendiğini söyleyen Yücel, uygulanmak istenen Doğrudan Gelir Desteği (DGD)'nin de, sadece 200 dönümde üretim yapan büyük üreticilerin yararlanabileceği bir uygulama olması dolayısıyla tarıma başka bir yönden darbe vuracağını kaydetti. Yücel, üretimin, üreticinin desteklenmesi için kooperatiflerin desteklenmesi gerektiğini ifade ederek, yeni yasayla bunun tersi yapılarak köy kooperatiflerinin "öldürülmek" istendiğini belirtti. Yücel, sözlerini şöyle sürdürdü: "Üreticiyi dağdaki domuzdan kurtardık, Cottarelli'nin domuzlarından kurtaramadık. Ürün fiyatı mazot, gübre, tohumluk ve benzeri gibi fiyatlarına göre belirlenmeli. Geçen yıl tohum 144 bin liraydı, üstelik faizi de var, buğday 85 lira. Ne zaman ödeneceği belli değil. Üretici büyük bir faiz tokatı yedi."
"Toprak Mahsulleri Ofisi Depo Kiralanma Yasası", "Üretici Birlikleri Yasası", "Ürün Borsası Yasası" gibi yasalarla üreticilerin yok oluşa sürüklendiğine değinen Yücel, üreticinin İMKB emrine sokulacağını belirtti.
Getirilecek olan borsanın tescil borsası olduğunun, ürün pazarlayan bir yanı olmadığının altını çizen Yücel, spekülasyonlarla uğraşan bir borsa yerine, fiyatların bağımsız olarak belirlendiği ürün borsasının gerekli olduğunu kaydetti.
Milyonlarca çiftçi mağdur
Ülkede 4 milyon çiftçinin olduğunu, bu rakamın Avrupa'daki çiftçi sayısına denk düştüğünü, Avrupa'da işletme sayısı rakama dahil edilirken, işletmede çalışanların işçi sınıfından sayıldığını, bizde ise tarımsal nüfusun çiftçi sayısına dahil edildiğinin altını çizdi.
Ezine Ziraat Odası Başkanı Mustafa Öztürk ise, köylülerin durumunun çok kötü olduğunu, Ezine pazarına, esnafa borcu olduğu için çıkamadığını, köylülerin miting düzenleyip seslerini duyurmak istediklerini vurguladı. Hakların sopa yenerek alınacağını, bugüne kadar ziraat odaları olarak maalesef seslerini duyuramadıklarını ve hak almak için harekete geçmediklerini belirtti.
Köylü de kuş-kurt kurbanı
Öztürk, "Ben isterdim ki, Çanakkale'de büyük bir miting düzenleyerek sesimizi duyuralım. Bıçak kemiğe dayandı. Artık milleti, köylüyü kurda kuşa teslim ettiler. Geçen yılın paralarını Öz Gıda Fabrikası'ndan hâlâ alamadık. Fabrika tek taraflı olarak istediği sözleşmeyi yapıyor" derken,
Biga Ziraat Odası Başkanı Yaşar Aytekin de Biga'da nüfusun yüzde 78'inin çiftçi olduğunu, çiftçiyle birlikte esnafın da battığını söyledi. 47 esnafın dükkân kapattığını, 500 esnafın daha iflas etmek üzere olduğunu kaydetti.
www.evrensel.net