Fotoğraf: Evrensel

Siyünerle altına tepki artıyor

Çevre İçin Hekimler Derneği, Bergama'da siyanürle altın aranmasına onay veren bir rapor hazırlayan bilim adamlarını, ünvanlarını halkın yaşam ve sağlığını korumak için kullanmaya davet etti.

Siyünerle altına tepki artıyor
Çevre İçin Hekimler Derneği, Bergama'da siyanürle altın aranmasına onay veren bir rapor hazırlayan bilim adamlarını, ünvanlarını halkın yaşam ve sağlığını korumak için kullanmaya davet etti. Derneğin Basın Sözcüsü Dr. Ümit Şahin, bu rapora imza atanların bilim adamı sorumluluğuna aykırı davrandığını belirtti.
Dernek tarafından yapılan açıklamada, Romanya'da geçtiğimiz aylarda yaşanan felaket hatırlatılarak, "Hükümetin neye dayanarak Bergama madeninin çalıştırma iznini verdiğini anlamak zordur" dendi.
Siyanürlü altın arama faaliyetinin insan sağlığı ve doğa açısından büyük tehlike yarattığı ifade edilen açıklamada, bu zehirin her yoldan insanlara rahatça bulaşabileceği anlatıldı. Açıklamada bu rapora imza atan bilim adamlarının neye dayanarak bu imzaları attıklarını açıklamaları da istendi. Açıklamada rapora imza atan bilim adamlarının unvanlarını uluslararası şirketlerin çıkarına değil, halkın sağlık ve yaşam hakkı için kullanmaları gerektiği vurgulanarak, Çevre İçin Hekimler Derneği'nin her zaman Bergama halkının yanında olacağı belirtildi.
TEMA'dan siyanür tepkisi
Türkiye Erozyonla Mücadele Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı (TEMA), Bergama'da siyanürlü yöntemle altın üretilmesine ilişkin Başbakanlık'ın 5 Nisan 2000 tarihinde kamu kuruluşlarına gönderdiği yazıya tepki gösterdi.
TEMA'dan yapılan açıklamada, Başbakanlık'ın, TÜBİTAK raporu ve Çevre Bakanlığı'nın 31 Ocak 2000 tarihli görüşüne dayanarak, 5 Nisan 2000 tarihinde kamu kuruluşlarına bir yazı gönderdiği hatırlatıldı. Açıklamada, "Başbakanlık'ın siyanürlü altın üretimi konusunda kesinleşmiş mahkeme kararını TÜBİTAK raporu ve Çevre Bakanlığı görüşü ile yok etmeye çalışan yazısı hukuk dışıdır'' denildi. Açıklamada, şu görüşlere yer verildi: ''Bu raporu hazırlayan ve imzalayan TÜBİTAK üyesi bilim adamlarını, hukuk bilimine ve genel etiğe saygı duymadıkları için şiddetle protesto ediyoruz. Görevi çevreyi korumak olan Çevre Bakanlığı'nı, yasaların kendisine verdiği görevleri yapmaya davet ediyoruz. Cumhurbaşkanımızdan da bu olaya el koymasını diliyoruz."
www.evrensel.net