Sendikal dayanışma konferansı

   yapılıyor

Sendikal dayanışma konferansı yapılıyor
Yıldız Eren
Geçen yıl Türkiye'de 15 ülkeden sendikacıların katıldığı "Sermayeye Karşı Uluslararası Sendikal Dayanışma Konferansı"nın ikincisi, önümüzdeki eylül ayı sonunda (29 Eylül-1 Ekim) Fransa'da gerçekleştirilecek.
Geçen hafta sonu Fransa'nın Haute Savoie bölgesinde bir araya gelen konferans hazırlık komitesi bu doğrultuda değişik ülkelerce yapılan hazırlıkları ele aldı. Sermayeye karşı uluslararası sendikacılar konferansının evsahipliğini üstlenen Fransız sendikacılar, bu doğrultuda yaptıkları ilk toplantıdan sonra Almanya, Türkiye ve Yunanistan'dan sendikacıların katılımıyla bir hazırlık komitesi oluşturdu.
Dünyaya duyurulacak
Eylül ayının son haftasında yapılması kararlaştırılan konferansın hazırlıkları kapsamında dört kez bir araya gelen Fransa, Almanya, Yunanistan ve Türkiye'den sendikacılar, toplantının ilk çağrısını değişik dillerden dünya işçi ve emekçilerine duyurma kararı aldılar.
Mayıs 1999'da Türkiye'de yapılan uluslararası sendikal konferansta alınan kararlar gereği yeni bir konferansın hazırlıklarını başlatan sendikacılar bundan önce ikisi Paris'te olmak üzere Almanya ve Fransa'da yaptıkları görüşmelerde, önümüzdeki toplantının ana tartışma konularını ve çalışma gruplarının ele alacağı konuları belirlediler.
Tartışma gündemleri
Bu yıl dünyanın değişik ülkelerindeki sendikaların ve işçilerin karşı karşıya bulunduğu saldırıların başında gelen küreselleşme ve bunun ekonomik ve sosyal yansımaları, işçi hareketi üzerinde yol açtığı etkileri ana tartışma konusu yapmayı kararlaştıran hazırlık komitesi, sendikasızlaştırma ve örgütlülüğü ortadan kaldırmaya yönelik saldırılar ve sendikacılara düşen görevleri de, ele alınacak diğer bir tartışma konusu olarak belirledi.
Kapitalist sistemin işçi ve emekçilere yönelik topyekûn saldırılarına karşı birçok kıtada gelişen ortak tutum ve uluslararası dayanışmanın geliştirilmesi için sendikacılara önemli görevler düştüğünü belirten hazırlık komitesi, bu konuyu da uluslararası sendikacılar buluşmasında gündemine alıyor.
Daha geniş kapsamlı olacak
3 Haziran'da Fransa'nın Haute Savoie bölgesinde yapılan hazırlık toplantısında, bu yılki toplantının daha geniş bir kesimi toparlayabilmesi için değişik kıtalara yönelik girişimlerin yapılacağı duyuruldu. Başta Avrupa olmak üzere Latin Amerika ve Afrika kıtasının yanı sıra, bu yıl önemli mücadelelere sahne olan Asya kıtasından da sendikacıların katılımının sağlanması için çalışmaların yapıldığı belirtildi.
İşçi sınıfı ve emekçilerin karşı karşıya bulunduğu ekonomik, sosyal ve politik saldırılar karşısında sınıftan yana tutum alan ve bu doğrultuda çaba gösteren sendikacıların, işyeri delegelerinin değişik ülkelerden bir araya gelerek kendi sorunlarını tartışması ve karşılıklı deney alışverişinin olanaklarının artırılmasının yanı sıra, ortak sorunlar karşısında ortak eylemler örgütlenmesinin gerektiğine dikkat çeken Ulusararası Sendikal Dayanışma Konferansı Hazırlık Komitesi, önümüzdeki günlerde çeşitli kıtalardan sendikacıların çağrısını yapacağı toplantının işçi ve emekçi hareketini ileriye götürmeye yönelik önemli bir girişim olarak yankı bulmasını bekliyor.
www.evrensel.net