İSKİ, İGDAŞ ve Halk Ekmek

   işçilerine çağrı

İSKİ, İGDAŞ ve Halk Ekmek
    işçilerine çağrı
Ali Demir - Belediye İşçisi / İstanbul
İstanbul Büyükşehir ve ilçe belediyelerinde çalışan işçiler, toplusözleşme görüşmelerinin tıkanmasını 24 Mayıs 2000 tarihinde yüzde 90-95 katılımla gerçekleştirdikleri iş bırakma eylemiyle protesto ettiler.
Belediye-İş ve Genel-İş İstanbul şubeleri, eylemin hedefine ulaşması için işyerlerinde hummalı bir çalışma yürüttüler ve bunun karşılığını 24 Mayıs'ta 20 bine yakın işçiyi sokağa çıkararak aldılar. Belediyelerde örgütlü iki sendikanın toplusözleşme sürecinde başlattıkları bu birlikteliğin, sonraki süreçlere de taşınması sınıfın yararına olacaktır.
Belediye işçisinin 24 Mayıs eylemi, ekonomik ve idari maddelerden ötürü tıkanan toplusözleşme görüşmelerinin önünün açılması için gerçekleştirilmiş olsa da unutulmamalıdır ki; belediye işverenleri de IMF politikalarının yerel anlamda uygulayıcıları ve takipçileridir. "Kahrolsun IMF, kahrolsun emperyalizm" demekle ne IMF ne de emperyalizm kahroluyor. IMF ve emperyalist haydutların yok edilebilmesi, onun dayatmalarına kabul etmeyecek toplusözleşmeler imzalamak ve yeni haklar kazanmakla mümkün.
İSKİ, İGDAŞ, Halk Ekmek ve ilçe belediyelerinin bir kısmında örgütlü olan Hak-İş'e bağlı Hizmet-İş Sendikası ve Tes-İş 5 No'lu Şube yöneticileri! Bizler yağmura rağmen haklarımızı alabilmek için yürürken, sizler şubenizde oturup sigaranızı ve çayınızı içiyordunuz. Belediyelerde yapılan sözleşmelerde bugüne kadar hiç bedel ödemeden sendikacılık yapmaktasınız. Hiç utanmadan, Belediye-İş ve Genel-İş'in yapacakları iyi bir sözleşmenin kendinize de uygulanmasını isteyeceksiniz. İşçilerden kesilen aidatlarla lüsk hayat yaşamaya devam edeceksiniz. 'Bismillah' deyip yediğiniz yemeğin, içtiğiniz suyun hakkını verebiliyor musunuz?
İSKİ, İGDAŞ ve Halk Ekmek'de çalışan işçiler!
Sendikalarınızın bu umursamaz tavrına ne kadar sessiz kalacaksınız? Sizin sırtınızdan lüks hayat yaşamalarına daha ne zamana kadar müsaade edeceksiniz? Hak almanın yolunun birlikten ve mücadeleden geçtiğini unutmayın!
www.evrensel.net