Enerjide işbırakılıyor

Enerji Yapı Yol-Sen üyesi kamu emekçileri ile TMMOB üyesi mühendisler, bugün ve 7 Haziran'da Türkiye çapında işbırakarak alanlara çıkacaklar.

Enerjide işbırakılıyor
Enerji Yapı Yol-Sen ve TMMOB üyesi emekçiler, IMF ve Dünya Bankası direktifleriyle hareket ederek, taleplerine kulaklarını tıkayan hükümeti uyarmak ve taleplerini iletmek için bugün bütün işyerlerinde hizmet üretimini durdurup alanlara çıkacaklar. İşbırakma eylemi 7 Haziran günü de yinelenecek.
Bütün işyerlerinde hizmet üretmeyecek olan Enerji Yapı Yol-Sen'li emekçiler, Ankara'da iki ayrı noktada buluşacaklar. Enerji Yapı Yol-Sen Ankara 1 No'lu Şube, DSİ Genel Müdürlüğü önünde; 2 No'lu Şube ise Karayolları Genel Müdürlüğü önünde saat 11.00'de buluşma çağrısı yaptılar. İki grubun birleşmesinin ardından Maliye Bakanlığı önüne yürünerek, burada kitlesel basın açıklamasıyla talepler bir kez daha hükümete iletilecek. Aynı gün işbırakan emekçiler, İstanbul'da Kartal 18. Bölge'de, İzmir'de ise Konak Meydanı'nda toplanarak basın açıklamaları yapacaklar.
Enerji Yapı Yol-Sen'in bugün ve 7 Haziran'da yapacağı işbırakma eylemine TMMOB üyesi mimar ve mühendisler de hizmet üretmeyerek destek verecekler.
Başbakan'a mektup
İşbırakma eylemine hazırlıklarını sürdürürken, parti genel merkezlerine, Maliye Bakanlığı'na, milletvekillerine, Plan ve Bütçe Komisyonu üyeleri ile Başbakan Bülent Ecevit'e taleplerini ileten
Enerji Yapı Yol-Sen, hükümetin kendi halkının ve emekçilerinin talepleri ve ihtiyaçları yerine IMF ve Dünya Bankası direktifleri doğrultusunda uyguladığı ekonomik politikalarla, kamu emekçilerini açlıkla yüz yüze bıraktığının altını çizdi.
Ecevit'e "Başbakanlığınızca taleplerinin gerçekliğe dönüştürülmemesi halinde hizmet üretiminden gelen güçlerini kullanacakları" uyarısında bulunan Enerji Yapı Yol-Sen, bugün ve 7 Haziran'da elektrik üretim ve dağıtımını; karayollarının yapım, bakım ve onarımını, otoyollardaki ulaşımı;
Bayındırlık'ta, Afetler'de, DLH'da verilen hizmetleri; müteahhit istihkaklarını, köye verilen hizmetleri, tapu kadastro hizmetlerini, DSİ'de, EİE İdaresi'nde, İller Bankası'nda verilen hizmetleri yapmayacaklarını bir kez daha hatırlattı.
Ecevit'e gönderilen yazı şu uyarıyla son buldu: "Bu taleplerimizi dikkate alıp değerlendirme imkânı bulabilirseniz sakın, Maliye Bakanı'nın sık sık yaptığı gibi '2000 Mali Yılı Bütçe Kanunu'nun 46. maddesiyle memurların maaşının enflasyona karşı koruma altında olduğunu ve haziran ayında yüzde 2.3'lük bir ek zam verileceğini' bir müjde olarak sunmaya kalkışmayın. Bunun bizim onurumuzla oynamak anlamına geleceğini baştan hatırlatalım."
www.evrensel.net