Mesut Yılmaz'ı soruşturma

   komisyonunun karar haftası

Mesut Yılmaz'ı soruşturma
    komisyonunun karar haftası
Galatasaray-Arsenal maçı için milletvekillerinin Kopenhag'a taşınması nedeniyle geçen haftayı sakin geçiren TBMM gündemi bu hafta yoğun olacak.
İktidar ortakları bu hafta bir araya gelerek, Meclis'in tatile gireceği temmuz ayına kadar yapacağı çalışmaları programlayacak. DSP, MHP ve ANAP grup başkanvekilleri bu hafta içinde çalışmalarını tamamlayabilirlerse, önerilerini Danışma Kurulu'na da götürecek.
Görev sürelerinin sona ermesi nedeniyle RTÜK'te boşalacak üç üyelik için TBMM Genel Kurulu'nda, yarın seçim yapılacak.
Danışma Kurulu kararı ile yeni bir gündem oluşturulmazsa, 24 Mayıs Çarşamba günü TBMM Genel Kurulu'nda bazı fonların kaldırılmasını öngören yasa tasarısının görüşülmesine başlanacak. 1983-2000 yılları arasında başarısız olan yükseköğrenim öğrencilerine sınav hakkı tanıyan yasa teklifi ile sigorta primine esas alınacak günlük kazancın alt sınırını yeniden belirleyen ve gelir basamaklarının hesaplanmasındaki artış oranını yüzde 25'e düşüren" tasarı ile Tarım Satış Kooperatifleri ve Birliklerinin Özerkleştirilmesine ilişkin yasa tasarısı da öncelikle görüşülecek konular arasında yer alıyor.
Dokunulmazlıklar 24 Mayıs'ta görüşülecek
Anayasa ve Adalet Komisyonları üyelerinden kurulu Karma Komisyon, 24 Mayıs Çarşamba günü toplanarak, milletvekili dokunulmazlıkları ile ilgili hazırlık komisyonu raporlarını görüşecekler.
Dönemin Başbakanı, ANAP Genel Başkanı Mesut Yılmaz hakkında, İzmit Körfez Geçiş Projesi ihalesinde devletin zarara uğratılmasına göz yumduğu iddiası ile kurulan Meclis Soruşturma Komisyonu ile eski Devlet Bakanlarından Burhan Kara hakkında, Denizcilik Müsteşarlığı'nda bazı işlerin ihalelerinde ve personel alımıyla ilgili konularda görevini kötüye kullanma, ihaleye fesat karıştırma ve evrakta sahtecilik suçlarını işlediği iddiası ile kurulan Meclis Soruşturma
Komisyonu'nun 25 Mayıs Perşembe günü yapacakları toplantıda karar vermeleri bekleniyor. Anayasa Komisyonu da aynı gün yapacağı toplantıda, Meclis İçtüzüğü'nün Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine ilişkin teklifler ile ilgili hazırlanan Alt Komisyon raporunu görüşecek. Ayrıca 298 Sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında kanunda değişiklik öngören yasa tekliflerinin de birleştirilerek ele alınması bekleniyor.
Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu da perşembe günü yapacağı toplantıda, Petrolün Boru Hatları ile Transit Geçişine Dair Yasa Tasarısı ile Maden Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı'nı görüşecek.
Siyasi parti gruplarının da yarın ve çarşamba günleri toplanmaları bekleniyor. Grup toplantılarında, genel başkanlar son siyasi gelişmeleri değerlendirecekler.
www.evrensel.net