Kapitalizm merkezli bilim olmaz

SBF Siyaset Felsefesi Topluluğu'nun düzenlediği panelde sosyal bilimlerin geleceği tartışılarak, Sosyal bilimlerin Avrupa ve Amerika merkezli üretildiğine dikkat çekildi.

Kapitalizm merkezli bilim olmaz
Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyaset Felsefesi Topluluğu tarafından düzenlenen "Sosyal Bilimlerin Geleceği" konulu panel, önceki gün yapıldı. Panel, 100'ü aşkın öğrenci ile çeşitli üniversitelerden 20 kadar öğretim görevlisi tarafından izlendi.
DTCF Sosyoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Nilgün Çelebi, Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kadir Cangızbay, AÜ SBF Öğretim Üyesi Prof. Dr. Taner Timur ve AÜ İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. İrfan Erdoğan'ın konuşmacı olarak katıldığı panelde, sosyal bilimlerin Amerika ve Avrupa merkezli olarak üretildiğine dikkat çekilerek, bundan kurtulmadıkça sosyal bilimler için geleceğin mümkün olmadığına vurgu yapıldı.
Kadir Cangızbay konuşmasında, bilgi ve bilimin prestijinden istifade edilmek istendiğini belirterek, bilgi çağının cehalet ve ihaneti temsil ettiğini anlattı. Bilgi çağı aldatmacasının hegemonya kurmanın en güzel yöntemlerden birisi olduğunu belirten Cangızbay, bilgi çağı kavramının gerçeği tam yansıtmadığına değinerek bunun yerine 'malumat' kavramının kullanılması gerektiğini söyledi. Cangızbay, her malumatın bir talimatı ifade ettiğine vurgu yaparak, talimat alanla talimat veren arasında eş düzeylilik değil, itaatlik ilişkisinin bulunduğunu ifade etti.
İrfan Erdoğan da 1980'li yıllarla birlikte yeni sömürgecilik olarak adlandırılan sürecin hız kazandığını belirterek, bu durumda sosyal bilimlerin geleceğinden söz edilemeyeceğini söyledi. "Sosyal bilimlerin bugün geldiği noktanın sorumlusu onu yapan insanlardır, Türkiye'de de bu hale getirenler yine sosyal bilimcilerdir. Bence sosyal bilimlerin geleceği Amerika'daki durumdur, yani piyasa ile işbirliği içinde araştırma ve 'bilimsel üretim' yapılmaktadır" diyen Erdoğan, Türkiye'de sosyal bilimler eğer bir yerlere getirebilecekse, bunu yapacak olanın yine sosyal bilimciler olduğunu belirtti.
Küreselleşme konusu
Konuşmasında küreselleşme konusuna da değinen Erdoğan, "İşçi sınıfı küreselleşiyor mu, küreselleştiriliyor mu? Onu üretim mekanizması içindeki egemenlik ve mücadele ilişkileri içinde anlamlandırmak gerekir. Düşünceler örgütlü yapılardaki insanlar tarafından yaratılır, eğer değişim olacaksa o da örgütlü yapıdaki insanların çabalarıyla olur" dedi.
Sosyal bilimlerin geleceğini anlamak için geçmişe ve bugüne bakmak gerektiğini söyleyen Taner Timur ise kapitalizmin geliştirdiği yapı sonucu bilimsel gelişmeler bu gelişmenin kaynağı olan üniversitelerin dışında geliştiğini ifade etti. Timur, "Sosyal bilimlerin sınıfsal analizlerin dışında kalamaz. Burjuvazi egemen olduğu sürece sosyal bilimleri geliştirmiş, toplumsal dönüşüm gerçekleşince onu akıldışı ve felsefi alanlara yönlendirmiştir. Bu süreç kapitalizmin gerici niteliklerinin ortaya çıkmasıyla birlikte hız kazanmıştır" diye konuştu.
Timur, bugün genel olarak Türkiye'de sosyal bilimlerin ithalci, taklitçi ve bağımlı pazar ekonomisine paralel bir gelişim içinde olduğuna dikkat çekti. Türkiye'de sosyal bilimlerin geleceğinin olması için ilk olarak yaratıcı ve özgün olunması ve bunun maddi temellerinin oluşturulması gerektiğini kaydeden Timur, bunun da ancak Türkiye'de egemen olan düşünce sisteminin yıkılmasıyla gerçekleşebileceğini belirtti.
www.evrensel.net