Su havzasına kamyon üssü kuruluyor

Uluslararası Nakliyeciler Derneği, Çatalca'da su havzası üzerine büyük bir nakliye üssü kurmaya ve nakliye trafiğini buraya taşımaya hazırlanıyor. Yapılaşmanın yasak olduğu bölgede 2.5 trilyon liralık arazi alan nakliyeciler, Bakanlar Kurulu'ndan çıkacak "özel izin"e güveniyor.

Su havzasına kamyon üssü kuruluyor
Mustafa Kara - Muzaffer Özkurt
Uluslararası Nakliyatçılar Derneği'ne üye büyük şirketlerden 150'si bir araya gelerek, su havzası üzerine kurulacak olan Çatalca Serbest Bölgesi yanında "nakliye merkezi" kurmaya hazırlanıyor. Yapılaşma izni olmayan bölgeye yapılacak inşaat için hazırlıklar son aşamaya gelirken, nakliyeciler "Bakanlar Kurulu"ndan çıkacak özel izne güveniyor.
Çatalca Serbest Bölgesi'nin hemen bitişiğindeki 200 dönüm araziyi 1 trilyon liraya satın alan nakliyeciler, 500 dönümlük bir arazi için de 1.5 trilyon liraya satın alıyor. Toplam, 35 trilyon liralık bir yatırım yapmayı planlayan nakliyeciler, Çatalca'da kuracakları komple tesise İstanbul içinde kalan nakliye merkezlerini taşıyacak.
Su havzasına yapacaklar
Başkanlığını Saffet Ulusoy'un yaptığı Uluslararası Nakliyatçılar Derneği'nin Çatalca'da nakliye tesisi yapması önündeki en büyük engel, söz konusu arazinin su havzasında olması dolayısıyla yapılaşmanın kesinlikle yasak oluşu. Ancak, nakliyecilerin bu konuda "güvendikleri" bir yer olacak ki, "büyük bir riske girip" 2.5 trilyon liraya arazi satın almaktan çekinmediler. Şimdi de, tıpkı Çatalca Serbest Bölgesi'ne olduğu gibi, kuracakları "nakliye merkezi"ne de Bakanlar Kurulu kararıyla özel izin çıkarılmasını istiyorlar. Nakliyeciler, bu sorunun halledilmesi durumunda, projenin 18 ay içinde tamamlanmasını hedefliyor.
Bakan söz mü verdi?
Bu konuda MHP'li Ulaştırma Bakanı Enis Öksüz ile de bir görüşme yaptıkları belirtilen Uluslararası Nakliyeciler Derneği yetkililerinin, bu görüşmeye umut bağladığı ve Bakanlar Kurulu kararıyla bu yerde inşaat izni alacakları belirtiliyor. Konuya yakın kaynaklar, Öksüz'ün görüşmede, "Dert etmeyin serbest bölgeye yaptığımız gibi, size de Bakanlar Kurulu kararıyla özel bir izin çıkarıp, İSKİ'yi devredışı bırakırız" dediğini ifade ederek, nakliyecilerin bu söze güvenerek, 2.5 trilyon lirayı araziye yatırdığı söylüyor.
Arazi yağması
TMMOB İkinci Başkanı Celal Beşiktepe, Çatalca Serbest Bölgesi'ne "özel izin verilmesi" kararı olan Bakanlar Kurulu'nun üzerinde araştırma ya da etüt yapmadan karar alabildiğini ve kamu yararı olup olmadığına bakmadığını söyledi. Serbest bölgenin ardından su havzasına yapılacak olan nakliye merkezinin çevreye büyük zararları olacağını vurgulayan Beşiktepe, bu şekilde yaşam kaynakları olan su havzalarının yok edileceğini, kamyonların yaratacağı gürültü ve çevre kirliliğinin olayı daha büyük taşıyacağını kaydetti.
Nakliye merkezi yapılaşmasının, gölü, su toplama havzasını ve bu alana su taşıyan dereleri ne ölçüde etkileyeceğinin belirlenmesi için Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) yapılması gerektiğini ifade eden Celal Beşiktepe, Bakanlar Kurulu'nun, ÇED raporu olmaksızın karar almaması gerektiğini da hatırlattı.
Rant için karar alınıyor
Yapılaşma izninin olmadığı bir ortamda İSKİ gibi bir kurumun karşı çıkmasına aldırmadan, Bakanlar Kurulu'nun böyle bir karar almasının yeni rant projelerine yönelinmesi anlamına geleceğini dile getiren Beşiktepe, "Muhtemel bir İstanbul depreminin beklendiği günlerde insanlara sağlıklı yaşam alanları oluşturmak ve kenti depreme hazırlamak yerine, yeni rant projelerine yönelinmesi insanlığa karşı işlenen en büyük suçtur" dedi.
Benzer biçimde alınan Sakarya Serbest Bölgesi kararını da hatırlatan Beşiktepe, "Kuralsızlığı kural haline getiren bu sisteme karşı, toplumsal iradeyi kullanıp ayağa kalkmamız gerekmektedir. Artık geleceğimizi ranta ve spekülasyonlara yönelenlere değil, ellerimize teslim etmeliyiz" dedi.
www.evrensel.net