Grevsiz toplusözleşme olmaz!

KESK, grev hakkı olmadan tanınan "toplusözleşme" hakkının göz boyamadan öte bir anlamı olmayacağını açıkladı.

Grevsiz toplusözleşme olmaz!
Şahin Bayar
KESK, Meclis Plan ve Bütçe Alt Komisyonu'nda halen görüşülen ve son olarak "toplugörüşme" yerine "toplusözleşme" kavramını alan "Kamu Çalışanlarına Sendika Hakkı Tanıyan Yasa Tasarısı"nı bu haliyle de kabul etmeyeceğini bildirdi. KESK, toplusözleşme ve grev hakkı tanınana kadar mücadeleyi sürdüreceğini vurguladı. Sahte sendika yasa tasarısı ve örgütlenme kampanyası gibi gündem maddeleriyle geçtiğimiz hafta sonu Ankara'da toplanan KESK Genel Yönetim Kurulu (GYK)'nda, grev hakkı olmadan tanınan "toplusözleşme" hakkının hiçbir anlam ifade etmeyeceği görüşü dile getirildi.
İki gün süren toplantıda yasa tasarısıyla ilgili olarak kamuoyunda gerçeğe uygun olmayan çeşitli ifadeler kullanıldığı, "toplusözleşme" kavramının sanki kamu emekçilerine gerçek anlamda toplu iş sözleşmesi hakkı verilmiş gibi anlaşıldığı ifade edilerek, bu tür açıklamaların yanlış olduğuna dikkat çekildi. Toplantıda kimi değişikliklerin olumlu bulunması ile birlikte esas olan grev ve toplusözleşme hakkı için daha önceki toplantılarda alınan kararların hayata geçirilmesi kararlaştırıldı.
Örgütlenme kampanyası
KESK'in bir önceki GYK toplantısında, yasa tasarısı TBMM Plan ve Bütçe alt komisyonlarında görüşülürken işyerinde oturma eylemleri ve basın açıklamalarının yapılması, tasarı Plan ve Bütçe Komisyonu'na geldiğinde ise Ankara yürüyüşünün gerçekleştirilmesi, tasarının Meclis'e gelmesi halinde de daha etkin eylemlerin gerçekleştirilmesi kararları alınmıştı.
GYK toplantısının diğer bir gündem maddesi ise örgütlenme kampanyasıydı. Toplantıda örgütlenme kampanyasının geç anlaşılır olmakla birlikte oldukça olumlu geçtiği ifade edilerek devam etmesi kararlaştırıldı.
Daha etkin Emek Platformu için...
Toplantıda işkolu birleştirilmesinin komisyonların belirlediği işkollarına göre değil, KESK'in kendine özgü durumuna göre yapılacağı ifade edilerek işkolundaki birleşmenin de bir an önce tamamlanması gerektiği dile getirildi.
GYK'da Emek Platformu'nun sürece müdahale etmediği, sorunlar karşısında "vurdum duymaz" tutumunu sürdürdüğü ve ismine yakışır bir platform olmadığı kaydedildi. Emek Platformu'nun daha etkin hale getirilmesi için KESK'in toplantılarda daha etkin olması ve öneriler sunması kararlaştırıldı.
Genel kurul ekimde
KESK GYK'sı örgütlenme kampanyası nedeniyle ertelenen KESK Genel Kurulu'nun ekim ayında yapılmasını kararlaştırdı. KESK'e bağlı sendikalar da buna uygun olarak genel kurullarını tamamlayacaklar.
www.evrensel.net