19 Ağustos 2011 11:04

‘Elinizdeki tapuya güvenmeyin’

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, Meclisin devre dışı bırakıldığını belirterek yeni KHK Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na yeni ve olağanüstü yetkiler devredildiğini belirten Soğancı, yapılan değişikliklerle açıkça ‘hiç kimse ama hiç kimse artık elindeki tapuya güvenmesin’ denildiğini if

‘Elinizdeki tapuya güvenmeyin’

Paylaş

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı yaptığı yazılı açıklamada, “Bakanlıklar kuruluyor lağvediliyor; yetkiler alınıyor veriliyor, ancak bunların tartışılmasına olanak tanınmıyor” diyerek tepki gösterdi. 636 sayılı KHK ile Çevre, Orman ve Şehircilik Bakanlığı kurulduğunu ifade eden Soğancı, bakanlık koltuğuna daha kimse oturmadan 4 Temmuz’da 644 sayılı KHK ile Bakanlığın ikiye bölünerek Çevre ve Şehircilik Bakanlığı oluşturulduğunu hatırlattı.

‘AKP OLAĞANÜSTÜ YÖNETİMİ BENİMSEDİ’

Soğancı, Bakanlar Kurulu’nun KHK ile diğer kamu kurum kuruluşları, yerel yönetimler ve kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşlarının yetkisini almakta hukuken bir sakınca görmediğini vurguladı. “Bakanlar Kurulu, 648 sayılı KHK ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na tüm ülkenin tapusunu istediği gibi kullanma yetkisi vermiştir” diyen Soğancı,  AKP’nin parlamentoya rağmen olağanüstü bir yönetim biçimi benimsediğini kaydetti. AKP’nin Meclis’te kanun yapma ile ilgili bir sıkıntısı bulunmadığının altını çizen Soğancı, buna karşın AKP’nin Bakanlar Kurulu dışında ülke kaderi üzerinde karar verecek başka bir kurum bırakmadığını vurguladı.

KHK’LER MECLİS DENETİMİ DIŞINDA

“Toplumla paylaşılmayan, Bakanlar Kurulu’ndaki 26 kişinin kabul ettiği ve Cumhurbaşkanı’nın derhal onayladığı KHK’ler konusunda kim görüş bildirecek ve eleştirecek” diye soran Soğancı, Meclisin devre dışı bırakılmasına tepki gösterdi. Soğancı, “Toplumun geleceği ve yönetim biçimi hükümetin iki dudağı arasında mı olacak? Bu yönetim biçimine kim demokrasi diyebilecek” diye sordu.

648 sayılı KHK’nın, TBMM komisyonlarında bekleyen ya da Genel Kurula indirilmiş ancak görüşülmemiş kanun tekliflerini de içerecek biçimde genişletilerek yayınlandığını dile getiren Soğancı, yeni KHK’nin Yapı Denetimi, İmar Yasası, Milli Parklar, Kültür ve Tabiat Varlıkları, Kültür ve Turizm Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri ile ilgili kanunları içerdiğini kaydetti.  

Soğancı, KHK ile Orman Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun, 6107 sayılı İller Bankası Anonim Şirketi Hakkında Kanun’da da değişiklikler yapıldığını kaydetti. Yapılan değişikliklerle, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na yeni ve olağanüstü yetkiler devredildiğini belirten Soğancı, “yapılan değişikliklerle açıkça hiç kimse ama hiç kimse artık elindeki tapuya güvenmesin” denildiğini ifade etti. Soğancı, kamu veya özel kişilere ait olup olmadığına bakılmaksızın tapu ve araziler üzerinde istediği tasarrufu yapma yetkisinin sadece Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nda olacağını kaydetti.

‘YEREL YÖNETİMLER YETKİSİZ HALE GETİRİLİYOR’

Yerel yönetimlere ait birçok yetkinin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na devredildiğini belirten Soğancı, bu yetki devrinin yerel yönetimleri yetkisiz kılmakla eşanlamlı olduğunun altını çizdi. Bu düzenlemelerle belediyelerin yetkisinden ve özel mülkiyetin korunmasından söz edilemeyeceğini vurgulayan Soğancı, keyfi kullanıma açık olan bu yetkilerin “oy verenle oy vermeyenin tabii ki aynı olmayacağını” beyan eden Bakanın keyfiyetine bırakılmasından endişe duyduklarını belirtti.
Soğancı, artık milli parklar, 2863 sayılı Yasa’nın değişikliği ile tabiat parkları, tabiat anıtları, tabiatı koruma alanları, doğal sit alanları, sulak alanlar, özel çevre koruma bölgelerinin kullanma ve yapılaşmaya ilişkin kararları Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın vereceğini kaydetti.

‘SİT ALANLARI DA TEHLİKEDE’

Yalnızca doğal sitlerin değil aynı zamanda doğal sitlerle kesişen arkeolojik, kültürel, kentsel ve tarihi sitlerin de tehlike altında olduğunun altını çizen Soğancı, “köylere yapılacak yapılarda ruhsat ve imar planı aranmaması tarım arazilerini bekleyen tehlikelerin habercisidir” dedi. Yaşanan sürecin olağan olmadığını belirten Soğancı, “Önceki dönem torba, bu dönem KHK ile halkın haberdar olması bir yana, ilgili kurum ve kuruluşların dikkatlerinden kaçırılarak, toplum ve ülkenin kaderi üzerinde etkide bulunabilecek önemli kararlar yasalaşıyor” dedi.

Soğancı, duyarlı kesimleri bu uygulamalara karşı insanlığın ortak değerlerine sahip çıkma çağrısı yaptı.(Ankara/EVRENSEL)

ÖNCEKİ HABER

6 asker tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi

SONRAKİ HABER

‘Sinyalizasyona gerek yok’ ikramlara milyonlar var!

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa