ÇÜ'de özelleştirmeye karşı eylem

Çukurova Üniversitesi'nde öğrenciler özelleştirmeye ve paralı eğitime hayır dedi. Dün Fen Edebiyet Fakültesi önünden toplanmaya başlayan...

ÇÜ'de özelleştirmeye karşı eylem
Çukurova Üniversitesi'nde öğrenciler özelleştirmeye ve paralı eğitime hayır dedi. Dün Fen Edebiyet Fakültesi önünden toplanmaya başlayan 200 kadar öğrenci, rektörlüğe kadar yürüyerek özelleştirmeye karşı topladıkları yaklaşık 2000 imzayı teslim etti. Öğrenciler, Fen Edebiyat Fakültesi önünden, "Paralı eğitime ve özelleştirmeye hayır!", "Okulların kapıları işçi ve emekçi çocuklarına kapatılamaz", "YÖK-har(a)ç kaldırılsın, anadilde eğitim hakkı, üniversiteler bizimdir sattırmayız" yazılı pankartlarla önce Eğitim Fakültesi'ne, oradan da yemekhane, Ziraat Fakültesi, Tıp Fakültesi'ne kadar rektörlüğe yürüdü. "Sermaye defol, üniversiteler bizimdir", "Paralı eğitime hayır", "YÖK-polis-medya; bu abluka dağıtılacak" sloganları atan öğrenciler, rektörlük önünde basın açıklaması yaptı. Yapılan açıklamada yürüyüşe çağrı metinlerini dağıtan öğrencilerin ülkücü saldırıya maruz kaldığı belirtilerek; eşit, parasız, bilimsel, anadilde eğitim için mücadele eden öğrencilerin kampüslerinde polis güdümlü faşist saldırılarla karşılandığı söylendi. Öğrenciler taleplerini şöyle sıraladı: "Eğitimde özelleştirmenin durdurulması, herkese bilimsel, parasız, anadilde eğitimin sağlanması, yaz okullarının kaldırılması, bütünleme hakkının geri verilmesi, döner sermayenin trilyonluk bütçesinin öğrencilere ayrılması, yurt kampüsü dahil kampüs içi ulaşımın parasız sağlanması, okullardaki polis ve ÖGB işgalinin kaldırılması, YÖK'ün ve harçların kaldırılması." src=/resim/b1.gif width=5>
Başa dön


Bakanlık sorun çözmüyor
Türk Tabipleri Birliği (TTB) Genel Başkanı Füsun Sayek, Sağlık Bakanlığı'nın bir yıllık uygulamalarının popülist, günübirlik ve sorunları çözmekten uzak olduğunu söyledi. Sayek ve TTB Genel Sekreteri Eriş Bilaloğlu, dün bir basın toplantısı düzenleyerek Sağlık Bakanlığı'nın bir yıllık uygulamalarını değerlendirdiler.
Bilaloğlu, bir yıldır hekimlere yönelik daha fazla çalıştırılıp daha az ücret ödenmesi şeklinde politika izlendiğine dikkat çekerek, vardiya, gönüllü çalışma gibi uygulamalarla hekimlerin özlük haklarının dikkate alınmadığını söyledi.
TTB, uzmanlık dernekleri ve Sağlık Bakanlığı'nın uzlaşması sonucu hazırlanan tababet uzmanlık tüzüğü tasarısının bakanlık tarafından çıkarılmadığını dile getiren Bilaloğlu, TTB, uzmanlık dernekleri, YÖK ve bakanlığın eşit oranda temsiline dayalı Tababet Uzmanlık Kurulu'nda bakanlığın temsil gücünün artırılmaya çalışıldığını belirtti.
Para karşılığı uzmanlık
Bilaloğlu, Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS)'nda başarılı olamayanlar için 5000 dolar karşılığında uzmanlık eğitimi yapabilecekleri "müjde"sinin verildiğini hatırlatarak, bunun uzmanlık eğitiminin niteliğini artırıcı bir uygulama olamayacağını vurguladı.
Mart ayında çıkarılan Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik'te özel polikliniklerin onay ve denetiminde TTB'nin anılmadığına işaret eden Bilaloğlu, ekim ayında diş hekimleri ile ilgili yönetmelikte Diş Hekimleri Birliği'ne bu yetkinin verilmesine rağmen TTB'nin dışarda tutulmasının çifte standart olduğunu ifade etti.
Yeni bir şey yok
Bilaloğlu, Sağlık Bakanlığı tarafından tanıtımı yapılan Malpractice (hekim hatası) yasa tasarısının bu konuya yeni bir boyut kazandırmayacağını belirtti. Tasarıda, hekimlerin finansmanını kamunun karşıladığı zorunlu mesleki sigorta yaptırmasının yer aldığını dile getiren Bilaloğlu, tasarı bu haliyle yasalaştığı takdirde, özel sigorta şirketlerine kamu kaynaklarının aktarılacağı bir mekanizma daha yaratılacağını söyledi. Bilaloğlu, hekim hatalarını hasta hakları ile bir tutmanın yanlış olduğunu belirterek, hekim hatalarının hasta haklarının sadece bir parçası olduğunu vurguladı.
Füsun Sayek ise tasarıya Türkiye'nin ihtiyacı olmadığını söyleyerek, tasarının yasalardaki bu konuyla ilgili hükümleri bir araya getirdiğine işaret etti.
Birlikte hareket edilmeli
Hekimlerin ilaç şirketleri ile olan ilişkilerine de değinen Bilaloğlu, sorunun çözümü için Bakanlık, TTB ve ilaç endüstrisinin birlikte hareket etmesi gerektiğini ifade etti. Sayek, hekimlerin mesleki eğitim için ilaç endüstrisine bağımlı kalmaması gerektiğini vurgulayarak, "Onur kurullarımızda hekimlere meslekten men cezası dahi verdik. Ancak bu sorunun çözümü değil. Sağlık kurumları, ilaç listesi çıkarabilir. Bu listeler hekimlere de danışılarak hazırlanmalıdır" dedi.
www.evrensel.net