Elektrik dağıtım ihalelerine iptal

Danıştay 10. Dairesi, bir medya kuruluşunda yüzde 10'dan fazla hisse sahibi olunması sebebiyle elektrik dağıtım ve ticaretine ilişkin ihale kararını iptal etti.

Elektrik dağıtım ihalelerine iptal
Elektrik sektöründe Anayasa'ya aykırı özelleştirmeler bütün hızıyla sürerken, yargıdan da bunların iptaline ilişkin kararlar çıkmaya devam ediyor. Ancak hükümet bu kararları hiçe sayarak ihalelere devam ediyor. Son olarak çok tartışmalı olan medya kuruluşu sahibi veya ortağı şirketlerin elektrik ihalelerine girmesi konusunda Danıştay 10. Dairesi örnek bir karar verdi. Mahkeme, 20. ve 3. bölgedeki elektrik dağıtım ve ticaretinde özel şirketlerin görevlendirilmesine ilişkin Bakanlar Kurulu kararlarını iptal etti. Bu kararın diğer elektrik özelleştirmeleri için de emsal teşkil etmesi gerekiyor.
Trabzon, Rize, Artvin, Gümüşhane ve Giresun illerini kapsayan 20. görev bölgesinde Zigana Elektrik AŞ'nin, Tekirdağ, Kırklareli, Edirne illerini kapsayan 3. görev bölgesinde TEKAŞ AŞ'nin elektrik dağıtım ve ticaretiyle görevlendirilmesine ilişkin Bakanlar Kurulu kararları iptal edildi. İptal kararları, görevlendirilen şirket ortaklarının bir özel televizyon veya radyoda yüzde 10'dan fazla hissesi bulunduğu gerekçesiyle verildi.
Yürütme durdurulmuştu
Danıştay 10. Daire'nin gerekçesine dayanak aldığı iptal kararının temyiz istemini, Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulu karara bağlayacak. Danıştay 10. Dairesi, daha önce aynı gerekçeyle söz konusu Bakanlar Kurulu kararlarının yürütmesini de durdurmuştu. Bu kararların itirazını görüşen Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulu, Daire'nin bir özel radyo ve televizyondaki payının nasıl tespit edileceği konusundaki görüşüne katılmamıştı.
Genel Kurul, elektrik dağıtım ve ticaretiyle görevlendirilen şirketin tüzel kişiliğinin bir özel radyo veya televizyondaki payının yüzde 10'u aşıp aşmadığına bakılması gerektiğine işaret etmişti. Genel Kurul, bu gerekçeyle 10. Daire'nin verdiği yürütmeyi durdurma kararlarını kaldırmıştı.
Danıştay 10. Dairesi, geçtiğimiz günlerde İstanbul'un Trakya yakasını kapsayan 20. görev bölgesinde İSEDAŞ AŞ'nin, Manisa Soma A ve Soma B Termik Santralleri görev bölgelerinde SÜSEL-Süzer Soma Elektrik Üretim Limited Şirketi'nin ve Zonguldak Çatalağzı-B Termik Santrali'nin rehabilitasyonu, işletilmesi, elektrik üretim ve ticaret yapmak üzere 20 yıl süreyle görevlendirilmelerine ilişkin Bakanlar Kurulu kararlarını aynı gerekçeyle iptal etmişti.
Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulu, 10. Daire'nin verdiği bu kararların temyiz incelemesini dün görüştü. Genel Kurul, davalı idareden savunma alındıktan sonra temyiz istemlerini karara bağlayacak.
www.evrensel.net