02 Mayıs 2000 01:00

İstanbul'da işçi ağırlığı

Türk-İş, DİSK, Hak-İş ve KESK'in oluşturduğu 1 Mayıs Düzenleme Kurulu tarafından İstanbul'da düzenlenen mitinge yaklaşık 50 bin işçi ve emekçi katıldı.

Paylaş
İstanbul'da işçi ağırlığı
Türk-İş, DİSK, Hak-İş ve KESK'in oluşturduğu 1 Mayıs Düzenleme Kurulu tarafından İstanbul'da düzenlenen mitinge yaklaşık 50 bin işçi ve emekçi katıldı. Miting alanına Şişli ve Perpa olmak üzere iki kol üzerinden giren işçi ve emekçiler, özelleştirmelere, işten atmalara, örgütsüzleştirmeye karşı taleplerini dile getirdiler; bağımsızlık ve demokrasi istediler.
Şişli yönünde toplanan Türk-İş'e bağlı sendikaların oluşturduğu kortej en kitlesel kortejdi ve mitinge işçi karakterini verdi. "Çalışanlara işgüvencesi", "Taşeronlaştırmaya hayır", "Sosyal güvenlik evrensel ve anayasal bir haktır", "Örgütlenme önündeki engeller ve grev hakkımız üzerindeki kısıtlamalar kaldırılmalıdır", "Özelleştirme talandır, işsizliktir, yoksulluktur", "Kamu çalışanlarına grevli toplusözleşmeli sendika hakkı tanınmalıdır" yazılı Türk-İş imzalı pankartların arkasında yol işçileri yürüdü. Yol-İş İstanbul 1 No'lu Şube üyesi işçilerle tüm işyerlerinde işbırakan yol işçileri, "Ulusal bağımsızlık için uluslararası tahkime hayır", "Tüccar devlet değil sosyal devlet", "Ulusal bağımsızlık, sosyal güvenlik, sendika, eğitim, sağlık, gelecek; işçiler hiçbirinden vazgeçmeyecek" yazılı pankartlarla alana yürüdüler. Yol işçileri genel başkanları Bayram Meral'i "İşte 1 Mayıs, alanlardayız" sloganıyla karşıladılar.
Belediye işçileri
Alanın en kitlesel işçi kortejlerinden birisini Belediye-İş İstanbul şubelerine üye işçiler oluşturdu. Toplusözleşmeleri uyuşmazlık aşamasına gelen ve sıfır zam dayatmasıyla karşı karşıya olan belediye işçilerinin üzerlerine giydikleri beyaz önlüklerde "Çalışmak görevimiz, ücret almak hakkımız", "Belediye işçisi köle değildir" yazılıydı.
Toplusözleşmelerinde 1 Mayıs ücretsiz izin hakkı olmasına rağmen, üzerlerindeki baskılar nedeniyle miting alanına gelemeyen İETT işçileri temsilen bir otobüs maketi taşındı. Maketi taşıyan İETT işçileri, "Ücretsiz izin hakkımızı kullandırmadılar, biz büyük zorluklarla buraya gelebildik. Gelemeyen arkadaşlarımızı da temsil ediyoruz" dediler. Diğer belediye işçilerinin "Bu otobüsle halkımızı ücretsiz miting alanına taşıyorlar" sözleri ise gülüşmelere yol açtı.
IMF'ye hayır
TÜMTİS üyesi işçiler de ücretli izin hakları olan 1 Mayıs'ı miting alanında kutladılar. "Yaşasın 1 Mayıs", "Birlik, mücadele, dayanışma", "IMF değil, emekçiler yönetsin", "Ne tahkim ne IMF, bağımsız demokratik Türkiye" pankartlarını açan TÜMTİS, tüm üyeleriyle alandaydı. TÜMTİS dışında arama noktasında pankartlarına el konulmaya çalışılan bir diğer sendika Kristal-İş oldu. "Yaşasın 1 Mayıs", "IMF'ye hayır", "Sosyal devlet" yazılı pankartlarını polis tüm engel olma çabalarına rağmen alana sokmayı başaran Kristal-İş üyesi cam işçileri "Kazanılmış haklarımızı gasp ettirmeyeceğiz" dediler.
'Yalova istifa'
Türkiye Denizciler Sendikası da daha önceki 1 Mayıslarda olmadığı kadar üyesiyle katıldı mitinge. Denizciler, "Biz buradayız IMF nerede", "Özelleştirme... Yeter be", "İşgüvencesi istiyoruz" yazılı dövizler taşıdılar. İlk kez 1 Mayıs mitingine katılan Dok Gemi-İş Sendikası da yaklaşık 1000 kişiyle katıldığı mitingde, tersanelerin satılmasına karşı taleplerini dile getirdi.
'Bugünler sizin, yarınlar bizim'
Tez Koop-İş üyesi işçiler "İşçi kıyımına son", "Yaşasın 1 Mayıs", "Yaşasın örgütlü mücadelemiz" yazılı dövizlerle yürüdüler. "Bugünler sizin, yarınlar bizim" yazılı pankartı taşıyan Tek Gıda-İş İstanbul ve Marmara Bölgesi şubeleri, Tekel'in özelleştirilmek istenmesini protesto ettiler. Tes-İş üyesi işçiler de kitlesel bir şekilde miting alanındaydılar. Haber-İş 1 No'lu Şube üyesi işçiler Gayrettepe Telekom'da buluşarak, alana yürüdüler. Mecidiyeköy girişinde Hava-İş ve TÜMTİS üyesi işçilerle birleşerek alana girdiler. Basın-İş İstanbul Şubesi, Petrol-İş İstanbul şubeleri ve Kimya Teknik grevcileri, Harb-İş İstanbul Şubesi, Türk Metal İstanbul Şubesi Demiryol-İş Haydarpaşa Şubesi de mitinge katıldı.
'Yaşasın işçilerin birliği'
Hak-İş kortejinin arkasında Hizmet-İş, Öz Gıda-İş ve Öz Çelik-İş üyesi az sayıda işçi yürüdü. Öz Çelik-İş Üyesi Parsat Piston işçileri, işyerlerindeki 1 Mayıs kutlamasının ardından "Yaşasın işçilerin birliği" pankartıyla miting alanına çıktılar.
Savunma hakkı
Konfederasyonların arkasından İHD, meslek odaları, öğrenciler, siyasi partiler ve dergi çevreleri yürüdüler. TMMOB üyesi mimar ve mühendisler "Nükleer santrale hayır", "Özelleştirmeye hayır", "Tahkim vatana ihanettir" yazılı dövizler taşıdılar.
İstanbul Üniversiteleri Öğrenci Temsilcilikleri "İnsanlığa bilim, üniversiteler özgürlük" pankartı arkasında, eğitimin paralı hale getirilmesine, YÖK'e ve üniversitelerdeki polis baskısına karşı sloganlar attılar. ÇHD, çoğunluğu genç avukatlardan oluşan kortejiyle ve "Savunma hakkımız engellenemez" sloganıyla 1 Mayıs mitingine katıldı. İP, SİP ve CHP ve HADEP'in bir bölümü de Şişli kortejinde yürüdü. Çeşitli dergi çevrelerinin de yer aldığı yürüyüş kolu 11.00'de yürüyüşe geçti.
Perpa kolu
Yürüyüşün Perpa kolunda ise, başta DİSK ve KESK olmak üzere EMEP ve ÖDP ile bazı dergi çevreleri yer aldı. Sabah erken saatlerden itibaren oluşturulmaya başlanan yürüyüş kolunun en önünde DİSK'e bağlı sendikalar yürüdü. "Barış, adalet, özgürlük, kardeşlik için özgür emek, demokratik Türkiye" ve "Yaşasın 1 Mayıs" pankartlarının arkasında sıralanan DİSK'e bağlı sendikalardan Genel-İş 2. Bölge'ye bağlı şubeler ile Birleşik Metal-İş'in kitleselliği dikkat çekti. En önde yer alan Birleşik Metal-İş'in örgütlü olduğu Eğer Bakır işçileri, Schindler Türkeli Asansör işçileri, Pancar Motor işçileri, Mertişkango işçileri, Meksan işçileri kortejde yerini alırken, "Sosyal güvenliğin tasfiyesine, mezarda emekliliğe hayır", "Söz sırası bizde: Demokratikleşme", "Sosyal yıkım paketlerine ve özelleştirmeye hayır" gibi pankartlar taşıdılar.
Genel-İş kitlesel geldi
Genel-İş 2. Bölge'ye bağlı 2, 4 ve 5 No'lu şubelerin kortejleri de oldukça coşkulu ve kitleseldi. İşbırakarak alana gelen DİSK üyesi belediye işçileri, "Yaşasın emekçilerin birliği, "IMF kölesi olmayacağız", "Haklıyız, kazanacağız, "İş, ekmek, özgürlük" gibi pankartlar taşıdılar. Ayrıca, DİSK'e bağlı sendikalar Tekstil, Lastik-İş, Emekli-Sen, Sine-Sen, Limter-İş, Gıda-İş, Sosyal-İş de pankartları ve üyeleriyle alandaydı. Kalabalık olduğu gözlenen DİSK kortejinden sık sık "İşçi, memur el ele genel greve", "Geliyor, geliyor, genel grev geliyor", "Yaşasın işçilerin birliği", "İşçiler birleşin iktidara yerleşin", "Sıfır zam dayatmalarına hayır, "Söz yetki karar çalışanların", "IMF defol, bu vatan bizim", "IMF'ye hayır", "IMF'nin kölesi olmayacağız", "Yaşasın emekçilerin birliği", "Yaşasın 1 Mayıs" gibi sloganlar yükseldi.
Deri-İş Sendikası üyesi 1500 Tuzla Organize Deri Sanayi işçisi de Perpa kolundan alana girdiler. Deri işçileri sendikasızlaştırma ve işten atmalara karşı taleplerini dile getirdiler.
Kamu emekçileri
DİSK'in yanında ise KESK'e bağlı sendikalar yer aldı. Eğitim-Sen, SES ve Enerji Yapı Yol-Sen üyelerinin daha yoğun olduğu gözlenen KESK kortejinde, BEDAŞ'ta çalışan taşeron işçiler, BES, Haber-Sen, Tüm Bel-Sen, Bem-Sen, Tüm Sosyal-Sen kortejleri de yer aldı. İşgünü olması ve kamu emekçilerine sevk vermede çıkarılan engeller nedeniyle kamu emekçilerinin 1 Mayıs'a katılımının düşük olduğu gözlendi.
EMEP
DİSK ve KESK kortejlerinin hemen arkasında ise, EMEP ve ÖDP'nin kortejleri yer aldı. "IMF ve Dünya Bankası'nın saldırılarına geçit yok", "Özelleştirmeciler değil, emekçiler kazanacak", "Sendikasız çalışma, sendikana sahip çık", "OHAL kaldırılsın, baskılar son bulsun", "TİS hakkımızı gasp ettirmeyeceğiz, esnek çalışmaya hayır" gibi pankartlar arkasında yürüyen EMEP'liler, "İş, ekmek, özgürlük", "Esnek çalışmaya hayır", "Özelleştirmeye hayır", "Yaşasın devrim ve sosyalizm", "Faşizme ölüm, halka hürriyet" gibi sloganlar attılar.
EMEP kortejinde liseli ve işçi gençlerin yoğunluğu dikkat çekti. Lise öğrencilerinin okul formalarıyla katıldığı yürüyüşte, gençler parasız bilimsel demokratik eğitim taleplerini dile getirdiler ve "Gençlik gelecek, gelecek sosyalizm" sloganını sıkça attılar.
ÖDP
ÖDP flamaları ve kızıl bayrakların pankart ve dövizlerden daha yoğun olduğu gözlenen ÖDP kortejinde de, gençlerin fazlalığı dikkat çekti. "Halka satış değil, halkı satış, özelleştirmeye son", "F tipi cezaevine hayır, genel af", "Kürt sorununa adil demokratik çözüm", "17 Ağustos'u unutma, unutturma" gibi pankartlar taşınan ÖDP kortejinde, özelleştirme, esnek çalışma karşıtı sloganlar atıldı. En çok atılan slogan ise "Yaşasın özgürlük, dayanışma" oldu. ÖDP'nin hemen arkasında ise, "Haklıyız, kazanacağız" pankartı taşıyan Haklar ve Özgürlük Platformu yer aldı. Pankart, döviz ve bayraklarına el konulan HÖP'lüler, "Haklıyız kazanacağız" ve "Bağımsız demokratik bir ülke istiyoruz" sloganları attılar. Kolun diğer tarafında ise, üniversite öğrencilerinden oluşan "Söz Gençliğin Platformu", Halkevleri, Kaldıraç dergisi, İşçi Gazetesi, Devrimci Mücadele dergisi, İşsizlik ve Pahalılıkla Savaş Derneği, Demokratik Haklar Platformu ve Gerçek dergisi kortejleri yer aldı.
HADEP
Miting meydanına PERPA ve Abide-i Hürriyet istikameti olmak üzere, iki ayrı noktadan giren Halkın Demokrasi Partisi (HADEP)'liler de İstanbul'daki 1 Mayıs kutlamasına kitlesel katıldılar. Barış ve demokrasi taleplerinin öne çıktığı HADEP kortejlerinde, "Barış hemen şimdi", "Selam selam İmralı'ya bin selam" gibi sloganlar atıldı. HADEP kortejinde yer alanlar davul zurna eşliğinde halaylar çektiler. Kadınlar da yürüyüş boyunca zılgıt çektiler. HADEPli Kürt kadınları, 1 Mayıs alanını, yöresel kıyafetleri ile renklendirdi.
Miting alanı
Kortejlerin alana girmesiyle başlayan mitingde 1 Mayıs 1977'de Taksim'de hayatını kaybedenler için, miting konuşmalarının yapılacağı otobüsün önüne, üzerinde ölenlerin resimlerinin yer aldığı ve "1 Mayıs şehitlerini unutmadık" yazısı olan büyük boy bez bir afiş serildikten sonra saygı duruşunda bulunuldu.
Yapılan konuşmaların ardından mitinge katılan örgütlerin temsilcilerinden oluşan 1 Mayıs Korosu, alandakilerle birlikte "1 Mayıs Marşı"nı söyledi. Ayrıca mitinge katılanlar, sanatçılar Nejat Yavaşoğulları, Mehmet Gümüş ve Onur Akın'ın okuduğu türkülere eşlik ettiler ve halay çektiler.
ÖNCEKİ HABER

Ankara'da işçiler ve gençler

SONRAKİ HABER

Dilovası’nda iş kazası: Forktliftin altında kalan işçi yaralandı

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa