1 Mayıs dönüm noktası

TÜMTİS İstanbul Şube Başkanı Özdoğan ve işyeri temsilcileri, bu yılki 1 Mayıs'ı bir dönüm noktası olarak değerlendirdiklerini ifade ederek, önümüzdeki süreçte genel grevlerin ortaya çıkmasının ölçüsü olabileceğini söylediler.

1 Mayıs dönüm noktası
Şerif Karataş
Ambar işçileri her 1 Mayıs'ta olduğu gibi yine alanda olacaklar. Topkapı Ambarları işyeri temsilcileri işçilere yönelik saldır devam edeceğinden, eylemlerin 1 Mayıs'tan sonra devam etmesi gerektiğini dile getirdiler. TÜMTİS İstanbul Şube Başkanı Hüseyin Özdoğan, bu yılki 1 Mayıs bir dönüm noktası olarak değerlendirdiklerini ifade ederek, önümüzdeki süreçte genel grevlerin ortaya çıkması bakımından bir ölçü olabileceğini söyledi.
Hüseyin Özdoğan (TÜMTİS İstanbul Şube Başkanı): Geçmiş senelere baktığımızda 1 Mayıs'ın önemi daha artıyor. Çünkü, saldırılar yoğunlaştı. Bu uluslararası saldırılar tüm sınıfa yönelik saldırılar var. Sınıfta burda 1 Mayıs'ı bana göre Türkiye'de bir dönüm noktası almak durumda. Birde önümüzdeki genel grevlerin bir ölçüsü olmalı. İçerde, salonlarda çok güzel parlak laflar ediyorlar. Ama konuşmalar alanlara yansımıyor. Saldırı çok boyutludur. Bunun üzerinde 1 Mayıs yapılmalıdır. Sendika olarak örgütlü bir gücümüz var. Biz bunu toplu sözleşmeye bu hakkımızı almışız. 1 Mayıs arifesinde Ankara yürüyüşü, bizim açımızdan bir sorun yok. Alana yine damgamızı vuracağız. Diğer sendikalar Ankara yürüyüşünü mazaret gösterip, 1 Mayıs'a yönelik çalışmalar için mazaret gösterebilirler. 1880'li yıllarda işçi önderleri sekiz saat için kurşuna dizildiler, cezaevlerine girdiler. Bugün esnek çalışma dayatılıyor. O sekiz saat şimdi tartışılıyor. Herkesin burda bakması gerekir. Sosyal devletin yok olmasıdır. SSK'nın tasfiyesidir. Bunlar bana göre talep olarak ele alınmalıdır. Bu talepler üzerinden 1 Mayıs'tan sonra devam etmeli. İşçiler bu ülkede iki yönlü mücadele vermek zorundadırlar. Bir sendikal bürokrasiye göre iki sermaye karşı. Önce sendikalar içinde sendikal bürokrasiye karşı mücadele etmediği sürece, işçileri alanlara götürüp, orada sahipsiz bırakırlar.
Mehmet Yenikaya (Bursa Birlik Taşımacılık işyeri temsilcisi): 1 Mayıs diğer senelerden farklı kutlanması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü baskılar üç misli katlanırken 1 Mayıs'a aynı tempoyla gitmemizde bir fayda görmeyiz. Türkiye'deki işçiler bilhassa işçi örgütleri ve kamu alınındaki örgütlerle birlikte adım atmalı. Bunu gerçekleştirirsek, bunun sonrasında iyimser birşey göreceğiz herhalde. Bunları göremezsek baskılar yine devam edecektir. Yine alınterimiz budanacak. Kazanılan haklara göz dikelecek. Bunun içinde TÜMTİS üyesi işçiler olarak işçilere mesaj verdik. Toplu sözleşmelere 1 Mayıs konulsun. Daha canlı olmamız gerektiğini düşünüyorum.
Nusret Kartal (Rize Taşımacılık işyeri temsilcisi): Öncülerimizle beraber alanlara çıkmamız lazım ki hükümeti etkileyelim. Bugün tek kol alanlara gidip ne kadar bağırırsa bağırsın bir etki yaratamaz. Ama bugün Türk-İş, KESK, Hak-İş ortaklaşa eylem hazırlığı içine girdiği zaman. O zaman da hükümet düşünür, 'Bu kadar adam adam bunların peşindedir.' 1 Mayıs'ta hak ve özgürlüklerin öne çıkması lazım. İşçi kıyımına karşı, ülkenin belli insanlara peşkeş çekilmesine karşı, bu talepler öne çıkması gerekiyor. Eylemlerin 1 Mayıs'tan sonra devam etmesi lazım. Nerde bırakıldığı zaman saldırılar tekrar kaldığı yerden başlayabilir.
Hayrettin Oyuryüz (Ege Ekpress işyeri temsilcisi): Baskılara, tüm örgütlerin toplanıp, alanlarda kutlanmasını, hükümetin IMF programıyla yaptığı saldırılara dur diye bilmek için bütün örgütlerin biraraya gelip sesimizi çıkarmamız lazım. 1 Mayıs eylemlerin başlangıcıdır. Eylemlerin devamı gelmesi lazım. Bundan sonra sesimizi çıkarmazsak saldırılar çoğalacak. 1 Mayıs'ın daha geniş katılımlı kutlanması gerekiyor.
Mehmet Peker (Zonguldak Taşımacılık işyeri temsilcisi): Meydanlara çıkalım işçinin işçi olduğunu gösterelim. 1 Mayıs'ta sınırlı kalmamalı devam etmeli.
www.evrensel.net