Emek düşmanı yasa onaylandı

Arjantin Senatosu, işçi sınıfı ve emekçilerin kazanılmış haklarını büyük ölçüde gasp eden yeni çalışma yasasına onay verdi.

Emek düşmanı yasa onaylandı
Arjantin Senatosu, işçi sınıfı ve emekçilerin kazanılmış haklarını büyük ölçüde gasp eden yeni çalışma yasasına onay verdi. Muhalefet partilerinin çoğunlukta olduğu Senato'daki onay, Devlet Başkanı Fernando de la Rua ve hükümeti tarafından hazırlanan emek düşmanı yasaların, tüm düzen partileri tarafından benimsendiğini gösterdi.
Yasa ne getiriyor?
Çarşamba gecesi bir "baskın oturum"da kabul edilen yasa, 1950'lerde Peron tarafından hazırlanan çalışma yasasını büyük ölçüde yok ediyor. Yasayla birlikte toplu iş sözleşmesi sistemi parçalanırken, sendikaların elindeki birçok hak geri alınıyor, patronlara işyeri bazında "pazarlık" yapma olanağı veriliyor ve "koşullar" değiştiğinde TİS sözleşmelerinin iptal edilmesine kapı açıyor.
De la Rua, Senato kararından sonra duyduğu memnuniyeti, "Bu yasa, küçük ve orta ölçekli işletmelerin gelişmesine katkıda bulunacaktır" sözleriyle ifade etti. Arjantin'de işçi haklarına yönelik en kapsamlı saldırı olan yasa ile, patronlar daha düşük ücretle daha çok işçi çalıştırabilecek veya birkaç işçinin işini tek bir işçiye yaptırabilecekler. Ayrıca, yeni işe alınan personel için uygulanan düşük "deneme ücreti", büyük şirketler için 6 ay, küçük şirketler için 1 yıl boyunca geçerli olacak. Bu süre içinde "denenen" işçiler, tazminat ödenmeden işten atılabilecek. Bu işçiler için ödenen vergi ise yüzde 17.5'ten yüzde 12'ye düşürülecek. Bu uygulamayla birlikte, birçok şirketin "bir yıllık deneme işçisi" çalıştırmaya başlayacağı ve işgüvencesinin tamamen ortadan kalkacağı belirtiliyor.
5 Mayıs'ta genel grev
Daha önce çeşitli eylemlerle yasayı engellemeye çalışan işçiler ise, uzlaşmacı sendika yönetimleri nedeniyle bunu başaramadı. İşçi sendikaları, buna rağmen 5 Mayıs'ta genel grev çağrısı yaptılar.
IMF "tavsiyeleri" doğrultusunda çıkan yasanın ardından, ABD'li şirketlerin patronları, "Arjantin ekonomisine duydukları güvenin arttığını" söylediler.
www.evrensel.net