POAŞ ihalesinin iptali istendi

Petrol-İş Sendikası, Petrol Ofisi AŞ (POAŞ)'nin yüzde 51 hissesinin özelleştirilmesine ilişkin Özelleştirme Yüksek Kurulu (ÖYK) kararının...

POAŞ ihalesine iptal istemi
Petrol-İş Sendikası, Petrol Ofisi AŞ (POAŞ)'nin yüzde 51 hissesinin özelleştirilmesine ilişkin Özelleştirme Yüksek Kurulu (ÖYK) kararının iptali için Ankara Bölge İdare Mahkemesi'ne başvurdu. Türk-İş Genel Başkanı Bayram Meral ve Türk-İş'e bağlı bazı sendikaların başkanları ile kitle örgütü temsilcilerinin katılımıyla dün sabah Bölge İdare Mahkemesi'ne başvuran Petrol-İş Sendikası Genel Başkanı Mustafa Öztaşkın, ihale süreciyle birlikte, POAŞ özelleştirilmesinin hukuka aykırı olduğunu vurguladı.
Mahkemeye yapılan başvurunun ardından açıklama yapan Öztaşkın, ihaleye katılan dört firmanın RTÜK Yasası ve Bankalar Kanunu'na göre ihaleye girmesinin mümkün olmadığını hatırlatarak, yasalara aykırı olarak yapılan ihaleye dayanılarak verilen satış kararının hukuka aykırı olduğunu söyledi.
RTÜK Yasası'nın 29'uncu maddesine göre, özel radyo ve televizyon kuruluşunda yüzde 10'dan fazla hissesi olanların kamuya ait herhangi bir taahhüt işini kabul etmesinin mümkün olmamasına rağmen, POAŞ ihalesine giren ortaklıkların radyo ve televizyonları bulunuyor. Bankalar Yasası'na göre de bir bankanın gerçek ve tüzel kişiye öz kaynaklarının yüzde 25'inden fazla kredi veremiyor, ortak olamıyor. Ancak, özkaynakları toplamı 732 trilyon olan İş Bankası'na POAŞ hissesinden düşen pay 362 trilyonu buluyor ve bu haliyle İş Bankası ve Vakıflar Bankası'nın ihaleye katılması Bankalar Yasası'na da aykırı. Rekabet Kurumu kararı beklenmedi
Öztaşkın, Rekabetin Korunmasına Dair Kanun'a göre, ÖYK'nın nihai satış kararı için Rekabet Kurumu'nun nihai kararının çıkmasını beklemesi gerektiğini söyleyerek, Rekabet Kurumu'nun 10 Mart tarihinde nihai izin verdiğine dair haberler çıkmasına rağmen, bu nihai kararın hâlâ Resmi Gazete'de yayımlanmadığına dikkat çekti.
Rekabet Kurumu'nun nihai kararının açıklanmasının ardından 60 günlük yasal itiraz süresinin doldurulması gerektiğini dile getiren Öztaşkın, ÖYK'nın hem Rekabet Kurumu'nun nihai kararı Resmi Gazete'de yayımlanmadan hem de 60 günlük itiraz süresi dolmadan satış kararını açıkladığını ifade etti.
Öztaşkın, ihalenin iptal edilmesi için POAŞ çalışanı ve sendika üyesi Hüseyin Dağdere'nin yürütmenin durdurulması için dava açtıklarını dile getirdi. Türk-İş Genel Başkanı Bayram Meral ise, Türkiye'deki özelleştirmelerin yağma ve talana döndüğünü söyleyerek, dünyada özelleştirmenin Türkiye'dekinin aksine istihdamı artırdığını, ekonomiyi canlandırdığını iddia etti.
www.evrensel.net