İngiltere'de sokaklar ısınıyor

İşçi sınıfının uluslararası mücadele ve dayanışma günü 1 Mayıs yaklaşırken, özelleştirmeye karşı çıkan İngiltereli emekçiler, dayanışma haklarını da istiyor.

İngiltere'de sokaklar ısınıyor
Arif Bektaş
İşçi sınıfının uluslararası mücadele ve dayanışma günü 1 Mayıs yaklaşırken, İngiltere'de de sokaklar ısınmaya başladı. Tekellerin birbirlerini yutmalarıyla artan işsizlik, İngiliz işçi sınıfının da gündemine girdi. Sendikalar işsizliğin tanımını yapmaktan öteye gitmezken, başta Rover ve Ford işçileri olmak üzere, İngiliz işçi sınıfı, 1 Mayıs'ı artan bir mücadele inancıyla karşılıyor.
Antisendika yasaları
Yıllardır, işçilerin talep, ihtiyaç ve mücadelesinin karşısına çıkarılan antisendika yasaları, 2000 yılı 1 Mayısı'nda da kendisini hissettirecek. Liverpool liman işçilerinin mücadelesinde açık bir şekilde öne çıkan sendika yasalarına karşı tepkiler daha da yaygınlaşıyor diyebiliriz. Başta liman işçileri olmak üzere, işini kaybeden emekçilerin de içinde yer aldığı antisendika yasalarına karşı mücadelenin, alanlara yansıması bekleniyor. Londra'nın merkezinde yapılacak 1 Mayıs yürüyüşünde, işsizlik ve antisendika yasaları protesto edilecek. İşçilerin birbirini desteklemesinin yasak olduğu İngiltere'de, sendikalar yasasının değiştirilmesi, tüm emekçilerin ortak talebi.
Londra Büyükşehir Belediye seçimleri de bu dönemin ağırlık taşıyan gündemlerinden biri durumunda. 12 şehrin belediye başkanı adayları, her miting alanında özelleştirmeye, işten atmalara, antisendika yasalarına karşı mücadele edeceklerini belirtiyorlar. Bunun emekçilerin talebi olduğunu bilen politikacılar, seçim kazanmanın, emekçilerin desteğinden geçtiğinin de farkındalar. Başta 'Kızıl Ken' adıyla tanınan eski Londra Belediye Başkanı Ken Livingstone olmak üzere tüm adaylar, sokaklara özelleştirme karşıtı afişler asarak emekçilerin desteğini bekliyorlar.
Milyonlarca sterlin harcanarak, yeni bin yıla giriş töreni için hazırlanan ve şimdi sergi salonu olarak kullanılan Millennium Dome (Milenyum Kubbesi) henüz yıldönümünü kutlamadan, emekçilerin protestosuna evsahipliği yapmaya hazırlanıyor. Reclaim the Streets (Sokakları Geri Alalım) adlı grubun çağrısıyla kubbenin önünde yapılacak gösteride kapitalizm protesto edilecek. "Antikapitalizm, düşünce ve eylem" sloganı altında yapılacak protestoda, anarşist grubun kubbeyi işgal edeceği söylentileri dolaşıyor.
Uzlaşmacı sendikalar, her yıl olduğu gibi, bu yıl da 1 Mayıs yürüyüşünü, bir tatil günüyle sınırlamak istiyorlar. 1 Mayıs gününün resmi olarak kabul edilmemesi ve 1 Mayıs'tan sonra gelen pazartesi gününün resmi tatil olarak belirlenmesine rağmen, işçiler 1 Mayıs günü yürüyecek. İşsizliği, özelleştirmeyi ve esnek çalışmayı protesto edecek olan işçiler, fabrikalarının kapatılmasına karşı çıkan Rover işçilerine de desteklerini sunacaklar. Rover işçileri, Birmingham Sendikalar Konfederasyonu (TUC)'nun düzenleyeceği yürüyüşe katılırken, liman işçileri, yine TUC'nin Liverpool'da düzenleyeceği yürüyüşe katılarak antisendika yasalarını ve işten atmaları protesto edecek.
www.evrensel.net