Eğitim-Sen'den 1 Mayıs çağrısı

Eğitim-Sen Genel Merkezi, tüm şubelerine gönderdiği yazıyla 1 Mayıs'ta güçlü bir şekilde alanlarda olunmasını istedi.

Eğitim-Sen'den 1 Mayıs çağrısı
KESK'e bağlı sendikalar Ankara'da 1 Mayıs'a yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Eğitim-Sen Genel Merkezi, şubelerine gönderdiği yazıyla, 1 Mayıs'ta alanlara çıkarak, saldırılara güçlü bir şekilde 'hayır' dememeleri halinde yarın çok geç olacağını bildirdi. Öte yandan Emeğin Partisi de 1 Mayıs'ta alanları doldurma çağırısı yaptı.
Eğitim-Sen'in tüm şubelerine gönderilen yazıda, sermayenin küresel saldırısına karşı direniş göstermek gerektiği belirtilerek, "Mücadelelerimizi birleştirmediğimiz müddetçe saldırıyı tek başımıza göğüsleyebilmemiz, püskürtebilmemiz mümkün değildir" denildi.
2000 1 Mayısı'nın bu anlamda tarihsel önem taşıdığının altı çizilen yazıda, 2000 yılının, emekçilerin karşı duruşlarını sergiledikleri bir yıl olduğu vurgulanarak, çocuk yürüyüşü, Küresel Kadın Yürüyüşü, Küresel Eğitim Kampanyası, barış ve hoşgörü kampanyaları örnek verildi.
Seattle'daki gösterilerin kapitalizme karşı olduğuna dikkat çekilen yazıda, "özelleştirmelere, yoksulluğa ve şiddete, çocuk emeğinin sömürüsüne, sefalet ücretlerine, kapitalizme ve onun getirdiklerine 'hayır' demek için; barış için, demokratik Anayasa için, sendikal hak ve özgürlükler için, kamu emekçilerine grevli toplusözleşmeli sendikal haklar için, kamusal eğitim için" tüm emekçi dostlarıyla 1 Mayıs alanlarında olma çağrısı yapıldı. Tüm şubelerin, kitleselliği sağlamak için tüm üyeleri alanlara çıkartacak biçimde izin veya sevk alarak örgütlenme çalışmalarını sürdürmeleri istendi.
EMEP 1 Mayıs'a hazırlanıyor
Emeğin Partisi de Ankara'da 1 Mayıs'ın, sermayenin saldırılarına emekçilerin güçlü bir cevabı olması için çalışmalarını sürdürüyor. Tüm ilçe örgütleri yoğun bir şekilde afiş ve bildirilerle işçi ve emekçileri 1 Mayıs'ta alanlara çağırırken, il örgütü de "Emeğe Sesleniş 1 Mayıs Özel Sayısı" çıkarttı. OSTİM, Siteler, Sincan gibi sanayi bölgeleri ile Mamak, Altındağ gibi işçi ve emekçi semtlerinde çalışmalarını sürdüren EMEP, 1 Mayıs'ta bütün gücüyle alanda olacağını açıkladı.
www.evrensel.net